Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Norsk kveiteforskning i et underlig lys

24.05.2000
NRKs Brennpunktredaksjon rettet tirsdag 23.5. et kritisk søkelys på norsk kveiteforskning. Havforskningsinstituttet ønsker å komme med noen presiseringer i forhold til det som ble hevdet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Ole Arve Misund ny forskningsdirektør ved Senter for marint miljø

08.05.2000
Dr. philos. Ole Arve Misund (43) er tilsatt som forskningsdirektør ved Senter for marint miljø ved Havforskningsinstituttet. Misund er i dag leder av Fangstseksjonen ved Senter for marine ressurser ved Havforskningsinstituttet. Han tar over som forskningsdirektør 1. august.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Skadelige alger i sørlige Skagerrak

10.05.2000
En betydelig oppblomstring av den skadelige algen Chattonella har de siste ukene utviklet seg langs vestkysten av Jylland og i sørlige Skagerrak fram til Skagen. Strømforholdene og næringssaltsituasjonen i Skagerrak tyder foreløpig på at faren for at høye algekonsentrasjoner skal nå norskekysten er liten. Chattonella-algen, som har sin opprinnelse i japanske farvann, blomstret for første gang i Europa i 1998 og forårsaket dødelighet på villfisk og fiskedød i oppdrettsanlegg i Vest-Agder.

www.efan.no/flodevigen/