MitSAV

Laksesykdommen PD (Pancreas disease) forårsaket av salmonid alphavirus (SAV), er et stort problem i norsk lakseoppdrett. Imidlertid er kunnskapen om hvordan virulens (virusets egenskap til å smitte) og laksens fysiologiske og immunologiske tilstand  påvirker mottakeligheten av SAV begrenset. I dette prosjektet skal vi bruke informasjon om laksegenomet  til å utvikle metoder og verktøy for å bedre forståelsen av immunrespons hos atlantisk laks når det gjelder SAV.

les mer

Nåværende og fremtidige utfordringer i lakseoppdrett

PD er en stor utfordring for næringen både når det gjelder økonomi og dyrevelferd.

[15.04.13]
les mer

Samarbeidspartnere

Prosjektet har samarbeidspartnere ved både nasjonale og internasjonale institusjoner.

[15.04.13]
les mer

Om prosjektet

MitSAV er en forkortelse for: Mitigating the challenges in the Atlantic salmon aquaculture caused by salmonid alphavirus by unveiling the underlying immune mechanisms.

Varighet: 2013 - 2016

Finansiering: Norges forskningsråd (Havbruksprogrammet) og Havforskningsinstituttet.

See english version

MitSAV english version:

Kontakt

Prosjektleder
Sonal Patel
mob. 41304583