Kristine Bonnevie

Kristine-Bonnevie.jpg

Den tidlegare "Dr. Fridtjof Nansen" har no gjennomgått ei omfattende ombygging og oppgradering og har skifta navn til ”Kristine Bonnevie”

Etter fem månader på verft i Måløy, er forskingsskipet kraftig oppgradert. No framstår skipet meir likt forskingsskipa «G.O. Sars» og «Johan Hjort» som er bygt på same verft. «Kristine Bonnevie» kan imidlertid skilta med eit splitter nytt EK 80, som er neste generasjons ekkolodd og går på breiband.I tillegg er båten utstyrt med naudsynte vinsjar, kranar og anna utstyr som trengs under forskingstokta.

Kristine Bonnevie» skal i hovudsak gå kysttokt, men det kan også bli snakk om kortare tokt i nord.