Våre fartøy

Sars.jpg

G.O. Sars

"G.O. Sars" er oppkalt etter vår første havforsker, Georg Ossian Sars (1837-1927), og er Havforskningsinstituttets tredje fartøy med dette navnet.

Kristine-Bonnevie.jpg

Kristine Bonnevie

Den tidlegare "Dr. Fridtjof Nansen" har nå gjennomgått ei omfattende ombygging og oppgradering og har skifta navn til ”Kristine Bonnevie”

johan-hjort.jpg

Johan Hjort

"Johan Hjort" er den fjerde i rekken av forskningsfartøy med dette navnet, og er oppkalt etter instituttets første direktør Johan Hjort (1869-1948). Hjort var også en av grunnleggerne av ICES (Det internasjonale råd for havforskning).

Nansen.jpg

Dr. Fridtjof Nansen

Den norske regjering besluttet i september 2012 å bevilge midler til bygging av et nytt forskningsfartøy. Fartøyet ble bygget i Spania og stod klart i januar 2017. Det ankom Bergen 10. januar, og ble døpt i Oslo i mars 2017 av statsminister Erna Solberg.

Kronprins-Haakon.jpg

Kronprins Haakon

Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for prosjektet og Rolls Royce Marine har tegnet det. "Kronprins Haakon" blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Kostnadsrammen er på ca. 1,4 milliarder kroner, eller ca. 175 millioner euro. Tromsø blir hjemmehavn for fartøyet, med Norsk Polarinstitutt som formell eier, på vegne av den norske stat. Skipet er planlagt levert i andre halvdel av 2017, og vil være klart for vitenskapelige tokt i begynnelsen av 2018. UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet.

Følg byggeprosessen på fartøyets prosjektside

G.M.-Dannevig.jpg

G.M. Dannevig

I 1985 ble FTFIs båt "Kystfangst" overført til Havforskningsinstituttet og stasjonert i Flødevigen. Den ble omdøpt til "G.M. Dannevig" til ære for grunnleggeren av Forskningsstasjonen Flødevigen, Gunder Mathiesen Dannevig (1841-1911).