Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

J

Jacobsen, Anita

Prosjektstøtte
97953774

Jakobsen, Anders

Kommunikasjon og samfunnskontakt
45633700

Jansson, Eeva

Populasjonsgenetikk
55238500

Jelmert, Anders

Økosystemprosesser
47026565

Jensen, Gjertrud

Bunnsamfunn
45971145

Jensen, Sune

Norsk marint datasenter
55238500

Jenssen, Maria

Bentiske ressurser
90129939

Johannesen, Trine

F/F Johan Hjort
55238500

Johannesen, Reidar

Fartøyinstrument
55238500

Johannessen, Lene Hop

Kjemi og fremmedstoff lab
41465426

Johannessen, Eirik

Dokumentsenteret
91913943

Johannessen, Tore

Økosystemprosesser
47454973

Johansen, Geir Odd

Økosystemprosesser
97060144

Johansen, Robin

F/F Kronprins Haakon
55238500

Johansen, Rune

Stasjon Flødevigen
93268026

Johansen, Stein Andor

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Johansen, Tor Henrik

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Johansen, Torild

Populasjonsgenetikk
97959302

Johnsen, Endre

Prøvemottak og fartøylaboratorier
90937170

Johnsen, Espen

Økosystemakustikk
90606394

Johnsen, Ingrid Askeland

Oseanografi og klima
41554820

Johnsen, Anne Liv

Pelagisk fisk
93804766

Jones, Elizabeth

Oseanografi og klima
40431174

Jong, Karen de

Økosystemakustikk
55238500

Jorde, Per Erik

Bunnsamfunn
55906554

Jourdain, Natoya

Fiskeridynamikk
55238500

Junge, Claudia

Dyphavsarter og bruskfisk
55238500

Jørgensen, Kay

F/F Kronprins Haakon
55238500

Jørgensen, Katarina

Populasjonsgenetikk
55238500