Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

H

Hallfredsson, Elvar H.

Dyphavsarter og bruskfisk
92609745

Hals, Elen

Fangst
55238566

Halvorsen, Kim

Økosystemakustikk
40016601

Hamre, Kristin

Behov og velferd
48185034

Handegard, Nils Olav

Økosystemakustikk
95854057

Handeland, Katina

Trygg og sunn sjømat,Humane
+4791836495

Hannant, Terry

Norsk marint datasenter
55238594

Hannisdal, Rita

Sjømat i modellsystem
95795468

Hansen, Tom

Reproduksjon og utviklingsbiologi
91380550

Hansen, Cecilie

Økosystemprosesser
98431016

Hansen, Hege Øverbø

Dyphavsarter og bruskfisk
55906561

Hansen, Pia Kupka

Bentiske ressurser
99533955

Hansen, Kaare

Norsk marint datasenter
41367943

Hansen, Jan Erik

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hanssen, Truls Petter

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Haraldsen, Hege

Prøvemottak og fartøylaboratorier
46611936

Harbitz, Alf

Dyphavsarter og bruskfisk
55238519

Harboe, Torstein

Reproduksjon og utviklingsbiologi
98833005

Harvey, Alison

Populasjonsgenetikk
91142061

Hasselberg, Astrid Elise

Matsikkerhet og ernæring
55238500

Hatland, Siren

Prøvemottak og fartøylaboratorier
47914936

Hatland, Anette

Dokumentsenteret
91147563

Haug, Tore

Sjøpattedyr
95284296

Haugan, Peter

Oseanografi og klima
55238500

Hauge, Marie

Kommunikasjon og samfunnskontakt
97568384

Hauge, Anne Grethe

Administrative servicefunksjoner
95176659

Heimark, Therese

Stasjon Austevoll
45976412

Heino, Mikko

Populasjonsgenetikk
55238500

Helbig, Florian

Kommunikasjon og samfunnskontakt
55238500

Helle, Kristin

Dyphavsarter og bruskfisk
90959646

Hellesnes, Dag

Fartøyinstrument
47457824

Hemre, Gro-Ingunn

Fiskeernæring, trygg og sunn sjømat
48185035

Hertzberg, Agnethe

Kjemi og fremmedstoff lab
48030246

Hinriksson, Jan

Fiskeridynamikk
48002939

Hjelset, Ann Merete

Bentiske ressurser
99506229

Hjøllo, Solfrid Sætre

Økosystemprosesser
95167326

Hoff, Arne Reidar

F/F Johan Hjort
55238500

Holen, Elisabeth

Behov og velferd
95241633

Holmin, Arne Johannes

Økosystemakustikk
99578035

Holte, Børge

Bunnsamfunn
91630856

Hommedal, Stine

Kommunikasjon og samfunnskontakt
95286052

Hove, Helge

Fremmed- og smittestoff
41463727

Hufthammer, Nils

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Hukset, Tobias

Stasjon Austevoll
45976411

Huse, Geir

Marine økosystemer og ressurser
41283841

Husebø, Katrine

Kronprins Haakon
55238500

Husson, Berengere

Økosystemprosesser
55238500

Huus, Hege

Regnskap
98860957

Hvas, Malthe

Dyrevelferd
48889321

Hvingel, Carsten

Bentiske ressurser
95980565

Håpoldøy, Aron

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Höffle, Hannes

Dyphavsarter og bruskfisk
46817847

Høines, Åge

Pelagisk fisk
91604952