Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

H

Hallfredsson, Elvar H.

Dyphavsarter og bruskfisk
92609745

Hals, Elen

Fangst
55238566

Halvorsen, Kim

Økosystemakustikk
40016601

Hamre, Kristin

Behov og velferd
48185034

Handegard, Nils Olav

Økosystemakustikk
95854057

Handeland, Katina

Trygg og sunn sjømat,Humane
+4791836495

Hannant, Terry

Norsk marint datasenter
55238594

Hannisdal, Rita

Sjømat i modellsystem
95795468

Hansen, Kaare

Norsk marint datasenter
41367943

Hansen, Cecilie

Økosystemprosesser
98431016

Hansen, Hege Øverbø

Dyphavsarter og bruskfisk
55906561

Hansen, Jan Erik

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hansen, Johnny Peder

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hansen, Pia Kupka

Bentiske ressurser
99533955

Hansen, Tom

Reproduksjon og utviklingsbiologi
91380550

Hanssen, Truls Petter

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Haraldsen, Hege

Prøvemottak og fartøylaboratorier
41463787

Harbitz, Alf

Dyphavsarter og bruskfisk
55906557

Harboe, Torstein

Reproduksjon og utviklingsbiologi
98833005

Hartvedt, Siri

Sjøpattedyr
55238572

Harvey, Alison

Populasjonsgenetikk
91142061

Hassel, Arne

Bunnsamfunn
55238578

Hassen, Esmael Musema

Norsk marint datasenter
55238534

Hatland, Anette

Dokumentsenteret
91147563

Hatland, Siren

Prøvemottak og fartøylaboratorier
47914936

Haug, Øyvind

F/F Johan Hjort
55238500

Haug, Tore

Sjøpattedyr
95284296

Haugan, Peter

Oseanografi og klima
55238500

Hauge, Marie

Kommunikasjon og samfunnskontakt
97568384

Hauge, Åshild

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Hauge, Anne Grethe

Administrative servicefunksjoner
95176659

Haugland, Terje

Fartøyinstrument
55238525

Heggebakken, Lise

Dyphavsarter og bruskfisk
47977296

Heino, Mikko

Populasjonsgenetikk
55238500

Helbig, Florian

Kommunikasjon og samfunnskontakt
55238500

Helgesen, Unni Klepsvik

Administrative servicefunksjoner
91561813

Helle, Kristin

Dyphavsarter og bruskfisk
90959646

Hellesnes, Dag

Fartøyinstrument
47457824

Hemre, Gro-Ingunn

Fiskeernæring, trygg og sunn sjømat
48185035

Hertzberg, Agnethe

Kjemi og fremmedstoff lab
48030246

Hinriksson, Jan

Fiskeridynamikk
48002939

Hjelset, Ann Merete

Bentiske ressurser
99506229

Hjertenes, Robin

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hjøllo, Solfrid Sætre

Økosystemprosesser
95167326

Hoddevik, Beate

Kommunikasjon og samfunnskontakt
90821630

Hoff, Arne Reidar

F/F Johan Hjort
55238500

Hole, Cato

Fartøydrift
95289459

Holen, Elisabeth

Behov og velferd
95241633

Holm, Else

Bunnfisk
92437647

Holmin, Arne Johannes

Økosystemakustikk
99578035

Holtan, Eivind

Stasjon Bergen
94198292

Holte, Børge

Bunnsamfunn
91630856

Hommedal, Stine

Kommunikasjon og samfunnskontakt
95286052

Horneland, Per Arne

Oseanografi og klima
90678782

Hov, Oddgeir

Prosjektstøtte
97141096

Hove, Helge

Fremmed- og smittestoff
41463727

Hovland, Terje

Oseanografi og klima
99701003

Hufthammer, Kjell

F/F Kronprins Haakon
55238500

Hufthammer, Nils

F/F Kristine Bonnevie
55238500

Hukset, Tobias

Stasjon Austevoll
45976411

Husa, Vivian

Bentiske ressurser
91538429

Huse, Geir

Marine økosystemer og ressurser
41283841

Huse, Irene

Bunnfisk
41251661

Huus, Hege

Regnskap
98860957

Hvingel, Carsten

Bentiske ressurser
95980565

Håpoldøy, Aron

F/F Dr. Fridtjof Nansen
55238500

Høines, Åge

Pelagisk fisk
91604952