Veronika Sele

Forsker
Telefon: 91529138
Avdeling: Trygt fôr

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Safe limits of selenomethionine and selenite supplementation to plant-based Atlantic salmon feeds

Marc Berntssen, Mónica B. Betancor, María José Caballero, Marie Hillestad, Josef Daniel Rasinger, Kristin Hamre, Veronika Sele, Heidi Amlund, Robin Ørnsrud
Aquaculture 495 p. 617-630
2018

Selenium and selenium species in feeds and muscle tissue of Atlantic salmon

Veronika Sele, Robin Ørnsrud, Jens Jørgen Sloth, Marc Berntssen, Heidi Amlund
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 47 p. 124-133
2017

Sensitivity and toxic mode of action of dietary organic and inorganic selenium in Atlantic salmon (Salmo salar)

Marc Berntssen, Tone Kristin Sundal, Pål Asgeir Olsvik, Heidi Amlund, Josef Daiel Rasinger, Veronika Sele, Kristin Hamre, Marie Hillestad, Louise Buttle, Robin Ørnsrud
Aquatic Toxicology 192 p. 116-126
2015

A study of lipid- and water-soluble arsenic species in liver of Northeast Arctic cod (Gadus morhua) containing high levels of total arsenic

Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Kåre Julshamn, Kasper Skov, Heidi Amlund
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 30 p. 171-179
2014

Arsenic-containing fatty acids and hydrocarbons in marine oils -Determination using reversed-phase HPLC-ICP-MS and HPLC-qTOF-MS

Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Bjarte Holmelid, Stig Valdersnes, Kasper Skov, Heidi Amlund
Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry 121 p. 89-96
2013

Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis

Veronika Sele, Heidi Amlund, Marc Berntssen, Jannicke Alling Bakkejord, Kasper Skov, Jens Jørgen Sloth
Analytical and Bioanalytical Chemistry 405 p. 5179-5190
2012

Arsenolipids in marine oils and fats: A review of occurrence, chemistry and future research needs

Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Anne-Katrine L. Haldorsen, Erik H. Larsen, Marc Berntssen, Heidi Amlund
Food Chemistry 133 p. 618-630

Rapporter og avhandlinger

2018

Evaluation of the maximum limits for selenium in Atlantic salmon feeds

Marc Berntssen, Heidi Amlund, Veronika Sele, Robin Ørnsrud
2014

Method development and analysis of arsenolipids in marine oils

Sele, Veronika

Eg har min bakgrunn i miljøkjemi/analytisk kjemi (Universitetet i Bergen), og har tidligere arbeidet med veterinære legemidler i mat. Ved NIFES arbeider eg under Trygt fòr seksjonen, der eg er arbeider med sporelementer/metaller, med fokus på spesieringsanalyser av elementer. Arsen og arsenforbindelser i marine oljer (arsenolipider) har vært spesielt av interesse (PhD grad).Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Mitt arbeidsområdet er metaller/elementer, og dei naturlege kjemiske forbindingar (spesier) av element i marine prøver. Et særskilt fokus er retta mot grunnstoffa arsen og selen, som begge fins i naturlig høge konsentrasjonar i marine prøvar, som t.d. fisk. Arbeidet mitt har vært spesielt fokusert på ei gruppe arsenforbindingar som fins naturlig i fiskeoljer og andre marine oljer, med fellesnamnet «arsenolipider».


Ein viktig del av arbeidet mitt er retta mot utvikling av nye analysemetodar. For å kunne bestemme dei ulike forbindingane av element blir det nytta avanserte kromatografiske separasjonsmetodar (som gass kromatografi og væskekromatografi), element-spesifikke detektor (induktivt koplet plasma masse spektrometri; ICP-MS) så vel som massespektrometri for å bestemme kjemiske strukturer.


Sidan toksisitet og biotilgjengelighet av element/metall er svært avhengig av kva form av element/metallet som er til stede, er det viktig å ha analyseverktøy og metodar for å kunne studere og dokumentere desse i prøvar knytta til både fòrtrygghet og mattrygghet.


 • 2015


  Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Kåre Julshamn, Kasper Skov, Heidi Amlund

  A study of lipid- and water-soluble arsenic species in liver of Northeast Arctic cod (Gadus morhua) containing high levels of total arsenic

  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology; Volum 30. S. 171-179
  • År: 2015
 • 2014


  Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Bjarte Holmelid, Stig Valdersnes, Kasper Skov, Heidi Amlund

  Arsenic-containing fatty acids and hydrocarbons in marine oils -Determination using reversed-phase HPLC-ICP-MS and HPLC-qTOF-MS

  Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry; Volum 121. S. 89-96
  • År: 2014
 • 2013


  Veronika Sele, Heidi Amlund, Marc Berntssen, Jannicke Alling Bakkejord, Kasper Skov, Jens Jørgen Sloth

  Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis

  Analytical and Bioanalytical Chemistry; Volum 405.(15) S. 5179-5190
  • År: 2013
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)