Unni Bernson

No image

Telefon: 400 35 581

Arbeider med

  • Programøkonom og timekoordinator for Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid
  • Prosjektøkonom
  • Løpende kontakt med samarbeidspartnere i inn- og utland
  • Bistår ved visumsøknader
  • Annen administrativ rådgivning og støtte
  • Budsjettering og kostnadsoppfølging av fiskeriforskningsavgiften (leiefartøy)
  • Ressursperson innen innkjøp, transport og spedisjon