Trond Aarheim Nilsen

Telefon: 926 91 834

Arbeider med

Innkjøp av varer og tjenester til Havforskningsinstituttet.

Leder innkjøpsseksjonen.

Våre anbud legges ut på Doffin . Søk frem IMR under ”Søk kunngjøring”. Sett deretter inn dagens dato i feltet ”Tidsfrist fra” og trykk ”Søk”. Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøringer.