Torfinn Bertelsen

No image
Senioringeniør
Telefon: 47015863
Avdeling: Norsk marint datasenter 2190