Terje Jåvold

No image

Telefon: 947 91 459

Arbeider med


Deltar på tokt med forskningsfartøy

Prøvetakning av plankton og kjemiprøver

Uorganiske kjemiske analyser (næringssalter,oksygen o.s.v)

Organisere prøvetakning i økokystprogammet (vannrammedirektivet)

Drift av analyselab

Drift av Saiv sonder

Curriculum Vitae

Høyskoleutdannelse i analytisk kjemi

Agder Distriktshøyskole 1986

Faggrupper