Stig Valdersnes

Forsker
Telefon: 95273643
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Jeg er utdannet kjemiker og mitt hovedfokus er på metodeutvikling og validering av kjemiske metoder for bestemmelse av ulike forbindelser i fisk og sjømat. Jeg deltar også i Codex Alimentarius Commission ( CAC ), den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen ( CEN ) og Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler ( NMKL ).Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Min forskning fokuserer på kjemiske problemstillinger og utvikling, oppdatering og validering av kjemiske metoder for bestemmelse av både metaller, metallorganiske og organiske forbindelser. Forskningen innbefatter både «gamle» forbindelser og nye måter å bestemme disse på samt «nye» forbindelser som stadig dukker opp. I dette arbeidet brukes ulike instrumentelle teknikker relatert både til ekstraksjon og prøverensing av komplekse prøvetyper. Til sluttbestemmelsene brukes kombinasjoner av ulike kromatografiske (GC, HPLC), ioniserings (ESI, ICP) og massespektrometriske teknikker (MS og MS/MS). I tilknytning til dette arbeidet er jeg også ansvarlig for fleksibel akkreditering på laboratorium for fremmedstoff og laboratorium for grunnstoff.


Andre publikasjoner

2013

Rapporter

Julshamn, K., Duinker, A., Valdersnes, S., Lunestad, B. T., & Maage, A. (2013). Mattilsynets program: Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2012. – Undersøkelse av fremmedstoffer i kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) og oljer. Rapport for Mattilsynet.

Valdersnes, S., & Julshamn, K. (2013). Report of the collaborative study on the quantitative determination of mono  methylmercury  in  food  of marine origin by GC-ICP-ID-MS. Avprøvningsrapport til CEN.

Foredrag

Valdersnes, S., Fliegel, D., Nilsen, B., Frantzen, S., Duinker, A., Julshamn, K., & Måge, A. (2013). ICP-MS as a monitoring tool to ensure the quality and safety of norwegian pelagic fish. Oral Presentation, Winter Plasma Conference.

Postere

Hove, H., Valdersnes, S., & Fliegel, D. (2013). Comparison of GC-MS and GC-ICP-MS for the determination of PBDEs in marine samples from a food safety monitoring program. Poster, Winter Plasma Conference, Poland.

Julshamn, K., Nilsen, B. M., Duinker, A., Frantzen, S., Valdersnes, S., Nedreaas, K., & Måge, A. (2013). Monitoring to ensure seafood safety of large fish stocks – A baseline study of Atlantic cod (Gadus morhua). Poster, ICES 2013, Iceland.

Rasmussen, P.-O., & Valdersnes, S. (2013). Comparison of UPLC-MS/MS and RRLC-MS/MS for the large scale routine determination of PFAS in fish and seafood monitoring. Poster, 5th international workshop on per- and polyfluorinated alkyl substances - PFAS, Denmark.

Sele, V., Valdersnes, S., & Fliegel, D. (2013). Determination of the brominated flame retardant HBCD by RP-HPLC-ICP-MS and its application to environmental monitoring. Poster, Winter Plasma Conference, Poland.

Valdersnes, S., Nilsen, B. M., Breivik, J. F., Rasmussen, P.-O., Måge, A., & Julshamn, K. (2013). Geographical trends of perfluorinated alkyl substances (PFAS) in cod livers from harbors and fjords along the Norwegian coast. Poster, 5th international workshop on per- and polyfluorinated alkyl substances - PFAS, Denmark.

 • 2015


  Kåre Julshamn, Stig Valdersnes, Arne Duinker, Kjell Harald Nedreaas, Jan Henry Sundet, Amund Måge

  Heavy metals and POPs in red king crab from the Barents Sea

  Food Chemistry; Volum 167. S. 409-417
  • År: 2015
 • 2014


  Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Bjarte Holmelid, Stig Valdersnes, Kasper Skov, Heidi Amlund

  Arsenic-containing fatty acids and hydrocarbons in marine oils -Determination using reversed-phase HPLC-ICP-MS and HPLC-qTOF-MS

  Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry; Volum 121. S. 89-96
  • År: 2014

  Marc Berntssen, Stig Valdersnes, Bjørn Tore Lunestad, Bjarne Hatlen, Martin Alm, Rune Waagbø, Louise Buttle

  Residue levels of enrofloxacin and ciprofloxacin in processed animal by-products used in Atlantic salmon feeds and their long-term carry-over to the edible part of the fish

  Aquaculture Nutrition;
  • År: 2014
 • 2013


  Marit Kristin Leiren, Stig Valdersnes, Leiv K. Sydnes

  Selective transformations of a diprotected 2-oxobutanedia

  Helvetica Chimica Acta; Volum 96.(10) S. 1841-1850
  • År: 2013

  Kåre Julshamn, Arne Duinker, Bente Merete Nilsen, Sylvia Frantzen, Amund Måge, Stig Valdersnes, Kjell Harald Nedreaas

  A baseline study of levels of mercury, arsenic, cadmium and lead in Northeast Arctic cod (Gadus morhua) from different parts of the Barents Sea

  Marine Pollution Bulletin; Volum 67.(1-2) S. 187-195
  • År: 2013
 • 2012


  Inger Beate Standal, José Rainuzzo, David E. Axelson, Stig Valdersnes, Kåre Julshamn, Marit Aursand

  Classification of Geographical Origin by PNN Analysis of Fatty Acid Data and Level of Contaminants in Oils From Peruvian Anchovy

  Journal of the American Oil Chemists Society; Volum 89.(7) S. 1173-1182
  • År: 2012

  Stig Valdersnes, Ingrid Apeland, Guro Flemmen, Leiv Kristen Sydnes

  Toward the Synthesis of Modified Carbohydrates by Conjugate Addition of Propane-1,3-dithiol to alpha,beta-Unsaturated Ketones

  Helvetica Chimica Acta; Volum 95.(11) S. 2099-2122
  • År: 2012

  Stig Valdersnes, Amund Måge, Daniel Fliegel, Kåre Julshamn

  A Method for the Routine Determination of Methylmercury in Marine Tissue by GC Isotope Dilution-ICP-MS

  Journal of AOAC International; Volum 95.(4) S. 1189-1194
  • År: 2012

  Kåre Julshamn, Bente Merete Nilsen, Sylvia Frantzen, Stig Valdersnes, Amund Måge, Kjell Harald Nedreaas, Jens Jørgen Sloth

  Total and inorganic arsenic in fish samples from Norwegian waters

  Food Additives and Contaminants; Volum 5.(4) S. 229-235
  • År: 2012
 • 2011


  Marc Berntssen, Stig Valdersnes, Grethe Rosenlund, Bente Elisabeth Torstensen, Marco J. Zeilmaker, Jan C.H. van Eijkeren

  Toxicokinetics and carry-over model of alpha-hexabromocyclododecane (HBCD) from feed to consumption-sized Atlantic salmon (Salmo salar)

  Food Additives and Contaminants; Volum 28.(9) S. 1274-1286
  • År: 2011

  Kåre Julshamn, Sylvia Frantzen, Stig Valdersnes, Bente Merete Nilsen, Amund Måge, Kjell Harald Nedreaas

  Concentrations of mercury, arsenic, cadmium and lead in Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) caught off the coast of northern Norway

  Marine Biology Research; Volum 7.(8) S. 733-745
  • År: 2011
 • 2010


  Karin Berg, Pål Puntervoll, Stig Valdersnes, Anders Goksøyr

  Responses in the brain proteome of Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to methylmercury

  Aquatic Toxicology; Volum 100.(1) S. 51-65
  • År: 2010
 • 2009


  Stig Valdersnes, Leiv K. Sydnes

  Preparation of 2-Ethoxy-3-hydroxy-4-(perfluoroalkyl)tetrahydropyran Derivatives from Substituted 4- Ethoxybut-3-en-1-ols

  European Journal of Organic Chemistry; Volum 33. S. 5816-5831
  • År: 2009
 • 2008


  Leiv K. Sydnes, Bjarte Holmelid, Ole Heine Kvernenes, Stig Valdersnes, Mari Hodne, Kjartan Boman

  Stereospecific synthesis of allylic and homoallylic alcohols from functionalized propargylic alcohols

  ARKIVOC; S. 242-268
  • År: 2008
 • 2007


  Leiv K. Sydnes, Stig Valdersnes

  Recent advances in the synthesis of carbohydrate analogs

  Pure and Applied Chemistry; Volum 79. S. 2137-2142
  • År: 2007
 • 2006


  Stig Valdersnes, Roland Kallenborn, Leiv K. Sydnes

  Identification of several Tonalide (R) transformation products in the environment

  International Journal of Environmental Analytical Chemistry; Volum 86.(7) S. 461-471
  • År: 2006
 • 2005


  Leiv K. Sydnes, Ole Heine Kvernenes, Stig Valdersnes

  From 3,3,4,4-tetraethoxybutyne to carbohydrate mimics

  Pure and Applied Chemistry; Volum 77.(1) S. 119-130
  • År: 2005
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)