Sten-Richard Birkely

No image

Telefon: 917 22 577

Arbeider med

  • Bunnkartleggingsprogrammet MAREANO ( www.mareano.no ).
  • Identifisering av dyregruppen Tunicata (kappedyr), og herunder Ascidiacea (sjøpung).

Prosjekter