Sonal Patel

Forsker
Telefon: 41304583
Avdeling: Smittespredning og sykdom

Arbeider med

Bakgrunn:

Jeg jobbet med generell mikrobiologi i jord, kloakk og slam, samt på multi-resistente mykobakterier og influensa virus før jeg tok doktorgrad  ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen i 2009 på tema:   “Immune related genes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus), Expression of B and T cell markers during ontogenesis”.  Siden har jeg jobbet på Havforskningsinstituttet ved faggruppe Sykdom og smittespredning, med fokus på virus infeksjoner, smittespredning, immunrespons, og grunnleggende mekanismer rundt effekten av vaksiner mot virus sykdommer.

Tema: Atlantisk laks, Atlantisk kveite, Atlantisk torsk, Immunologi, Virologi, vaksinestudier

Metoder/Teknikker: Smitte forsøk, Bakteriologi, MIkrobiologi, Cellekultur, Virus dyrking og analyser,  kloning, sekvensering, PCR, sanntids PCR, in situ hybridisering, immunhistokjemi, leukocytt isolering, in vivo og vitro stimulering og analyse

Akademisk aktiviteter:

Forskningsprosjekter:
ViVafish – RCN funded, Co-PI at IMR, July 2014 – June 2018
Diversifyfish – EU project, funded by the European Commission (FP7-KBBE-2013, GA 603121) Project leader for WP26, Fish health of Atlantic halibut, December 2013 – November 2018.
MitSAV, Norway – Establishing Topp Researcher grant, RCN funded, Project leader, 2013 – 2016, Amount:15 mill. NOK
VaccInAqua, Norway – India collaboration for vaccine development: RCN funded, Project leader at IMR (Partner 3), 2008 – 2013, Amount: 9.23 mill NOK
PATOS: Pathogen (ILAV and SAV) survival and transmission in seawater: IMR funded, Project leader, 2012 – 2015, Amount: 4 mill NOK
Transmission modes of nodavirus: IMR funded, 2006 – 2009.
Cytokines and immune mechanisms in Atlantic halibut: NFR funded, PhD project, 2004 - 2008

Veiledning:

• Postdoc (2):  October 2013 – March 2014, og fra August 2013 –dd
• Stipendiat (2): November 2008 – February 2012, May 2013 - dd
• Master students (2): 2008- 2009, 2006 - 2007
• Bioengineer students (4 students), Bachelor project, March – June 2014 Ekstern

Sensor:
1. PhD review (1) and Master exam (4)
2. Ekstern sensor for fag HUVIR301, HUMIK301, FARM270 og MEDMBI for 2010 og senere for perioden 2011-2014, Gades institutt, UiB.
3. Ekstern sensor ved  Institutt for Biologi, UoB siden January 2013, og UiN siden Autumn 2013.

Peer reviewer for journaler:
Archives of virology, Aquaculture research, BMC Veterinary research, Fish and shellfish immunology, Journal of Aquatic Living Resources, Molecular Biology Reports, Journal of world aquaculture society, Vaccine, and Physiological Genomics.

Curriculum Vitae

Publikasjonsliste:

Internasjonale journaler
1. Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland, Ingrid U. Fiksdal, Sonal Patel (submitted). Atlantic halibut experimentally infected with nodavirus shows increased levels of T-cell marker and IFNγ transcripts . Dev Comp Immunol, Volume 37, Issue 1, May 2012, Pages 139–150.
2. Patel, S., Øvergård, A-C, Olsen R.H., Holm J. A., Uglenes, I.F., Sørhus, E., Rudra H., and Nerland, A.H. (submitted). Long term laboratory and field trial to study nodavirus transmission following a natural outbreak of VER outbreak in Atlantic cod (Gadus Morhua).
3. Aina-Cathrine Øvergård, Ina Nepstad, Audun Helge Nerland, Sonal Patel. Characterisation and expression analysis of the Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) cytokines: IL-1β, IL-6, IL-11, IL-12β and IFNγ. Molecular Biology Reports, Mol Biol Rep. 2012 Mar;39(3):2201-13. Epub 2011 Jun 5.
4. Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland, Sonal Patel (2011). Expression of T-cell markers during Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) ontogenesis . Dev Comp Immunol, 35, 203-213.
5. Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland, Sonal Patel (2010). Cloning, characterization, and expression pattern of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) CD4-2, Lck, and ZAP-70 . Fish Shellfish immunology, 29(6):987-97.
6. Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland, Sonal Patel (2010) Evaluation of potential reference genes for real time RT-PCR studies in Atlantic halibut (Hippoglossus Hippoglossus L.); during development, in tissues of healthy and NNV-injected fish, and in anterior kidney leucocytes, BMC molecular biology,11(1):36.
7. Sonal Patel, Ketil Malde, Anders Lanzén, Rolf Hetlelid Olsen, Audun Helge Nerland (2009). Identification of immune related genes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) following in vivo antigenic and in vitro mitogenic stimulation . Fish Shellfish immunology, 27, 729-738.
8. Aina-Cathrine Øvergård, Ivar Hordvik, Audun Helge Nerland, Gisle Eikeland, Sonal Patel (2009). Cloning and expression analysis of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) CD3 genes . Fish Shellfish immunology, 27, 707-713.
9. Patel, S., Øvergård, A-C, and Nerland, A.H. (2008). CD8 alpha and CD8 beta in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus): Cloning, characterization and gene expression during viral and bacterial infection. Fish and Shellfish immunology, 25, 570-580.
10. Sonal Patel, Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland (2009). A CD4 homologue in Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus: Molecular cloning and characterisation . Fish and Shellfish immunology, 26 (3), 377-384
11. Patel, S., Sørhus, E., Uglenes, I.F., Espedal P.G., Bergh, Ø., Rødseth, O-M., Morton HC., and Nerland, A.H. (2009). Ontogeny of lymphoid organs and development of immunocompetance for Ig bearing cells in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Fish and Shellfish immunology, 26 (3), 385-395.
12. Mezéth, K., Patel, S., Henriksen, H., Szilvay, A.M., and Nerland, A.H. (2009). B2 protein from betanodavirus is expressed in recently infected fish larvae but not in persistently infected fish. Diseases of aquatic organisms . 83 (2): 97-103.
13. Patel, S., Korsnes, K., Bergh, Ø., Vik-Mo, F., Pedersen, J., and Nerland, A.H. (2007). Nodavirus in farmed Atlantic cod (Gadus morhua) in Norway. Diseases of Aquatic Organisms ; 77:169-173
14. Mezéth, K., Nylund, S., Henriksen, H., Patel, S., Nerland, A.H., and Szilvay, A.M. (2007). RNA-dependent RNA polymerase from Atlantic Halibut Nodavirus contains two signals for localization to the mitochondria. Virus Research, 130:43-52

Bokkapittel:
1. Sonal Patel and Audun Helge Nerland (2014). Vaccines against Betanodavirus, In: Fish Vaccination. Editors: R. Gudding, A. Lillehaug & Ø. Evensen
2. Audun Helge Nerland, Aina-Cathrine Øvergård, and Sonal Patel (2011). Studies in Viral Ecology, volume 2: Chapter 8, Viruses of Fish. Wiley-Blackwell. Edited by Christon J. Hurst.


Andre publikasjoner:
1. Sonal Patel, Helene Mikkelsen, Kiron Vishwanath, Øystein Evensen og Roy Dalmo. Norsk–indisk samarbeid: Utvikler vaksiner til fisk og reker (2013). Havforskningsrapporten 2013. Fisken og havet, særnr. 1–2013, 34-35.
2. S. Patel, A.-C. Øvergård, I.U. Fiksdal og A. Nerland. Tidlig vaksinering – mot sin hensikt (2011). Havforskningsrapporten 2011. Fisken og havet, særnr. 1–2011, 41-42.
3. Taranger, G. L., Boxaspen, K., Madhun, A. S., Svåsand, T.; Co-authors: Jan Aure, Pål Arne Bjørn, Geir Dahle, Arne Ervik, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Kjellrun Hiis Hauge, Vivian Husa, Knut Jørstad, Egil Karlsbakk, Stein Mortensen, Sonal Patel, Ole B. Samuelsen, Nina Sandlund, Ove Skilbrei, Øystein Skaala, Terje van der Meeren og Vidar Wennevik (2011). Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett, 13-jan-2011, Fisken og havet, særnummer;3-2010
4. Karlsbakk, E., Isaksen, T.E., Ottem, K.F., Nylund, A., Korsnes, K., Nerland, A.H., Patel, S., and Bergh, Ø. (2008). Viktige patogener i kystsonen: problemer med nodavirus og Francisella infeksjoner hos torsk. Kyst og havbruk 2008, 48-51.
5. Korsnes, K., Karlsbakk, E., Bergh, Ø., Patel, S., Isaksen, T.E., Nerland, A.H., and Nylund, A. (2007). Nodavirus hos marin fisk. Kyst og havbruk 2007, 158-160.
6. Patel, S., Sindre, H., Korsnes, K., Pedersen, J., Bergh, Ø., Hellberg, H., and Nerland, A.H. (2006).  Nodavirus i norsk torskeoppdrett .  Norsk Fiskeoppdrett nr.9, 2006
7. Korsnes, K., Karlsbakk, E., Bergh, Ø., Patel, S., Isaksen, T.E., Nerland, A.H., and Nylund, A. (2006). Nodavirus - en overdreven fare eller reell trussel? Fiskehelse – 8. Årgang nr.1, 13-17.
8. Patel, S., Torsvik, V. (1999). Utbredelse av antibiotikaresistens i bakterier fra det ytre miljø, Statens forurensningstilsyn, 99:20.
9. Patel, S., and Goksøyr J. (1997). Mikrobiologiske undersøkelser av langtidslagret kloakkslam. Report to Vann and avløpsseksjon Bergen kommune.
10. Patel, S. (1995). Mikrobiologisk metode for påvisning av oksolinsyre i fiskeensilasje, rapport nummer 104/49 ved Stiftelsen RUBIN, Trondheim.

Invitert foredragsholder:
1. Sonal patel, Aina-Cathrine Øvergård, and Audun H. Nerland (2012). Ontogeny of adaptive immune cell markers in Atlantic halibut. DAFINET workshop, The ontogeny of the immune system in fish, Copenhagen, 24. -25. April.
2. Patel S. (2011). Keynote lecture, Nodavirus in Norway: lessons learned and disease management sstrategies, Eighth Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Mangalore, India, 21.-25. November.
3. Patel S. (2010). Utfordringer i fiskeoppdrettsnæring. Øygard senior University, Nordsjøfartsmuseet, Sund Kommune, Norge.

Konferanser/Møter
Muntlige presentasjoner

1. Jarungsriapisit J, Moore L, Furne M, Fjelldal PG, Nilsen TM, Stefansson S, Taranger GL, Evensen Ø, Morton HC, Patel S (2014). MitSAV: Mitigating the challenges in the Atlantic salmon aquaculture caused by salmonid alphavirus by unveiling the underlying immune mechanisms. Havbrukskonferansen, Tromsø, 31st March – 2nd April 2014.
2. Sonal Patel (2013). MitSAV: Mitigating the challenges in the Atlantic salmon aquaculture caused by salmonid alphavirus by unveiling the underlying immune mechanisms, Diafragma møte, Fiskeridirektoratet, Bergen, May 2013.
3. Sonal patel, Aina-Cathrine Øvergård, and Audun H. Nerland (2012). Nodavirus infection induces up-regulation of IFNγ and T-helper cell markers. 12th Congress of the International society of developmental and comparative immunology, Fukuoka, Japan, July 9 – 13 2012.
4. Sonal patel, Aina-Cathrine Øvergård, and Audun H. Nerland (2012). Immunrespons hos Atlantisk kveite til nodavirus og en potensiell vaksinekandidat. Havbrukskonferanse, Stavanger, 16. – 18. April 2012.
5. Patel, S. (2010). Vaksiner-Kunnskapsplattform, Ukens orientering, Havforskningsinst., 8th December.
6. Nerland, A.H., Øvergård, A-C., and Patel, S. (2010). Molecular approaches for development of vaccines against intracellular fish pathogens. BIT Life Sciences 2nd Annual World Vaccine Congress, Beijing, China, March 24-26, 2010
7. Patel, S. (2009). Atlantic halibut and its immune system. Bergen branch meeting, Norwegian society of immunology, 22nd October, BB-building, Haukeland University Hospital, Bergen.
8. Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland, and Sonal Patel (2009). Relativ uttrykning av T-celle markører i tidlige livsstadier hos Atlantisk kveite (Hippoglossus hippoglossus). Frisk fisk, Bergen, 20. – 21. January.
9. Patel, S., Øvergård, A-C., Sørhus E., Fiksdal U.I. and Nerland, A.H. (2009). B and T cell markers during Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) ontogenesis. 11th Congress of the International society of developmental and comparative immunology, Prague, Czech Republic, June 28 – July 3.
10. Patel, S. (2009). Immune related genes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus), Expression of B and T cell markers during ontogenesis. ABILDGAARD Symposium (DAFINET), Copenhagen, 4-5 May.
11. Korsnes, K., Nerland, A., Karlsbakk, E., Patel, S., Nylund, A., and Isaksen, T.E. (2008). Nodavirus - konsekvenser for oppdrett og forvaltning. Torskenettverket, Fagseminar om virussykdommer hos laks og torsk, 3. – 4. September 2008, Høgskolen i Ålesund.
12. Nerland, A.H. og Patel, S. (2007).  Smitteoverføring av nodavirus. Møte Frisk Torsk 22.nov 2007, Bergen
13. Patel, S., Øvergård, A-C., Eikeland, G., Hordvik, I., and Nerland, A.H. (2007). Regulering av immunrespons hos kveite; grunnlaget for vaksineutvikling. Friskfisk konferansen 23. – 25. Januar 2007, Tromsø
14. Nerland, A.H., and Patel, S. (2006). Cytokines and cellular immune components related to antiviral defence mechanisms in Atlantic halibut. Programkonferansen Havbruk , Bergen 29-31. Mars 2006.
15. Patel, S., and Nerland, A.H. (2006). Isolation and characterisation of immune related genes from leucocytes of Atlantic halibut – Hippoglossus hippoglossus. 10th Congress of the International society of developmental and comparative immunology, Charleston, USA 1. – 6. Juli 2006.
16. Nerland, A.H., Hellberg, H., Korsnes, K., Skaar, C., and Patel, S. (2006). Transmission modes in VER of farmed Atlantic cod and Atlantic halibut in Norway. First international symposium on viral nervous necrosis of fish, Hiroshima, Japan, 28.Nov.-1.Dec. 2006.

Poster presentasjoner:
1. Aina-Cathrine Øvergård, Ingrid Uglenes Fiksdal, Audun H. Nerland, Elin Sørhus and Sonal Patel (2011). Foundation for optimization of vaccination and first feeding regimes in Atlantic halibut: studies on the development of the specific immune system. Sats på torsk meeting, Bergen, Norway, 9.-10. February.
2. Aina-Cathrine Øvergård, Audun H. Nerland and Sonal Patel (2010). Cytokines of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). EOFFI meeting, Viterbo, Italy, 23.-28. May 2010.
3. Aina-Cathrine Øvergård, Ingrid Uglenes Fiksdal, Audun H. Nerland and Sonal Patel (2010). Expression of T-cell markers during Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) ontogenesis, Havbrukskonferansen, Trondheim, 19. – 21 April 2010.
4. Sonal Patel, Aina-Cathrine Øvergård, Elin Sørhus, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh, Audun H. Nerland (2009). Can Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) be vaccinated during live feed phase? Larvi 2009, 5th fish & shellfish larviculture symposium, Ghent University, Belgium, 7 - 10 september 2009.
5. Øvergård, A-C., Nerland, A.H. and Patel, S. (2009). Relative expression of p56lck homologue in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). 11th Congress of the International society of developmental and comparative immunology, Prague, Czech republic, June 28 – July 3.
6. Nepstad, I., Øvergård, A-C., Nerland, A.H. and Patel, S. (2009). Cloning and characterisation of interleukin-6 in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). 11th Congress of the International society of developmental and comparative immunology, Prague, Czech republic, June 28 – July 3.
7. Patel, S., Øvergård, A-C., and Nerland, A.H. (2008). Atlantic Halibut, Hippoglossus hippoglossus CD4: Cloning and Characterization. International Conference on Fish Diseases and Fish Immunology, Reykjavik, Iceland 6. – 9. Sept 2008.
8. Patel, S., Korsnes, K., Skår, C., Mortensen, S., and Nerland, A.H. (2007). Nodavirus, Transmission modes in farmed fish in Norway. International Conference on Fish Diseases and Fish Immunology, Reykjavik, Iceland 6. – 9. Sept 2008.
9. Øvergård, A-C., Patel, S., and Nerland, A.H. (2007). Molecular cloning and characterization of CD8 in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). 7th Nordic Symposium on Fish Immunology, University of Stirling, Scotland 19-22 June 2007.
10. Sørhus, E., Patel, S., Fiksdal, I.U., Rødseth, O-M, Bergh, Ø., and Nerland A.H. (2007). Ontogeny and development of immunocompetance in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). 7th Nordic Symposium on Fish Immunology, University of Stirling, Scotland 19-22 June 2007.
11. Phyu, S., Ti, Ti, Patel, S., Lwin, T., Svendsen, Ø., Maung, W., Htun, A., Grewal, H. (2003). High prevalence of drug resistant tuberculosis in Yangon, Myanmar, International meeting on microbiological epidemiological marker (IMMEM6), Les Diablerets, 27 – 30 August, 2003, Switzerland.
12. Phyu, S., Patel, S., Svendsen, Ø., Lwin, T., Ti, Ti, Grewal, H. (2003). Drug resistant tuberculosis in Myanmar, 23. International congress on chemotherapy, 7 – 9 June 2003, Durban, South Africa.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)