Sjur Ringheim Lid

Senioringeniør
Telefon: 99556943
Avdeling: Norsk marint datasenter 2190