Sebastian Menze

Telefon: 45 61 70 70

Arbeider med

Fysisk og biologisk oseanografi, polar oseanografi, osean akustikk, havpattedyr, jord og hav observasjonssystemer, invers teori, Monte Carlo metoder, maskin læring