Samuel Subbey

No image
Forsker
Telefon: 46836823
Avdeling: Fiskeridynamikk 2140

Arbeider med

Analyse av fiskeri data, tidsserieanalyse for å identifisere årsaksforhold, og tidsserier modellering og prediksjon. Jeg er ellers opptatt med forskning for å utvikle et rammeverk for enkle ('parsimonious') bestandsmodeller med høy prediktiv evne. Rammeverket tar hensyn til data og modell parameter usikkerhet, og gjør det mulig for å spore hvordan disse usikkerhetene forplanter seg gjennom modelleringsprosessen og hvordan detter påvirker modellprekdisjoner og andre kovterådparametrer.

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)