Rune Waagbø

Forskningsdirektør
Telefon: 48185036
Avdeling: Fiskeernæring

Jeg er forskningssjef for forskningsseksjonen Behov og velferd ved NIFES, og har vært involvert i studier og eksperimenter som omhandler fôrressurser, fiskeernæring, mikronæringsstoffbehov, samt fiskehelse og -velferdsaspekter siden nittitallet. Jeg er sjefredaktør for den internasjonale journalen Aquaculture Nutrition (Wiley-Blackwell, UK) og deltids professor ved Universitetet i BergenArbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Fôrmidler representerer om lag halvparten av løpende investering i havbruk, og er tilsvarende betydningsfull for fremtidig verdiskapningen i næringen. Endringer i bruk av råvarer i fôr til fisk kan føre til uforutsette utfordringer i kommersiell oppdrett. Disse beror ofte på næringsstoffmangel som følge av fôrmidlenes ugunstige sammensetning, redusert fordøyelighet eller uventede interaksjoner med miljøparametre. Min forskning har dreid seg om fôrkilder, behov for næringsstoff og såkalte produksjonslidelser, som katarakt, beindeformiteter, tarmhelse, hjertelidelser og andre lidelser hos laks og andre oppdrettsarter. Disse lidelsene er ofte synliggjort i kommersiell oppdrett etter endinger av fôrmidler i næringen. Til forskningen har vi benyttet ulik moderne metodikk, fra genekspresjon, metabolomikk, proteomikk, organkultur og til fisk på populasjonnivå. Ofte må vi hente ekstern spisskompetanse bl.a. fra ulike humane miljø. Forskning og kompetanse som er tilegnet i prosjektene formidles til industri, forvaltning og lovgivende myndigheter, og i undervisning på universitetet i Bergen.


Jeg har deltatt i instituttets klimaforskning med studier av fôrsammensetning og fôringsrutiner under ulike klimarelaterte oppdrettsbetingelser. Målet er å kunne rådgi myndigheter, næring og forvaltning til en riktig håndtering av oppdrett i klimautsatte fjordsystemer og regioner for å ivareta produksjon, fiskens velferd og ikke minst miljø. Forskningsfokuset til nettverket av forskere og prosjekter ved instituttet har til nå har vært å forstå fiskens mestring av klimarelaterte miljøparametre som vanntemperatur og vanngasser ut fra vekst og omsetning, ernæringsstatus, endokrin regulering og helse.


Fiskevelferd og –helse er en viktig del av bærekraftsbegrepet. Seksjonen inkluderer helserelatert forskning knyttet til nye fôrråvarer og endrete oppdrettsbetingelser, både med tanke på revisjon av næringsstoffbehov, ugunstige antinæringsstoffer/toksikanter og introduksjon funksjonelle komponenter i fôret (for å dekke behov, samt helse- og vekstfremmere). Utfordringer her vil være innen antioksidanter og toksikanter og i utforming av egnete helsemarkører.


Bell, G. & Waagbø, R. 2008. Safe and nutritious aquaculture produce: Benefits and risks of alternative sustainable aquafeeds. In: Aquaculture in the Ecosystem (Holmer M., Black K., Duarte C.M., Marbà N. & Karakassis I., Eds), Springer, 185-225.

Waagbø, R. 2008. Chap 15 Reducing production related diseases in farmed fish. In: Improving farmed fish quality and safety (Lie Ø, Ed.), VS Woodhead Publishing, pp 363-398.

Olsen R.E., Waagbø R., Melle W., Ringø E. & Lall S.P. 2010. Chap 9 Alternative Marine Resources. In: Fish Oil Replacement and Alternative Lipid Sources in Aquaculture Diets (Eds Turchini G.M., Ng W-K & Tocher D.R.), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, pp 267-324.

Moren M., Waagbø R. & Hamre K. 2011. Chap 4  Micronutrients. In: Larval Fish Nutrition 1 st Edition (Holt G.J., Ed.), John Wiley & Sons Inc, West Sussex, UK, pp. 117-149.

Sissener, N.H., Julshamn, K., Espe, M., Lunestad, B.T., Hemre, G.-I., Waagbø, R., Måge, A. (2013) Surveillance of selected nutrients, additives and undesirables in commercial Norwegian fish feeds in the years 2000 to 2010. Aquaculture Nutrition 19 , 555-572.

Waagbø, R., Berntssen, MHG, Danielsen, T, Hellberg, H, Kleppa, AL, Berg Lea, T, Rosenlund, G, Tvenning, L, Susort, S, Vikeså, V & Breck, O (2013) Feeding Atlantic salmon diets with plant ingredients during the seawater phase - a full scale net production of marine protein with focus on biological performance, welfare, product quality and safety. Aquaculture Nutrition , 19, 598-618.

Olsvik, P.A., Hemre, G.I. & Waagbø, R. (2013) Exploring early micronutrient deficiencies in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) by next-generation sequencing technology – from black box to functional genomics. PlosOne, 8 (7), e69461, 1-14.

Ørnsrud R., Lock E.-J., Fjelldal P. G. & Waagbø R.  (2013) Establishing an upper level of vitamin A in Atlantic salmon ( Salmo salar ). Aquaculture Nutrition, 19, 651-664.

Liland, N.S., Espe, M., Rosenlund, G., Waagbø, R., Hjelle, J.L., Lie, Ø., Fontanillas, R and Bente E. Torstensen (2014) High levels of dietary phytosterols affect lipid metabolism and increase liver and plasma triglycerides in Atlantic salmon, Salmo salar L Brit. J. Nutr. (In press).

Berntssen, M.H.G., Valdernes, S., Lunestad, B.T., Hatlen, B., Alm, M., Waagbø, R. & Buttle, L. (2014) Residue levels of enrofloxacin and ciprofloxacin in processed animal by products used in Atlantic salmon feeds and their long term carry-over to the edible part of the fish. Aquaculture Nutrition (In press)

Hatlen B, Jakobsen J-V, Crampton V, Alm M, Langmyhr E, Espe M, Hevrøy EM, Torstensen BE, Liland N & Waagbø R (2014) Growth, feed utilisation and endocrine responses in Atlantic salmon ( Salmo salar ) fed diets added poultry by-product meal and blood meal in combination with poultry oil. Aquaculture Nutrition In press

Liland, N.S., Hatlen, B., Takle, H., Venegas, C., Espe, M., Torstensen, B.E. & Waagbø, R. (2014) Replacing dietary plant ingredients with processed land animal by-products improves metabolic health in Atlantic salmon, Salmo salar L. Aquaculture Nutrition (in press)

Taylor, J.F., Waagb ø , R., Diez-Padrisa, M., Campbell, P.,Walton, J., Hunter, D., Matthew, C. & Migaud, H. Adult triploid Atlantic salmon ( Salmo salar ) have higher dietary histidine requirements to prevent cataract development in seawater. Aquaculture Nutrition (in press)

Remø, S.C. Hevrøy, E.M. Olsvik P.A., Fontanillas R., Breck O. and Waagbø R. Reevaluation of practical histidine requirement in Atlantic salmon smolt relative to the novel physiological roles of imidazoles in tissue osmoregulaation, pH buffering and antioxidation. B. J. Nutr. In press

 • 2016


  Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Erik-Jan Lock, Anna Wargelius, Thomas Fraser, Florian Sambraus, A. El-Mowafi, Sissel Albrektsen, Rune Waagbø, Robin Ørnsrud

  Increased dietary phosphorous prevents vertebral deformities in triploid Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 22.(1) S. 72-90
  • År: 2016
 • 2015


  Nina Sylvia Liland, Bjarne Hatlen, Harald Rune Takle, Claudia Venegas, Marit Espe, Bente Elisabeth Torstensen, Rune Waagbø

  Including processed poultry and porcine by-products in diets high in plant ingredients reduced liver TAG in Atlantic salmon, Salmo salar L.

  Aquaculture Nutrition; Volum 21.(5) S. 655-669
  • År: 2015

  Ann-Cecilie Hansen, Rune Waagbø, Gro Ingunn Hemre

  New B vitamin recommendations in fish when fed plant-based diets

  Aquaculture Nutrition; Volum 21.(5) S. 507-527
  • År: 2015

  Linda Beate Jensen, S. Boltana, A Obach, Charles McGurk, Rune Waagbø, S Mackenzie

  Investigating the underlying mechanisms of temperature-related skin diseases in Atlantic salmon, Salmo salar L., as measured by quantitative histology, skin transcriptomics and composition

  Journal of Fish Diseases; Volum 38.(11) S. 977-992
  • År: 2015

  Bjarne Hatlen, Jan Vidar Jakobsen, V. Crampton, M. Alm, Eyolf Langmyhr, Marit Espe, Ernst Morten Hevrøy, Bente Elisabeth Torstensen, Nina Sylvia Liland, Rune Waagbø

  Growth, feed utilization and endocrine responses in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets added poultry by-product meal and blood meal in combination with poultry oil

  Aquaculture Nutrition; Volum 21.(5) S. 714-725
  • År: 2015

  Pål Asgeir Olsvik, Marc Berntssen, Rune Waagbø, Ernst Morten Hevrøy, Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland

  The mining chemical Polydadmac is cytotoxic but does not interferewith Cu-induced toxicity in Atlantic salmon hepatocytes

  Toxicology in Vitro; Volum 30. S. 492-505
  • År: 2015

  Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland, Marc Berntssen, Jennifer A. Kirwan, Trond Røvik Størseth, Mark.R. Viant, Bente Elisabeth Torstensen, Rune Waagbø, Pål Asgeir Olsvik

  Omega-3 and alpha-tocopherol provide more protection against contaminants in novel feeds for Atlantic salmon (Salmo salar L.) than omega-6 and gamma tocopherol

  Toxicology reports;
  • År: 2015

  John F. Taylor, Rune Waagbø, Meritxell Diez-Padrisa, Patrick Campbell, Jamie Walton, Dougie Hunter, Chessor Matthew, Hervé Migaud

  Adult triploid Atlantic salmon (Salmo salar) have higher dietary histidine requirements to prevent cataract development in seawater

  Aquaculture Nutrition; Volum 21.(1) S. 18-32
  • År: 2015

  Vibeke Vikeså, Leo Nankervis, Sofie C. Remø, Rune Waagbø, Ernst Morten Hevrøy

  Pre and postprandial regulation of ghrelin, amino acids and IGF1 in Atlantic salmon (Salmo salar L.) at optimal and elevated seawater temperatures

  Aquaculture; Volum 438. S. 159-169
  • År: 2015

  Ernst Morten Hevrøy, Cristian K. Tipsmark, Sofie C. Remø, Tom Johnny Hansen, Miki Fukuda, Thomas Torgersen, Vibeke Vikeså, Pål Asgeir Olsvik, Rune Waagbø, Munetaka Shimizu

  Role of the GH-IGF-1 system in Atlantic salmon and rainbow trout postsmolts at elevated water temperature

  Comparative Biochemistry and Physiology A; Volum 188. S. 127-138
  • År: 2015

  Linda Beate Jensen, Thomas Wahli, Charles McGurk, Tommy Eriksen, Alex Obach, Rune Waagbø, Ana Handler, Carolina Tafalla

  Effect of temperature and diet on wound healing in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Fish Physiology & Biochemistry; Volum 41.(6) S. 1527-1543
  • År: 2015
 • 2014


  Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland, Jennifer A. Kirwan, Tiago S.F. Hori, Trond Røvik Størseth, Ulf Sommer, Marc Berntssen, Mark.R. Viant, Matthew L. Rise, Rune Waagbø, Bente Elisabeth Torstensen, Marije Booman, Pål Asgeir Olsvik

  Toxicological effect of single contaminants and contaminant mixtures associated with plant ingredients in novel salmon feeds

  Food and Chemical Toxicology; Volum 73. S. 157-174
  • År: 2014

  Marc Berntssen, Stig Valdersnes, Bjørn Tore Lunestad, Bjarne Hatlen, Martin Alm, Rune Waagbø, Louise Buttle

  Residue levels of enrofloxacin and ciprofloxacin in processed animal by-products used in Atlantic salmon feeds and their long-term carry-over to the edible part of the fish

  Aquaculture Nutrition;
  • År: 2014

  Sofie C. Remø, Ernst Morten Hevrøy, Pål Asgeir Olsvik, Ramón Fontanillas, Olav Breck, Rune Waagbø

  Dietary histidine requirement to reduce the risk and severity of cataracts is higher than the requirement for growth in Atlantic salmon smolts, independently of the dietary lipid source

  British Journal of Nutrition; Volum 111.(10) S. 1759-1772
  • År: 2014
 • 2013


  Rune Waagbø, Marc Berntssen, Trine Danielsen, Hege Hellberg, Anna Lena Kleppa, Trygve Berg Lea, Grethe Rosenlund, Leif Tvenning, S. Susort, Vibeke Vikeså, Olav Breck

  Feeding Atlantic salmon diets with plant ingredients during the seawater phase - a full-scale net production of marine protein with focus on biological performance, welfare, product quality and safety

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(4) S. 598-618
  • År: 2013

  Nini Sissener, Kåre Julshamn, Marit Espe, Bjørn Tore Lunestad, Gro Ingunn Hemre, Rune Waagbø, Amund Måge

  Surveillance of selected nutrients, additives and undesirables in commercial Norwegian fish feeds in the years 2000–2010

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(4) S. 555-572
  • År: 2013

  Ernst Morten Hevrøy, Christine Hunskår, Stefan de Gelder, Munetaka Shimizu, Rune Waagbø, Olav Breck, Harald Rune Takle, Sissel Sussort, Tom Johnny Hansen

  GH-IGF system regulation of attenuated muscle growth and lipolysis in Atlantic salmon reared at elevated sea temperatures

  Journal of Comparative Physiology. B, Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology; Volum 183.(2) S. 243-259
  • År: 2013

  Robin Ørnsrud, Erik-Jan Lock, Rune Waagbø, Christel Krossøy, Per Gunnar Fjelldal

  Establishing an upper level of intake for vitamin A in Atlantic salmon (Salmo salar L.) postsmolts

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(5) S. 651-664
  • År: 2013

  Nina Sylvia Liland, Marit Espe, Grethe Rosenlund, Rune Waagbø, Jan Idar Hjelle, Øyvind Lie, Ramon Fontanillas, Bente Elisabeth Torstensen

  High levels of dietary phytosterols affect lipid metabolism and increase liver and plasma TAG in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  British Journal of Nutrition; Volum 110.(11) S. 1958-1967
  • År: 2013

  Pål Asgeir Olsvik, Gro Ingunn Hemre, Rune Waagbø

  Exploring Early Micronutrient Deficiencies in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) by Next-Generation Sequencing Technology - From Black Box to Functional Genomics

  PLoS ONE; Volum 8.(7)
  • År: 2013
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)