Roy Åge Klepsvik

No image

Telefon: 908 45 886

Arbeider med

Teknisk drift/vedlikehold av Havforskingens seks fartøyer.

Budsjett og innkjøp for Havforskingens seks fartøyer.

Påse at SFD og DNV gjennomfører pålagte inspeksjonerav skipene, og påse at skipene tilfredstiller kravene fra disse.

Planlegge Verkstedsopphold og følge opp disse under og etter verkstedsoppholdet.

Faggrupper