Robert Andrè Johansen

No image
Overingeniør
Telefon: 99344095
Avdeling: Marbank 2400

Curriculum Vitae

Jeg har mange års erfaring med planlegging og gjennomføring av felt og toktarbeid. Dette gjelder både fra tidligere feltarbeid på sjøfugl og gjennom de ti siste år på innsamling av invertebrater for Marbank. Store deler av mitt daglige arbeid dreier seg rundt artsbestemmelse av benthos og jeg har i den forbindelse opparbeidet meg en betydelig bred taksonomisk kompetanse på bunndyr generelt. Marbank benytter seg av en database for registrering av innsamlet materiale. Her sitter jeg som deladministrator med ansvar for benthosdelen. Jeg har god kjennskap til makrofotografering og bildebehandling med photoshop.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)