Rita Hannisdal

Forsker
Telefon: 95795468
Avdeling: Sjømat i modellsystem

Mitt arbeidsfelt er uønskede stoffer i oppdrettsfisk, jeg jobber både med legemidler og miljøgifter. Jeg er også involvert i metodeutvikling på rester av legemidler ved bruk av væske kromatografi-massespektroskopi (LC-MS/MS).Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Jeg er prosjektleder for et overvåkningsprogram for uønskete stoffer i oppdrettsfisk. Dette prosjektet blir gjort i henhold til EU directive 96/23  "on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal Products ". Dette direktivet sier at man skal undersøke en oppdrettsfisk per 100 tonn produsert, for uønskete stoffer, i 2013 ble ca 12500 fisk analysert. Fisken kan bli analysert for ulovlige stoffer som stibener og steroider eller ulovlige legemidler som f.eks. nitrofuraner og kloramfenikol. Prøver blir også sjekket for rester av legemidler, samt organiske miljøgifter og tungmetaller. Hvert åt blir det publisert en rapport med resultatene fra dette overvåkningsprosjektet.


Jeg jobber mye relatert til metodeutvikling for bestemmelse av legemiddel rester i oppdrettsfisk. Når det blir brukt legemidler på oppdrettsanlegg så skal det være en tilbakeholds periode før fisken blir slaktet slik at eventuelle rester av legemidler skal være under grenseverdien til det aktuelle legemiddelet. Vi analyserer fisk for å sjekke at eventuelle medisinrester er under grenseverdiene. Vi analyserer for både lusemidler, antibiotika og legemidler brukt mot innvollsparasitter. I tillegg til å analysere for rester av veterinære legemidler så analyserer vi også for ulovlige legemidler, vi har metoder for flere antibiotika og fargestoff som er forbudt å bruke til oppdrettsfisk. Prøvene blir analysert ved bruk av væske kromatografi-massespektroskopi (LC-MS/MS). • 2015


  Ole Bent Samuelsen, Bjørn Tore Lunestad, Rita Hannisdal, Raymond Bannister, Siri Aaserud Olsen, Tore Tjensvoll, Eva Farestveit, Arne S Ervik

  Distribution and persistence of the anti sea-lice drug teflubenzuron in wild fauna and sediments around a salmon farm, following a standard treatment

  Science of the Total Environment; Volum 508. S. 115-121
  • År: 2015

  Ole Jakob Nøstbakken, Helge Torbjørn Hove, Arne Duinker, Anne-Katrine L. Haldorsen, Marc Berntssen, Rita Hannisdal, Bjørn Tore Lunestad, Amund Måge, Lise Madsen, Bente Elisabeth Torstensen, Kåre Julshamn

  Contaminant levels in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in the 13-year period from 1999 to 2011

  Environment International; Volum 74. S. 274-280
  • År: 2015
 • 2014


  Ole Bent Samuelsen, Bjørn Tore Lunestad, Eva Farestveit, Ellen Sofie Grefsrud, Rita Hannisdal, Bjarte Holmelid, Tore Tjensvoll, Ann-Lisbeth Agnalt

  Mortality and deformities in European lobster (Homarus gammarus) juveniles exposed to the anti-parasitic drug teflubenzuron

  Aquatic Toxicology; Volum 149. S. 8-15
  • År: 2014
 • 2011


  Lars Are Hamre, Bjørn Tore Lunestad, Rita Hannisdal, Ole Bent Samuelsen

  An evaluation of the duration of efficacy of emamectin benzoate in the control of Caligus curtus Muller infestations in Atlantic cod, Gadus morhua L

  Journal of Fish Diseases; Volum 34.(6) S. 453-457
  • År: 2011
 • 2010


  Rita Hannisdal, Randi Elin Gislefoss, Tom K. Grimsrud, Simon Steinar Hustad, Lars Mørkrid, Per Magne Ueland

  Analytical Recovery of Folate and Its Degradation Products in Human Serum Stored at-25 degrees C for up to 29 Years

  Journal of Nutrition; Volum 140.(3) S. 522-526
  • År: 2010
 • 2009


  Rita Hannisdal, Per Magne Ueland, Asbjørn Svardal

  Liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis of folate and folate catabolites in human serum

  Clinical Chemistry; Volum 55.(6) S. 1147-1154
  • År: 2009

  Rita Hannisdal, Per Magne Ueland, Simone Eussen, Asbjørn Svardal, Simon Steinar Hustad

  Analytical Recovery of Folate Degradation Products Formed in Human Serum and Plasma at Room Temperature

  Journal of Nutrition; Volum 139.(7) S. 1415-1418
  • År: 2009
 • 2008


  Rita Hannisdal, Asbjørn Svardal, Per Magne Ueland

  Measurement of folate in fresh and archival serum samples as p-aminobenzoylglutamate equivalents

  Clinical Chemistry; Volum 54.(4) S. 665-672
  • År: 2008
 • 2007


  Per Magne Ueland, Øivind Midttun, Amrei Windelberg, Asbjørn Svardal, Rita Skålevik, Simon Steinar Hustad

  Quantitative profiling of folate and one-carbon metabolism in large-scale epidemiological studies by mass spectrometry

  Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; Volum 45.(12) S. 1737-1745
  • År: 2007

  Vibeke Barman Michelsen, Grete Moe, Rita Skålevik, Einar Jensen, Henning Lygre

  Quantification of organic eluates from polymerized resin-based dental restorative materials by use of GC/MS

  Journal of chromatography. B; Volum 850. S. 83-91
  • År: 2007
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)