Ragni Olssøn

Overingeniør
Telefon: 41418169
Avdeling: Bentiske ressurser

Arbeider med

innsamling og opparbeiding av biologiske prøvedata for videre bruk i kartlegging og overvåkning. En viktig del av dette arbeidet er å sikre en sikker identifisering av organismene vi samler inn eller observerer på video.

  • Artsbestemmelse av bunndyr, fisk og fiskeegg.
  • Tokt og feltarbeid
  • Dykking
  • Arctic Frontiers Conference Organizing Committee

Curriculum Vitae

ARBEIDSERFARING

2007-> Overingeniør ved Havforskningsinstituttet

2007 div. engasjement i forskernettverket ARCTOS og ved UiTø.

2006-2007 Forskningstekniker ved Norsk Polarinstitutt

UTDANNING

2006 Mastergrad i marin økologi.  Universitetet i Tromsø / Akvaplan-Niva. Bioturbation as a proxy for benthic faunal responses to petroleum discharges in the Arctic.

2003 Biologistudier ved University of Tasmania, Hobart, Australia

2000-2003 Biologistudier ved Universitetet i Tromsø

1999-2000 Dykkerutdanning ved Vågan Folkehøgskole

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)