Petter Fossum

Faggruppeleder
Telefon: 92432213
Avdeling: Avsluttet ansettelsesforhold

Arbeider med

Forskningsgruppeledelse, feltstudier på fiskeegg og -larver,rekrutteringsstudier, rådgiving. Prosjekter som KILO, KINO og kartlegging av sokkelen sør for Jan Mayen.

Curriculum Vitae

Karriere

1981-84 Vitenskapelig assistent /stipendiat ved Havforskningsinstituttet.

1984-88 Forsker III ved Havforskningsinstituttet.

1988-94 Forsker II ved Havforskningsinstituttet.

1994-03 Forsker I ved Havforskningsinstituttet.

2003- 1183 forsker ved Havforskningsinstituttet.

1995-04 Seksjonsleder ved HI´s Seksjon for Marin og Eksperimentell Biologi
2005-2006 Seniorrådgiver ved Havforskningsinstituttet

2006-2009 Nasjonal ekspert ved EU-kommisjonen

2009-  Fag/forskningsgruppeleder ved Havforskningsinstituttets planktongruppe


Utdanning

Cand. mag. våren 1976. Jeg tok mesteparten av lavere grad ved Universitetet i Oslo, men avsluttet med å ta fysisk oseanografi og grunnkurs i statistikk ved Universitetet i Bergen.

Cand. real. Inst. for Fiskeribiologi, Universitetet i Bergen,  juni 1980. Hovedfagsoppgavens tittel: “ Laboratorieeksperimenter med sildelarver (Clupea harengus L.) fra den lokale sildestammen i Lindåspollene”.

Dr. Philos Universitetet i Bergen, desember 1994. Avhandlingens tittel: « Aspects of recruitment with examples from commercially important fish stocks in Norwegian waters».

To 2 vektallskurs ved BI med påfølgende skriftlig eksamen i ” Kompetanseutvikling” og ”Ledelse” i 2000 og 2001. Diverse bedriftsinterne kurs som; prosjektstyring og arbeid i prosjekt, engelsk kommunikasjon,IT, kvalitetsikring, presentasjonsteknikk, forskningsformidling, forsøksdyrlære, konflikthåndtering og den vanskelige samtalen, europaforvaltning, HMS-sjø og land etc.

Kontaktopplysninger
Dr. philos. Petter Fossum, Dalavegen 15, 5300 Kleppestø
Tlf.: 56142466/92432213
e-post: petterf@imr.no


Publikasjoner med fagfellevurdering

Axelsen, B.A., T. Anker-Nilssen, P. Fossum, C. Kvamme and L.  Nøttestad.2000        Pretty patterns but a simple strategy: predator-prey interactions between juvenile herring and Atlantic puffins observed with multibeam sonar.  Can. J. Zool.79:1586-1596.
Bilde i paperet valgt til omslagsbilde for tidskriftet i 2002

Blom, G, Folkvord,A., Johannessen, A. and Fossum, P. 1997. Interannual variation in condition indices of larvae Norwegian spring-spawning herring. Journal of Fish Biology,51(Supplement A), 370-384.

Ellertsen, B., Fossum, P., Solemdal, P., Sundby, S. and Tilseth, S. 1984. A case study on the distribution of cod larvae and availability of prey  organisms in relation to physical processes in Lofoten. Flødevigen rapportser.,1:453-478.

Ellertsen,B., Fossum,P., Solemdal,P. and Sundby,S. 1989. Relations between temperature and survival of eggs and first feeding larvae of the Arcto Norwegian cod (Gadus morhua L.). Rapp. P.-v. R´eun´. Cons. int. Explor. Mer,191:209-219.

Ellertsen,B., Fossum,P.,Solemdal,P., Sundby,S. and Tilseth,S. 1990. Environmental influence on recruitment and biomass yields in the Norwegian Sea ecosystem.In: Sherman,K., Alexander,L.M. and Gold, B.M. (eds.) "Large Marine Ecosystems Patterns, Processes and Yields":19-35.

Ellertsen,B., Fossum,P., Solemdal,P. and Sundby,S. 1995. The "critical period" concept a century of recruitment research. Mar Ecol Prog Ser 128: 306-308.

Fossum,P. 1983. Digestion rate of food particles in the gut of larval herring (Clupea harengus L.). FiskDir. Skr. ser. HavUnders., 17:347-357.

Fossum,P.1986.  A staging system for larval cod (Gadus morhua L). FiskDir. Skr. ser.
HavUnders., 18 : 69-76.

Fossum,P. 1986. The duration of the first two yolk sac stages in herring (Clupea harengus L) larvae. FiskDir. Skr. ser. HavUnders.,18 : 77-82.

Fossum,P. 1988. A tentitativ method to estimate mortality in the egg and early fish larval stages, with special reference to cod  (Gadus morhua L.). FiskDir. Skr. Ser. HavUnders.,18:329-345.

Fossum,P. 1992. The recovery of the Barents Sea capelin (Mallotus villosus) from a larval point of view.ICES J. mar. Sci.,49: 237-243.

Fossum,P. and Moksness, E. 1993. A study of spring- and autumn-spawned herring (Clupea harengus L.) larvae in the Norwegian Coastal Current during spring 1990. Fisheries Oceanography, 2:2,73-81.

Fossum, P. and Ellertsen, B.1994. Gut content analysis of first feeding cod  (Gadus morhua L.) larvae sampled in Lofoten, Norway, during the period 1979-1986. ICES mar. Sci. Symp., 198: 430-437.

Fossum, P. 1996. A study of first feeding herring (Clupea harengus L.) larvae during the period 1985-1993. ICES J. mar. Sci.,53: 51-59.

Fossum,P. and Moksness, E. 1995. Recruitment Processes of the 1991 Year class of Norwegian Spring-spawning herring  (Clupea harengus L.) Determined from Otolith Microstructure Examination. In: Secor, D.H., J.M. Dean and S.E. Campana (eds.) «Recent Developments in Fish Otolith Research». The Belle W. Baruch Library in Marine Science Number 19.

Huse, G. , Johannessen, A. and Fossum, P. 1996. A comparison of the length distributions of larval capelin (Mallotus villosus) taken by Gulf III,  MIK and MOCNESS samplers. J. Appl. Ichtyol. 12 : 135-136.

Husebø, Å., Stenevik, E.K., Slotte, A., Fossum, P., Salthaug, A., Vikebø, F.B., Aanes, S., Folkvord, A.
Effects of hatching time on year-class strength in Norwegian spring-spawning herring (Clupea harengus). ICES Journal of Marine Science 2009 ;Volum 66.(8) s. 1710-1717

Moksness,E.  and Fossum, P. 1991. Distinguishing spring- and autumn-spawned herring larvae (Clupea harengus L.) by otolith microstructure. ICES J. mar. Sci.,48:61-66.

Moksness,E.  and Fossum, P. 1992. Daily growth rate and hatching-date  distribution of Norwegian spring-spawning herring (Clupea  harengus  L.).ICES J. mar. Sci.,49: 217-221.

Munk,P., Fox,C.J., Bolle,L.J., van Damme, C.J.G., Fossum, P. and Kraus, G. 2009 Spawning of North Sea fishes linked to hydrographic features. Fish. Oceanogr. 18:6, 458-469

Olsen, E.J.S, Gjøsæter, H., Dommasnes, A., Fossum, P., Sandberg, P. 2007. The Norwegian ecosystem-based management plan for the Barents Sea. ICES Journal of Marine Science ;Volum 64. s. 599-602.

Sundby,S and Fossum,P. 1990. Feeding conditions of Arcto-norwegian cod larvae compared with the Rothschild-Osborn theory on small-scale turbulence and plankton contact rates. Journal of Plankton Research, 12(6): 1153-1162.

Sundby, S., Ellertsen, B. and Fossum, P.1994. Encounter rate between first feeding  cod larvae and their prey during moderate to strong turbulent mixing, ICES mar. Sci. Symp., 198: 393-405.

Stenevik, E.K., P. Fossum, A. Johannessen and A. Folkvord. 1996. Identification of Norwegian spring spawning herring (Clupea harengus L.) larvae from spawning  grounds off western Norway applying otolith microstructure analysis. Sarsia, 80 (4): 285-292.

Sætre, R., R. Toresen, H. Søiland and P. Fossum. 2002. The Norwegian spring spawning herring- spawning, larval drift and larval retention. Sarsia, 87: 167-178.

van Damme, C., J. G, Bolle, L. J.,  Fox, C. J, Fossum, P, Kraus, G., Munk, P., Rohlf, N, Witthames, P. R., Dickey-Collas, M. 2009. A reanalysis of North Sea plaice spawning-stock biomass using the annual egg production method. ICES Journal of Marine Science 2009 ;Volum 66.(9) s. 1999-2011

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)