Ole Jakob Nøstbakken

Forsker
Telefon: 94872636
Avdeling: Sjømat i modellsystem

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Factors influencing risk assessments of brominated flame-retardants; evidence based on seafood from the North East Atlantic Ocean

Ole Jakob Nøstbakken, Arne Duinker, Josef Daniel Rasinger, Bente Merete Nilsen, Monica Sanden, Sylvia Frantzen, Helge Torbjørn Hove, Anne-Katrine Lundebye, Marc Berntssen, Rita Hannisdal, Lise Madsen, Amund Måge
Environment International 119 p. 544-557
2017

Lower levels of Persistent Organic Pollutants, metals and the marine omega 3-fatty acid DHA in farmed compared to wild Atlantic salmon (Salmo salar)

Anne-Katrine L. Haldorsen, Erik-Jan Lock, Josef Daiel Rasinger, Ole Jakob Nøstbakken, Rita Hannisdal, Egil Karlsbakk, Vidar Wennevik, Abdullah Sami Madhun, Lise Madsen, Ingvild Eide Graff, Robin Ørnsrud
Environmental Research 155 p. 49-59
2015

Contaminant levels in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in the 13-year period from 1999 to 2011

Ole Jakob Nøstbakken, Helge Torbjørn Hove, Arne Duinker, Anne-Katrine L. Haldorsen, Marc Berntssen, Rita Hannisdal, Bjørn Tore Lunestad, Amund Måge, Lise Madsen, Bente Elisabeth Torstensen, Kåre Julshamn
Environment International 74 p. 274-280
2013

Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) T-cell and cytokine response after vaccination and challenge with nodavirus

Aina-Cathrine Øvergård, Sonal Patel, Ole Jakob Nøstbakken, Audun Helge Nerland
Vaccine 31 p. 2395-2402
2012

Dietary methylmercury alters the proteome in Atlantic salmon (Salmo salar) kidney

Ole Jakob Nøstbakken, Samuel A.M. Martin, Phillip Cash, Bente Elisabeth Torstensen, Heidi Amlund, Pål Asgeir Olsvik
Aquatic Toxicology 108 p. 70-77
2012

Marine n-3 fatty acids alter the proteomic response to methylmercury in Atlantic salmon kidney (ASK) cells

Ole Jakob Nøstbakken, Anders Goksøyr, Samuel A.M. Martin, Phillip Cash, Bente Elisabeth Torstensen
Aquatic Toxicology 106 p. 65-75
2012

Effect of Marine Omega 3 Fatty Acids on Methylmercury-Induced Toxicity in Fish and Mammalian Cells In Vitro

Ole Jakob Nøstbakken, Inger Lise Bredal, Pål Asgeir Olsvik, Thomas Huang, Bente Elisabeth Torstensen
Journal of Biomedicine and Biotechnology

Annet tidsskriftbidrag

2015

Reply to the comments to our paper "Contaminant levels in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in the 13-year period from 1999 to 2011"

Ole Jakob Nøstbakken, Amund Måge
Environment International 80 p. 100-101
2008

Dioxin-induced protein-protein interactions between the aryl hydrocarbon receptor and the aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator from Atlantic salmon (Salmo salar)

Ole Jakob Nøstbakken, B Hesjevoll, V Bernanian, Rune Male, Anders Goksøyr
Marine Environmental Research 66 p. 187-187

Rapporter og avhandlinger

2018

Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish - annual report for 2017

Rita Hannisdal, Ole Jakob Nøstbakken, Bjørn Tore Lunestad, Helge Torbjørn Hove, Livar Frøyland, Lise Madsen
2011

Interactions between marine n-3 fatty acids and methylmercury, in Atlantic salmon (Salmo salar)

Nøstbakken, Ole Jakob

Forskinga mi omhandlar interaksjonar mellom næringstoff og kontaminantar, mest i cellemodellar. Eg er også involvert i overvaking av kontaminantar i oppdrettsfisk.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Eg er utdanna ph.D frå Universitetet i Bergen i molekylærbiologi, med hovudvekt i toksikologi. Til dagleg forskar eg på interaksjonar mellom næringstoff og toksikantar i cellemodellar. For tida er hovudfokus på interaksjonar mellom marine omega 3 feittsyrer og kontaminanten metylkvikksølv.


I tillegg til dette er eg også involvert i overvaking av kontaminantar i oppdrettsfisk, hovudsakeleg i laks.


 • 2015


  Ole Jakob Nøstbakken, Helge Torbjørn Hove, Arne Duinker, Anne-Katrine L. Haldorsen, Marc Berntssen, Rita Hannisdal, Bjørn Tore Lunestad, Amund Måge, Lise Madsen, Bente Elisabeth Torstensen, Kåre Julshamn

  Contaminant levels in Norwegian farmed Atlantic salmon (Salmo salar) in the 13-year period from 1999 to 2011

  Environment International; Volum 74. S. 274-280
  • År: 2015
 • 2013


  Aina-Cathrine Øvergård, Sonal Patel, Ole Jakob Nøstbakken, Audun Helge Nerland

  Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) T-cell and cytokine response after vaccination and challenge with nodavirus

  Vaccine; Volum 31.(19) S. 2395-2402
  • År: 2013
 • 2012


  Ole Jakob Nøstbakken, Samuel A.M. Martin, Phillip Cash, Bente Elisabeth Torstensen, Heidi Amlund, Pål Asgeir Olsvik

  Dietary methylmercury alters the proteome in Atlantic salmon (Salmo salar) kidney

  Aquatic Toxicology; Volum 108. S. 70-77
  • År: 2012

  Ole Jakob Nøstbakken, Anders Goksøyr, Samuel A.M. Martin, Phillip Cash, Bente Elisabeth Torstensen

  Marine n-3 fatty acids alter the proteomic response to methylmercury in Atlantic salmon kidney (ASK) cells

  Aquatic Toxicology; Volum 106. S. 65-75
  • År: 2012

  Ole Jakob Nøstbakken, Inger Lise Bredal, Pål Asgeir Olsvik, Thomas Huang, Bente Elisabeth Torstensen

  Effect of Marine Omega 3 Fatty Acids on Methylmercury-Induced Toxicity in Fish and Mammalian Cells In Vitro

  Journal of Biomedicine and Biotechnology;
  • År: 2012
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)