Olafur Arnar Ingolfsson

ingolfsson.jpg
Forsker
Telefon: 98476754
Avdeling: Fangst

Arbeidsområde

Arts- og størrelsesseleksjon i kommersielt fiske, hovedsakelig trål og snurrevad, fangsteffektivitet og fangstbegrensning i trål og snurrevad.

Publikasjoner

Faglige foredrag

2018

Kort reketrål og modifiserte sekker for størrelsesseleksjon

Ingólfsson, Ó.A., Jørgensen, T.
Konferens om framtidens räkfiske i Skagerrak och Nordsjön den 7 september 2018 Smögen, 07. september 2018 p. 19
2018

Reducing trawl length improves size selection in the Northern Shrimp fisheries

Ingólfsson, Ó.A., Jørgensen, T., Kvalvik, L.
ICES-FAO WGFTFB meeting Hirtshals, 05. juni 2018
2016

Størrelsesseleksjon i rekefisket -kort reketrål

Olafur Ingolfsson, Terje Jørgensen, Guldborg Søvik
2016

Fangstkontroll i snurrevad

Ingolfsson, Olafur
FHF styringsgruppemøte
2016

Automatisk sekkeåpner

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Dagfinn Lilleng, Bjørn Foss
R&D seminar
2016

Fangstkontroll i snurrevad: Flyndrefiske uten bifangst av torsk og artseleksjon torsk - hyse

Ingolfsson, Olafur
Advisory
2016

Catch regulation in trawls

Olafur Ingolfsson, Arill Engås, Melanie Underwood, Asbjørn Aasen, Jan Tore Øvredal, Keno Ferter
Fagsamling, NFR

Produkt

2016

Fangstbegrensning i snurrevad. Nor-Fishing 2016.

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland
Advisory

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Sequential codend improves quality of trawlcaught cod

Jesse Brinkhof, Stein Harris Olsen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Bent Herrmann, Roger B. Larsen
PLoS ONE 13:e0204328 p. 1-14
2018

Sequential codend improves quality of trawl caught cod

Brinkohf, J., Olsen, S.H., Ingólfsson, Ó.A., Larsen, R., Herrmann, B.
PLOS ONE In press
2017

The effects of hook and bait sizes on size selectivity and capture efficiency in Icelandic longline fisheries

Olafur Ingolfsson, Haraldur Arnar Einarsson, Svein Løkkeborg
Fisheries Research 191 p. 10-16
2017

The effects of hook and bait sizes on size selectivity and capture efficiency in Icelandic longline fisheries

Olafur Arnar Ingolfsson, Haraldur Einarsson, Svein Løkkeborg
Fisheries Research 191 (Ja) p. 10-16
2016

Predicting size selection of cod (Gadus morhua) in square mesh codends for demersal seining: A simulation-based approach

Bent Herrmann, Roger Larsen, Manu Sistiaga, Nina A.H. Madsen, Eduardo Karl G. Grimaldo Aarsæther, Olafur Arnar Ingolfsson
Fisheries Research 184 p. 36-46
2016

Predicting size selection of cod (Gadus morhua) in square mesh codends for demersal seining: A simulation-based approach

Bent Herrmann, Roger B. Larsen, Manu Berrondo Sistiaga, Nina Madsen, Karl Gunnar Aarsæther, Eduardo Grimaldo, Olafur Ingolfsson
Fisheries Research 184 p. 36-46
2011

The effect of forced mesh opening in the upper panel of a Nephrops trawl on size selection of Nephrops, haddock and whiting

Ingolfsson, Olafur Arnar
Fisheries Research 108 (Ja) p. 2018-222
2007

Escape mortality of cod, saithe, and haddock in a Barents Sea trawl fishery

Olafur Arnar Ingolfsson, Aud Vold Soldal, Irene Huse, Mike Breen
ICES Journal of Marine Science 64(9) (Ja) p. 1836-1844
2006

Size selection of cod by rigid grids—Is anything gained compared to diamond mesh codends only?

Terje Jørgensen, Olafur Ingolfsson, Norman Graham, Bjørnar Isaksen
Fisheries Research 79 (Ja) p. 337-348
2006

Escapement of gadoid fish beneath a commercial bottom trawl: Relevance to the overall trawl selectivity

Olafur Arnar Ingolfsson, Terje Jørgensen
Fisheries Research 79 (Ja) p. 303-3012

Mediebidrag

2017

Selektiv flyndresnurrevad. Nor-Fishing 2016

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland
Youtube
2016

Flyndresnurrevad. Diverse videoklipp fra forsøk med flyndresnurrevad

Ingolfsson, Olafur
Google+
2015

Artselektiv snurrevad

Ingolfsson, Olafur

Rapporter og avhandlinger

2018

Fangstkontroll i snurrevad Sluttrapport til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond

Ólafur Arnar Ingólfsson, Kurt Hansen, Bjørnar Isaksen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Odd Børre Humborstad, Shale Rosen, Svein Løkkeborg, Dagfinn Lilleng, Terje Hemnes, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Torbjørn Tobiassen, Tor Hatten Evensen, Stein Harris Olsen, Karsten Heia, Sjurdur Joensen, Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Tom Ståle Nordtvedt, Guro Møen Tveit
2018

Utvikling og erfaringer med sekkeåpner - Delrapport til FHF

Olafur Ingolfsson, Bjørn Totland, Odd Børre Humborstad, Liz Beate Kolstad Kvalvik, Jo Myroldhaug, Bjørn Foss
2018

Purse Seine Catch Control - Faglig sluttrapport

Hector Pena, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Aud Vold, Michael Breen, Olafur Ingolfsson, Maria Tenningen, Jan Tore Øvredal
2016

Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål

Manu Berrondo Sistiaga, Eduardo Grimaldo, Olafur Ingolfsson, Egil Sørheim
2016

Forsøk med automatisk sekkeutløser ved bruk av fangstbegrensningssystem for snurrevad. Forundersøkelse med maskeseleksjon ved bruk av fangstbegrensningssystem

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad
2016

Størrelsesseleksjon i hysefisket med snurrevad - Nedskalering av kvadratmaskesekk

Olafur Ingolfsson, Jostein Saltskår, Magne Thomassen, Veronica Madsen
Google+
2016

Flyndresnurrevad

Ingolfsson, Olafur
2016

Selektiv flyndresnurrevad. Rapport fra forsøk med en lavåpnings snurrevad for å skille torsk fra flatfisk

Olafur Ingolfsson, Odd Børre Humborstad, Kurt Hansen, Terje Jørgensen, Jostein Saltskår, Shale Rosen, Svein Løkkeborg
Youtube
2016

Forsøk med kvadratmaskepanel for artsseleksjon i vassild-trål.Faktaark.

Manu Berrondo Sistiaga, Eduardo Grimaldo, Olafur Ingolfsson, Egil Sørheim
Advisory
2016

Reketrål med kort belg reduserer fangst av undermålsreker

Olafur Ingolfsson, Terje Jørgensen, Guldborg Søvik
2016

Fangstbegrensning i snurrevad

Ingolfsson, Olafur
2014

Utprøving av sorteringsrist med utslippsåpninger i reketrål for å beholde bifangst av kreps

Terje Jørgensen, Anne Christine Utne-Palm, Ólafur Arnar Ingólfsson
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)