Nina Liland

Forsker
Telefon: 99540335
Avdeling: Behov og velferd

Min forskning fokuserer på effekt på oppdrettslaksens helse av å fôre med dietter som har et høyt innhold av ikke-marine oljer. Innen dette temaet ser jeg spesielt sett på effekter av slike dietter på fett- og sterolmetabolisme samt inflammasjon.Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Nina S. Liland, Grethe Rosenlund, Marit Espe, Jan I. Hjelle, Øyvind Lie and Bente E. Torstensen(2013) Diets high in plant protein and phytosterols affect cholesterol metabolism in Atlantic salmon, Salmo Salar L., British Journal of Nutrition, 10, 258-72.

Nina S. Liland, Grethe Rosenlund, Marc H.G. Berntssen, Trond Brattelid, Lise Madsen and Bente E. Torstensen (2012) Net production of Atlantic salmon (FIFO, Fish in Fish out < 1) with dietary plant proteins and vegetable oils, Aquaculture Nutrition, 19, 289-300.

 • 2015


  Nina Sylvia Liland, Bjarne Hatlen, Harald Rune Takle, Claudia Venegas, Marit Espe, Bente Elisabeth Torstensen, Rune Waagbø

  Including processed poultry and porcine by-products in diets high in plant ingredients reduced liver TAG in Atlantic salmon, Salmo salar L.

  Aquaculture Nutrition; Volum 21.(5) S. 655-669
  • År: 2015

  Bjarne Hatlen, Jan Vidar Jakobsen, V. Crampton, M. Alm, Eyolf Langmyhr, Marit Espe, Ernst Morten Hevrøy, Bente Elisabeth Torstensen, Nina Sylvia Liland, Rune Waagbø

  Growth, feed utilization and endocrine responses in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets added poultry by-product meal and blood meal in combination with poultry oil

  Aquaculture Nutrition; Volum 21.(5) S. 714-725
  • År: 2015
 • 2014


  Nina Sylvia Liland, Adam C. Simonsen, Lars Duelund, Bente Elisabeth Torstensen, Marc Berntssen, Ole G. Mouritsen

  Polyaromatic hydrocarbons do not disturb liquid-liquid phase coexistence, but increase the fluidity of model membranes

  Chemistry and Physics of Lipids; Volum 184. S. 18-24
  • År: 2014
 • 2013


  Lisa Kolden Midtbø, Mohammad Madani Ibrahim, Lene Secher Myrmel, Ulrike Liisberg Aune, Anita Røyneberg Alvheim, Nina Sylvia Liland, Bente Elisabeth Torstensen, Grete Rosenlund, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Karsten Kristiansen, Lise Madsen

  Intake of farmed atlantic salmon fed soybean oil increases insulin resistance and hepatic lipid accumulation in mice

  PLoS ONE; Volum 8.(1)
  • År: 2013

  Nina Sylvia Liland, Grethe Rosenlund, Marc Berntssen, Trond Brattelid, Lise Madsen, Bente Elisabeth Torstensen

  Net production of Atlantic salmon (FIFO, Fish in Fish out < 1) with dietary plant proteins and vegetable oils

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(3) S. 289-300
  • År: 2013

  Nina Sylvia Liland, Marit Espe, Grethe Rosenlund, Rune Waagbø, Jan Idar Hjelle, Øyvind Lie, Ramon Fontanillas, Bente Elisabeth Torstensen

  High levels of dietary phytosterols affect lipid metabolism and increase liver and plasma TAG in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  British Journal of Nutrition; Volum 110.(11) S. 1958-1967
  • År: 2013
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)