Monica Sanden

Forskningssjef
Telefon: 97011654
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Eg har jobba som forskar på NIFES sidan 2004 og har doktorgrad i ernæringsbiologi. I 2013 oppnådde eg professorkompetanse i fiskernæringsbiologi. Mitt overordna arbeidsfelt er innanfor fagfeltet fiskefôrråvarer og bruken av planteråvarer inkludert genmodifiserte planter i fôr til Atlantisk laks og effekter på fiskehelse og vekst. Eg har lang erfaring innanfor design av fôringsforsøk inkludert evaluering av fôrråvarer med fokus på næringsstoff og uønska stoff.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Eg er utdanna ernæringsbiolog og min faglege kompetanse er spesielt i forhold til evaluering av plante-fôrråvarer inkludert genmodifiserte (GM) plantar i fôr til fisk. Kunnskapen på GM-feltet har eg brukt blant anna i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og dette var også tema i min doktorgrad. Dei siste åra har eg jobba med planteoljar og effektar på fiskehelse og stress ved høge innblandingsnivå. Vi undersøkjer laksen sitt behov for dei marine langkjeda feittsyrene, EPA og DHA og her jobbar eg med etablering av metodikk for detektering  av aktiverte transkripsjonsfaktorar, SREBP and PPAR. I tillegg til å undersøkje endra samansettjing av næringsstoff i fôr ved skiftet frå eitt marint til eitt plantebasert fôr, får vi også ei endring i kontaminant profilen. Her er eg involvert i prosjektet Nutritox der vi ser på effektar av feittsyrer og sprøytemidler i primære cellekulturar frå Atlantisk laks. I tillegg til sprøytemidler, har eg jobba med soppgifter som også kan kontaminere plantebaserte råvarer. Frå 2012 har jeg vore ansvarleg for overvåkingsprogrammet for fiskefôr ved NIFES der vi ser på både næringsstoff og uønska stoff i fôr og råvarer. I desse åra har eg studert markørar for celledeling og stress. Vidare har eg forska på epigenetiske markørar og svømmeadferd hos sebrafisk embryo og larvar og utvikla metodikk for å spore DNA frå fôr. I tillegg har eg jobba med primære cellekulturer, mikromatriser, qPCR, enzymanalyse, immunhistokjemi og in situ hybridisering (ISH) teknikkar. I tillegg har eg erfaring frå prosjektledelse i prosjekt  som omhandlar sprøytemidler, GMO, overvåking, feittmetabolisme og trygt fôr.Monica Sanden , Nina S Liland, Øystein Sæle, Grethe Rosenlund, Shishi Du, Bente E Torstensen, Ingunn Stubhaug, Bente Ruyter, Nini H. Sissene (2016). Minor metabolic perturbations in the liver of Atlantic salmon ( Salmo salar L.) caused by suboptimal dietary content of nutrients from fish oil. Fish Physiology and Biochemistry. DOI 10.1007/s10695-016-0233-3 Bøhn, T, Cuhra, M, Traavik, T, Sanden, M , Fagan, J and Primicerio, R (2014). Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulate in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry 153 :207-215 Monica Sanden , Susanne Jørgensen, Gro-Ingunn Hemre, Nini H Sissener (2013). Generational feeding of Bt ( Bacillus thuringiensis ) maize to zebrafish ( Danio rerio ) has no adverse effects on the parental or offspring generation. British journal of Nutrition DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114513001748 Sissener N, Hemre G-I, Espe M, Sanden M , Torstensen BE, Hevrøy EM (2013). Effects of plant-based diets on glucose and amino acid metabolism, leptin, ghrelin and GH-IGF system regulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.).  Aquaculture Nutrition 19 (3):399-412 Monica Sanden , Susanne Jørgensen, Gro-Ingunn Hemre, Robin Ørnsrud, Nini H Sissener (2012). Zebrafish ( Danio rerio ) as an aquatic model for investigating toxic dietary effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds. Food and Chemical toxicology 50 : 4441-4448 Sanden M , Stubhaug I, Berntssen MHG, Lie Ø, Torstensen BE (2011). Atlantic salmon ( Salmo salar L.) as a net producer of long chain marine omega-3 fatty acids. Journal of Agricultural and    Food Chemistry 59 (23):12697-12706 Sanden M , Lene Elisabeth Johannessen, Knut G Berdal, Nini Sissener, Gro-Ingunn Hemre (2011). Uptake and clearance of dietary DNA in the intestine of Atlantic salmon Salmo salar L. fed conventional or genetically modified soybeans. Aquaculture Nutrition 17 (3): e750-e759 Nini H. Sissener, Monica Sanden , Åshild Krogdahl, Anne-Marie Bakke, Lene Johannessen, Gro-Ingunn Hemre (2010) Genetically modified plants as fish feed ingredients. Review in Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68 : 563–574 Sanden M , Olsvik PA (2009) Intestinal cellular stress in Atlantic salmon Salmo salar L. exposed to a strong CYP1A inducer. BMC Physiology 9 :3 Torstensen BE, Espe M, Sanden M , Stubhaug I, Waagbø R, Hemre G-I, Fontanillas R, Nordgarden U, Hevrøy EM, Olsvik PA, Berntssen MHG (2008). Novel production of Atlantic salmon protein based on combined replacement of fish meal and fish oil with plant meal and vegetable oil blends. Aquaculture 285 : 193-200 Sanden M , Berntssen MHG, Hemre G-I (2007). Intracellular localization of dietary and naked DNA in intestinal tissue of Atlantic salmon, Salmo Salar L. using in situ hybridization. European Food Research and Technology 225 (3-4): 533-543 Olsvik AP, Lie KK, Saele O, Sanden M (2007) Spatial transcription of CYP1A in fish liver. BMC Physiology 7 :12 Sanden M , Krogdahl Å, Bakke-McKellep AM, Buddington RK, Hemre G-I (2006). Growth performance and organ development in Atlantic salmon, Salmo salar L. parr fed genetically modified (GM) soybean and maize. Aquaculture Nutrition 12 : 1-14 Sanden M , Berntssen MHG, Krogdahl A, Hemre G-I, Bakke-McKellep AM (2005). An examination of the intestinal tract of Atlantic salmon, Salmo salar L., parr fed different varieties of soy and maize. Journal of Fish Diseases 28 (6): 317-330
 • 2014


  Thomas Bøhn, Marek Cuhra, Terje Traavik, Monica Sanden, John Fagan, Raul Primicerio

  Compositional differences in soybeans on the market: glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans

  Food Chemistry; Volum 153. S. 207-215
  • År: 2014

  Pål Asgeir Olsvik, Timothy Williams, Hai-Shan Tung, Leda Mirbahai, Monica Sanden, Kaja Helvik Skjærven, Ståle Ellingsen

  Impacts of TCDD and MeHg on DNA methylation in zebrafish (Danio rerio) across two generations

  Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology; Volum 165. S. 17-27
  • År: 2014
 • 2013


  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Marit Espe, Monica Sanden, Bente Elisabeth Torstensen, Ernst Morten Hevrøy

  Effects of plant-based diets on glucose and amino acid metabolism, leptin, ghrelin and GH-IGF system regulation in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(3) S. 399-412
  • År: 2013

  Monica Sanden, Robin Ørnsrud, Nini Sissener, Susanne Jørgensen, Jinni Gu, Anne Marie Bakke, Gro Ingunn Hemre

  Cross-generational feeding of Bt (Bacillus thuringiensis)-maize to zebrafish (Danio rerio) showed no adverse effects on the parental or offspring generations

  British Journal of Nutrition; Volum 110.(12) S. 2222-2233
  • År: 2013
 • 2012


  Monica Sanden, Susanne Jørgensen, Gro Ingunn Hemre, Robin Ørnsrud, Nini Sissener

  Zebrafish (Danio rerio) as a model for investigating dietary toxic effects of deoxynivalenol contamination in aquaculture feeds

  Food and Chemical Toxicology; Volum 50.(12) S. 4441-4448
  • År: 2012
 • 2011


  Monica Sanden, Ingunn Stubhaug, Marc Berntssen, Øyvind Lie, Bente Elisabeth Torstensen

  Atlantic Salmon (Salmo salar L.) as a Net Producer of Long-Chain Marine ω-3 Fatty Acids

  Journal of Agricultural and Food Chemistry; Volum 59.(23) S. 12697-12706
  • År: 2011

  Nini Hedberg Sissener, Monica Sanden, Åshild Krogdahl, Anne Marie Bakke, Lene Elisabeth Johannessen, Gro Ingunn Hemre

  Genetically modified plants as fish feed ingredients

  Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; Volum 68.(3) S. 563-574
  • År: 2011

  Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre, Santosh P. Lall, Anita Sagstad, Kjell Petersen, J Williams, Jens Rohloff, Monica Sanden

  Are apparent negative effects of feeding GM MON810 maize to Atlantic salmon, Salmo salar, caused by confounding factors?

  British Journal of Nutrition; Volum 106.(1) S. 42-56
  • År: 2011

  Pål Asgeir Olsvik, Bente Elisabeth Torstensen, Gro Ingunn Hemre, Monica Sanden, Rune Waagbø

  Hepatic oxidative stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) transferred from a diet based on marine feed ingredients to a diet based on plant ingredients

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(2) S. E424-E436
  • År: 2011

  Monica Sanden, Lene Elisabeth Johannessen, Knut Berdal, Nini Sissener, Gro Ingunn Hemre

  Uptake and clearance of dietary DNA in the intestine of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed conventional or genetically modified soybeans

  Aquaculture Nutrition; Volum 17.(3) S. E750-E759
  • År: 2011
 • 2010


  Nini Hedberg Sissener, Samuel AM Martin, Phil Cash, Ernst Morten Hevrøy, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre

  Proteomic Profiling of Liver from Atlantic Salmon (Salmo salar) Fed Genetically Modified Soy Compared to the Near-Isogenic non-GM Line

  Marine Biotechnology; Volum 12.(3) S. 273-281
  • År: 2010
 • 2009


  Nini Hedberg Sissener, MONICA SANDEN, AM Bakke, Åshild Krogdahl, Gro Ingunn Hemre

  A long term trial with Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified soy; focusing general health and performance before, during and after the parr–smolt transformation

  Aquaculture; Volum 294.(1-2) S. 108-117
  • År: 2009

  N.H. Sissener, MONICA SANDEN, Anne Marie Bakke, Åshild Krogdahl, Gro Ingunn Hemre

  A long term trial with Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified soy; focusing general health and performance before, during and after the parr¿smolt transformation

  Aquaculture; Volum 294.(1-2) S. 198-117
  • År: 2009

  Nini Hedberg Sissener, Anne Marie Bakke, Jinni Gu, Michael H Penn, E Eie, Åshild Krogdahl, MONICA SANDEN, Gro Ingunn Hemre

  An assessment of organ and intestinal histomorphology and cellular stress response in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified Roundup Ready® soy

  Aquaculture; Volum 298.(1-2) S. 101-110
  • År: 2009
 • 2008


  Anne Marie Bakke-McKellep, Monica Sanden, Antonio Danieli, Raffaele Acierno, Gro-Ingunn Hemre, Michaele Maffia, Åshild Krogdahl

  Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr fed genetically modified soybeans and maize: Histological, digestive, metabolic, and immunological investigations

  Research in Veterinary Science; Volum 84.(3) S. 395-408
  • År: 2008

  Anita Sagstad, Monica Sanden, Åshild Krogdahl, Anne Marie Bakke-McKellep, Marianne Kristin Frøystad, Gro Ingunn Hemre

  Organs development, gene expression and health of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed genetically modified soybeans compared to the near-isogenic non-modified parental line

  Aquaculture Nutrition; Volum 14.(6) S. 556-572
  • År: 2008
 • 2005


  MONICA SANDEN, MARC BERNTSSEN, Åshild Krogdahl, Gro Ingunn Hemre, Anne-Marie Bakke-McKellep

  An examination of the intestinal tract of Atlantic salmon, Salmo salar L., parr fed different varieties of soy and maize

  Journal of Fish Diseases; Volum 28.(6) S. 317-320
  • År: 2005
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)