Mauricio Munera

Profil%20con%20sombrero.jpg
Seniorrådgiver
Telefon: 92622083
Avdeling: IT 6100

Min hoved oppgaven er å levere et system som efektiviserer, fortvalter og kvalitetsikrer prossesene og data knyttet til vår laboratorievirksomhet og andre relatert systemer, hovedsakelig på havforskningsinstituttet men også grensesnittene mot våre kunder og samarbeid institusjoner.
 
For å nå denne målet bruker jeg min kompetanse innen programmering, database modelering og utvikling (TSQL), matematisk problemløsning, brukerstøtting og prosjekstyring av leveransen fra tredjepart produkter og tjenester.

Arbeidsområde

Laboratory Information Management System (LIMS)

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)