Martin Wiech

Stipendiat
Telefon: 45159792
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Publikasjoner

Faglige foredrag

Vitenskapelige artikler (NVI)

2017

Effects of cooking and freezing practices on the distribution of cadmium in different tissues of the brown crab (Cancer pagurus)

Wiech, M., Vik, E., Duinker, A., Frantzen, S., Bakke, S., Maage, A.
Food Control 75 p. 14-20
2015

Opposite selection on behavioral types by active and passive fishing gears in a simulated guppy Poecilia reticulata fishery

Diaz Pauli B., Wiech M., Heino M., Utne-Palm A.C.
Journal of Fish Biology 86 p. 100-1045

Rapporter og avhandlinger

2016

Taskekrabbe i Troms: Fangstpotensiale, fangstsammensetning og kvalitet.

Bakke, S., Wiech, M., Pan, M., Søvik, G.
Møreforsking MA16-06

I prosjektet mitt undersøker jeg kadmiuminnholdet i taskekrabbe Cancer pagurus . Jeg skal se på forskjellige aspekter som opptak, utskillelse og årstidsvariasjon av kadmium i krabbe. Også biotilgjengeligheten av kadmium i krabbe hos mennesker vil bli undersøkt i modellsystem.
Jeg har en langvarig erfaring med fisk og andre akvatiske organismer som modellsystemer i økotoksikologi.



Arbeidsområde
Vitenskaplige publikasjoner


Kadmiumverdier over EU sin grenseverdi ble målt i taskekrabber fra visse områder i Nord-Norge. Kadmium kan utøve akutte og kroniske forgiftninger hos mennesker, og påvirker spesielt nyrene. Selv om flere prosjekter har lett etter kilden til kadmiumet i taskekrabbe, er det fortsatt uklart hvor det kommer fra.

Mitt prosjekt består av flere delstudier:

 1. Prøvebehandlingen før analysene og dermed analyseresultatene skal være representative. Derfor skal jeg undersøke om forskjellige behandlinger av krabbeprøver påvirker kadmiumresultatene.

 2. For å få et bedre innblikk i kadmiumnivået skal jeg analysere kadmiumnivåene i krabber gjennom året fra to stasjoner, en i Sør- og en i Nordnorge. I tillegg skal jeg undersøke påvirkningen av størrelse, alder og skallskiftestadium på kadmiumnivået i krabbe.

 3. I et laboratorieforsøk vil jeg finne ut hvordan krabbene absorberer og akkumulerer kadmium. Det kan gi en god indiksjon, på hva som er kilden til de høye verdiene. Er det foret eller vannet krabbene lever i som har størst potensial som kilde til kadmium?

 4. Er kadmium i krabbemat biotilgjengelig for mennesker? Der vil vi finne ut i en modellstudie.


Tidligere jobbet jeg med eksponering av hovedsakelig fisk men også andre akvatiske organismer for blant annet nye plantevernmidler og evaluering av effektene. Jeg er også interessert i evolusjonære effekter av fisking og problemstillinger knyttet til fritidsfiske.
 • 2015


  Beatriz Diaz Pauli, Martin Wiech, Mikko Petteri Heino, Anne Christine Utne-Palm

  Opposite selection on behavioural types by active and passive fishing gears in a simulated guppy Poecilia reticulata fishery

  Journal of Fish Biology; Volum 86.(3) S. 1030-1045
  • År: 2015
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)