Martin Wiech

Forsker
Telefon: 45159792
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Publikasjoner

Faglige foredrag

2014

Does fishing affect behaviour? An experimental test with guppy (Poecilia reticulata) populations

Beatriz Diaz Pauli, Anne Christine Utne-Palm, Martin Wiech, Sean Ehlman, Andrew Sih, Mikko Petteri Heino

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Cadmium in the shore crab Carcinus maenas along the Norwegian coast: geographical and seasonal variation and correlation to physiological parameters

Heidi Knutsen, Martin Wiech, Arne Duinker, Amund Måge
190:253 p. 1-13
2018

Tracing simultaneous cadmium accumulation from different uptake routes in brown crab Cancer pagurus by the use of stable isotopes

Martin Wiech, Heidi Amlund, Karl Andreas Jensen, Tom Aldenberg, Arne Duinker, Amund Måge
Aquatic Toxicology 201 p. 198-206
2017

Effects of cooking and freezing practices on the distribution of cadmium in different tissues of the brown crab (Cancer pagurus)

Martin Wiech, Eirin Vik, Arne Duinker, Sylvia Frantzen, Snorre Bakke, Amund Måge
Food Control 75 p. 14-20
2017

Effects of cooking and freezing practices on the distribution of cadmium in different tissues of the brown crab (Cancer pagurus)

Wiech, M., Vik, E., Duinker, A., Frantzen, S., Bakke, S., Maage, A.
Food Control 75 p. 14-20
2015

Opposite selection on behavioural types by active and passive fishing gears in a simulated guppy Poecilia reticulata fishery

Beatriz Diaz Pauli, Martin Wiech, Mikko Petteri Heino, Anne Christine Utne-Palm
Journal of Fish Biology 86 p. 1030-1045
2015

Opposite selection on behavioral types by active and passive fishing gears in a simulated guppy Poecilia reticulata fishery

Diaz Pauli B., Wiech M., Heino M., Utne-Palm A.C.
Journal of Fish Biology 86 p. 100-1045

Rapporter og avhandlinger

2018

MONITORING PROGRAMME FOR VETERINARY CONTROL ON SEAFOOD PRODUCTS IMPORTED TO NORWAY FROM THIRD COUNTRIES – RESULTS FROM 2017 – In accordance with Commission Regulation (EC) No 136/2004, Annex II, Part 1.

Helge Torbjørn Hove, Irja Sunde Roiha, Monica Sanden, Martin Wiech, Bjørn Tore Lunestad
2018

Cadmium in Brown Crab Cancer pagurus in Norwegian Waters

Martin Wiech, Amund Måge, Sylvia Frantzen, Arne Duinker
2016

Taskekrabbe i Troms - Fangstpotensiale, fangstsammensetning og kvalitet

Snorre Bakke, Martin Wiech, Maria Pan, Guldborg Søvik
2016

Taskekrabbe i Troms: Fangstpotensiale, fangstsammensetning og kvalitet.

Bakke, S., Wiech, M., Pan, M., Søvik, G.
Møreforsking MA16-06

Poster

2012

The behavioural effect of fishing. Do personality types differ in vulnerability to fishing gear?

Beatriz Diaz Pauli, Martin Wiech, Mikko Petteri Heino, Anne Christine Utne-Palm

I prosjektet mitt undersøker jeg kadmiuminnholdet i taskekrabbe Cancer pagurus . Jeg skal se på forskjellige aspekter som opptak, utskillelse og årstidsvariasjon av kadmium i krabbe. Også biotilgjengeligheten av kadmium i krabbe hos mennesker vil bli undersøkt i modellsystem.
Jeg har en langvarig erfaring med fisk og andre akvatiske organismer som modellsystemer i økotoksikologi.

 

 

Arbeidsområde
Vitenskaplige publikasjoner

 

 

 

 

Kadmiumverdier over EU sin grenseverdi ble målt i taskekrabber fra visse områder i Nord-Norge. Kadmium kan utøve akutte og kroniske forgiftninger hos mennesker, og påvirker spesielt nyrene. Selv om flere prosjekter har lett etter kilden til kadmiumet i taskekrabbe, er det fortsatt uklart hvor det kommer fra.

Mitt prosjekt består av flere delstudier:

  1. Prøvebehandlingen før analysene og dermed analyseresultatene skal være representative. Derfor skal jeg undersøke om forskjellige behandlinger av krabbeprøver påvirker kadmiumresultatene.

  2. For å få et bedre innblikk i kadmiumnivået skal jeg analysere kadmiumnivåene i krabber gjennom året fra to stasjoner, en i Sør- og en i Nordnorge. I tillegg skal jeg undersøke påvirkningen av størrelse, alder og skallskiftestadium på kadmiumnivået i krabbe.

  3. I et laboratorieforsøk vil jeg finne ut hvordan krabbene absorberer og akkumulerer kadmium. Det kan gi en god indiksjon, på hva som er kilden til de høye verdiene. Er det foret eller vannet krabbene lever i som har størst potensial som kilde til kadmium?

  4. Er kadmium i krabbemat biotilgjengelig for mennesker? Der vil vi finne ut i en modellstudie.


  5.  

Tidligere jobbet jeg med eksponering av hovedsakelig fisk men også andre akvatiske organismer for blant annet nye plantevernmidler og evaluering av effektene. Jeg er også interessert i evolusjonære effekter av fisking og problemstillinger knyttet til fritidsfiske.
 

 

 

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)