Maria Wik Markhus

Forsker
Telefon: 92457469
Avdeling: Matsikkerhet og ernæring

Curriculum Vitae

Maria Wik Markhus works at the Research Group of Food security and Nutrition, Institute of Marine Research in Norway. Maria does research in Nutrition and Dietetics. Currently leading the project Mommy’s Food a randomized controlled trial studying the effects of cod intake in pregnancy on iodine nutrition and infant development.

Working on the connection between seafood, mental health and child development (intervention studies and cohort studies). Nutrient in seafood (seafood data), methods for mapping seafood (questionnaire, interview), biological markers for seafood intake (validation of questionnaire, nutritional status). Has a master's degree and a doctorate in nutrition (UiB / NIFES). State-authorized bioengineer with special expertise in blood testing of infants and children.

Publikasjoner

Poster

2016

Maternal depressive symptoms and affective attunement during face-to-face interaction with their infants

Hanne Cecilie Braarud, Siv Skotheim, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold, Ingvild Eide Graff, Jan Øystein Berle, Kjell Morten Stormark
2015

Suboptimal iodine and vitamin D status in Norwegian women in pregnancy and postpartum.

Marian Kjellevold Malde, Maria Wik, Jannike Øyen, Livar Frøyland, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Ingvild Eide Graff
2015

Seafood consumption predicts the maternal docosahexaenoic acid status 3-, 6- and 12 months postpartum.

Maria Wik, Josef Daniel Rasinger, Marian Kjellevold Malde, Livar Frøyland, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Ingvild Eide Graff
2015

Effects of inadequate iodine status in pregnancy on infant development. Results from a Norwegian longitudinal observational study.

Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Camilla Seldal, Lisbeth Dahl, Livar Frøyland, Jannike Øyen, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde
2012

Maternal depression and infants` sensitivity to social interaction: A Double Video study

Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Kjell Morten Stormark
2011

Post-partum depression and early social interaction between 3-month-olds and their mothers; A Double Video Study

Siv Skotheim, Ragnhild Lysne, Charlotte Wittek, Kristine Ulriksen, Hanne Cecilie Braarud, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Kjell Morten Stormark
2011

Increased omega-3 index may decrease depressive symptoms postpartum. Preliminary results from a population-based longitudinal study in Norway

Maria Wik, Siv Skotheim, Marian Kjellevold Malde, Hanne Cecilie Braarud, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Kjell Morten Stormark

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Maternal iodine status is associated with offspring language skills in infancy and toddlerhood

Maria Wik, Lisbeth Dahl, Vibeke Moe, Marianne Hope Abel, Anne Lise Brantsæter, Jannike Øyen, Helle Margrete Meltzer, Kjell Morten Stormark, Ingvild Eide Graff, Lars Smith, Marian Kjellevold
Nutrients 10:1270 p. 1-13
2018

Fatty fish intake and cognitive function: FINS-KIDS, a randomized controlled trial in preschool children

Jannike Øyen, Ingrid Kvestad, Lisa Kolden Midtbø, Ingvild Eide Graff, Mari Hysing, Kjell Morten Stormark, Maria Wik, Valborg Baste, Livar Frøyland, Berthold Koletzko, Hans Demmelmair, Lisbeth Dahl, Øyvind Lie, Marian Kjellevold
BMC Medicine 16:41 p. 1-15
2018

Maternal DHA status during pregnancy has a positive impact on infant problem solving: A Norwegian prospective observation study

Hanne Cecilie Braarud, Maria Wik, Siv Skotheim, Kjell Morten Stormark, Livar Frøyland, Ingvild Eide Graff, Marian Kjellevold
Nutrients 10:529 p. 1-12
2018

The effects of fatty fish intake on adolescents' nutritional status and associations with attention performance: Results from the FINS-TEENS randomized controlled trial

Katina Dingtorp Handeland, Siv Skotheim, Valborg Baste, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Øyvind Lie, Marian Kjellevold, Maria Wik, Kjell Morten Stormark, Jannike Øyen, Lisbeth Dahl
Nutrition Journal 17:30 p. 1-12
2018

Iodine deficiency in a study population of Norwegian pregnant women - results from the Little in Norway study (LiN)

Lisbeth Dahl, Maria Wik, Perla Vanessa Roldan Sánchez, Vibeke Moe, Lars Smith, Helle Margrete Meltzer, Marian Kjellevold
Nutrients 10:513 p. 1-14
2018

Iodine status in Norwegian preschool children and associations with dietary iodine sources: the FINS-KIDS study

Ive Nerhus, Mathilde Odland, Marian Kjellevold, Lisa Kolden Midtbø, Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Øyvind Lie, Ingrid Kvestad, Livar Frøyland, Lisbeth Dahl, Jannike Øyen
European Journal of Nutrition p. 1-9
2017

Affective facial expression in sub-clinically depressed and non-depressed mothers during contingent and non-contingent face-to-face interactions with their infants

Hanne Cecilie Braarud, Siv Skotheim, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Jan Øystein Berle, Kjell Morten Stormark
Infant Behavior and Development 48 p. 98-104
2016

A diet score assessing Norwegian adolescents’ adherence to dietary recommendations—development and test-retest reproducibility of the score

Katina Dingtorp Handeland, Marian Kjellevold Malde, Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Øyvind Lie, Siv Skotheim, Kjell Morten Stormark, Lisbeth Dahl, Jannike Øyen
Nutrients 8:467
2015

Docosahexaenoic Acid Status in Pregnancy Determines the Maternal Docosahexaenoic Acid Status 3-, 6- and 12 Months Postpartum. Results from a Longitudinal Observational Study

Maria Wik, Josef Daniel Rasinger, Marian Kjellevold Malde, Livar Frøyland, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Ingvild Eide Graff
PLoS ONE 10
2013

Establishment of a seafood index to assess the seafood consumption in pregnant women

Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Lisbeth Dahl, Camilla Fløysvik Seldal, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde
57:19272
2013

Low 0mega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression

Maria Wik, Siv Skotheim, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde
PLoS ONE 8
2013

Subclinical levels of maternal depression and infant sensitivity to social contingency

Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Jan Øystein Berle, Kjell Morten Stormark
Infant Behavior and Development 36 p. 419-426

Mediebidrag

2011

Trur godt kosthald reduserer fødselsdepresjon

Siv Skotheim, Maria Wik, Hanne Cecilie Braarud, Ingvild Eide Graff
2010

Kan sjømat hjelpe mot fødselsdepresjon ?

Maria Wik, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Marian Kjellevold Malde

Faglige foredrag

2014

Emosjonell støtte fra venner i svangerskapet modererer forholdet mellom mors nivå av emosjonelle plager fra siste del av svangerskapet og frem til tre måneder etter fødselen

Siv Skotheim, Kyrre Breivik, Hanne Cecilie Braarud, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Kjell Morten Stormark
2013

Social support from friends in pregnancy moderates the relation between pre-and postpartum psychological distress

Siv Skotheim, Kyrre Breivik, Hanne Cecilie Braarud, Maria Markhus Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Kjell Morten Stormark

Forsker på sammenhengen mellom kosthold og ernæringsstatus i svangerskapet og mors mentale helse, samt sammenhengen mellom kosthold og ernæringsstatus hos mor og spedbarnets ernæringsstatus og dets mentale utvikling.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Jeg er fortiden ansatt som stipendiat ved NIFES. Siden 2009 har jeg arbeidet på prosjektet "Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling". Det er et tverrfaglig sammarbeidsprosjekt med spedbarnspsykologer ved RKBU, Uni Helse i Bergen. Sammen har vi designet og utført en longitudinaell observasjonsstudie med fire måletidspunkt hvor vi har fulgt kvinner fra graviditeten (gestasjonsuke 28) til og med barnets første leveår (ved 3-, 6 og 12 mnd). I studien ble blandt annet kostholdet til mødre og barn registrert, blod-, hår og urinprøver ble tatt, og depresjonsskåre på mødre og utviklingstester på barna ble utført.

Sammen med kollegaer på NIFES og ved RKBU, samt masterstudenter, arbeider vi kontinuerlig med data fra studien og publiserer jevnlig vitenskapelige artikler i internasjonale per-view tidsskrifter.

I min doktorgrad er det særlig kostholdsmetoden som er brukt for å monitorere mødrenes sjømatinntak (1), mødrenes fettsyrestatus i graviditet og postpartum og sjømatens eventuelle implikasjon på omega-3 stausen i mors blod (2) og sammenhengen mellom mødrenes omega-3 status i graviditeten og deres depresjonsskåre etter fødsel (3), som belyses.


 • 2015


  Maria Wik, Josef Daniel Rasinger, Marian Kjellevold Malde, Livar Frøyland, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Ingvild Eide Graff

  Docosahexaenoic Acid Status in Pregnancy Determines the Maternal Docosahexaenoic Acid Status 3-, 6- and 12 Months Postpartum. Results from a Longitudinal Observational Study

  PLoS ONE; Volum 10.(9)
  • År: 2015
 • 2013


  Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Lisbeth Dahl, Camilla Fløysvik Seldal, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde

  Establishment of a seafood index to assess the seafood consumption in pregnant women

  Food & Nutrition Research; Volum 57:19272.
  • År: 2013

  Maria Wik, Siv Skotheim, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde

  Low 0mega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression

  PLoS ONE; Volum 8.(7)
  • År: 2013

  Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Jan Øystein Berle, Kjell Morten Stormark

  Subclinical levels of maternal depression and infant sensitivity to social contingency

  Infant Behavior and Development; Volum 36.(3) S. 419-426
  • År: 2013
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)