Maria Wik Markhus

Forsker
Telefon: 92457469
Avdeling: Matsikkerhet og ernæring

Curriculum Vitae

Maria Wik Markhus works at the Research Group of Food security and Nutrition, Institute of Marine Research in Norway. Maria does research in Nutrition and Dietetics. Currently leading the project Mommy’s Food a randomized controlled trial studying the effects of cod intake in pregnancy on iodine nutrition and infant development.

Working on the connection between seafood, mental health and child development (intervention studies and cohort studies). Nutrient in seafood (seafood data), methods for mapping seafood (questionnaire, interview), biological markers for seafood intake (validation of questionnaire, nutritional status). Has a master's degree and a doctorate in nutrition (UiB / NIFES). State-authorized bioengineer with special expertise in blood testing of infants and children.

Forsker på sammenhengen mellom kosthold og ernæringsstatus i svangerskapet og mors mentale helse, samt sammenhengen mellom kosthold og ernæringsstatus hos mor og spedbarnets ernæringsstatus og dets mentale utvikling.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Jeg er fortiden ansatt som stipendiat ved NIFES. Siden 2009 har jeg arbeidet på prosjektet "Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling". Det er et tverrfaglig sammarbeidsprosjekt med spedbarnspsykologer ved RKBU, Uni Helse i Bergen. Sammen har vi designet og utført en longitudinaell observasjonsstudie med fire måletidspunkt hvor vi har fulgt kvinner fra graviditeten (gestasjonsuke 28) til og med barnets første leveår (ved 3-, 6 og 12 mnd). I studien ble blandt annet kostholdet til mødre og barn registrert, blod-, hår og urinprøver ble tatt, og depresjonsskåre på mødre og utviklingstester på barna ble utført.

Sammen med kollegaer på NIFES og ved RKBU, samt masterstudenter, arbeider vi kontinuerlig med data fra studien og publiserer jevnlig vitenskapelige artikler i internasjonale per-view tidsskrifter.

I min doktorgrad er det særlig kostholdsmetoden som er brukt for å monitorere mødrenes sjømatinntak (1), mødrenes fettsyrestatus i graviditet og postpartum og sjømatens eventuelle implikasjon på omega-3 stausen i mors blod (2) og sammenhengen mellom mødrenes omega-3 status i graviditeten og deres depresjonsskåre etter fødsel (3), som belyses.


 • 2015


  Maria Wik, Josef Daniel Rasinger, Marian Kjellevold Malde, Livar Frøyland, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Ingvild Eide Graff

  Docosahexaenoic Acid Status in Pregnancy Determines the Maternal Docosahexaenoic Acid Status 3-, 6- and 12 Months Postpartum. Results from a Longitudinal Observational Study

  PLoS ONE; Volum 10.(9)
  • År: 2015
 • 2013


  Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Lisbeth Dahl, Camilla Fløysvik Seldal, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde

  Establishment of a seafood index to assess the seafood consumption in pregnant women

  Food & Nutrition Research; Volum 57:19272.
  • År: 2013

  Maria Wik, Siv Skotheim, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde

  Low 0mega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression

  PLoS ONE; Volum 8.(7)
  • År: 2013

  Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Jan Øystein Berle, Kjell Morten Stormark

  Subclinical levels of maternal depression and infant sensitivity to social contingency

  Infant Behavior and Development; Volum 36.(3) S. 419-426
  • År: 2013
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)