Mari Skuggedal Myksvoll

Forsker
Telefon: 97196500
Avdeling: Oseanografi og klima 2370

Curriculum Vitae

Jeg er utdannet fysisk oseanograf og har fokusert på dynamikk i fjord og kystområder. Jeg har flere års erfaring med numerisk havmodellering og spredningsmodellering, av blant annet fiskeegg, larver og lakselus. Disse verktøyene har jeg brukt for eksempel til å studere fysisk-biologiske koblinger, inkludert tilgjengelighet av fiskelarver nær sjøfuglkolonier og klimapåvirkning på rekruttering. Nå jobber jeg med miljøvirkninger av havbruk med hovedfokus på lakselus og utvikling av modellverktøy til bruk i forvaltningen.

Arbeider med

  • Fysisk oseanografi med fokus på kyst- og fjordområder.
  • Modellere spredning av egg og larver langs norskekysten og evaluere mattilgangen nær sjøfuglkolonier.
  • Spredning av lakselus og miljøvirkning av havbruk
  • Effekter av klima i fjordene og på kysttorskbestander, deriblant endringer i elveavrenning som følge av kraftverksutbygging.

Curriculum Vitae

Ansettelse:

  • 2015-         Forsker, Havforskningsinstituttet
  • 2012-2014 Postdoktor, Havforskningsinstituttet
  • 2009-2011 Stipendiat, Havforskningsinstituttet

Utdannelse:

  • 2012 Ph.D Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen
  • 2008 M.Sc Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

 

Faggrupper

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)