Mari Skuggedal Myksvoll

Forsker
Telefon: 97196500
Avdeling: Oseanografi og klima

Arbeidsområde

  • Fysisk oseanografi med fokus på kyst- og fjordområder.
  • Modellere spredning av egg og larver langs norskekysten og evaluere mattilgangen nær sjøfuglkolonier.
  • Spredning av lakselus og miljøvirkning av havbruk
  • Effekter av klima i fjordene og på kysttorskbestander, deriblant endringer i elveavrenning som følge av kraftverksutbygging.
Jeg er utdannet fysisk oseanograf og har fokusert på dynamikk i fjord og kystområder. Jeg har flere års erfaring med numerisk havmodellering og spredningsmodellering, av blant annet fiskeegg, larver og lakselus. Disse verktøyene har jeg brukt for eksempel til å studere fysisk-biologiske koblinger, inkludert tilgjengelighet av fiskelarver nær sjøfuglkolonier og klimapåvirkning på rekruttering. Nå jobber jeg med miljøvirkninger av havbruk med hovedfokus på lakselus og utvikling av modellverktøy til bruk i forvaltningen.

Curriculum Vitae

Ansettelse:

  • 2015-         Forsker, Havforskningsinstituttet
  • 2012-2014 Postdoktor, Havforskningsinstituttet
  • 2009-2011 Stipendiat, Havforskningsinstituttet

Utdannelse:

  • 2012 Ph.D Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen
  • 2008 M.Sc Fysisk oseanografi, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Modelled salmon lice dispersion and infestation patterns in a sub-arctic fjord

Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Anne Dagrun Sandvik, Vidar Surén Lien, Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Elina Halttunen, Pål Arne Bjørn
ICES Journal of Marine Science 75 p. 1733-1747
2018

Evaluation of a national operational salmon lice monitoring system - from physics to fish

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Nils Melsom Kristensen, Arne Melsom, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik
PLoS ONE 13
2016

Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution

Hanno Sandvik, Robert T Barrett, Kjell E Erikstad, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Nigel Gilles Yoccoz, Tycho Anker-Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen, Tone Reiertsen, Jofrid Skardhamar, Mette Skern-Mauritzen, Geir Helge Systad
Nature Communications 7
2016

Toward a model-based prediction system for salmon lice infestation pressure

Anne Dagrun Sandvik, Pål Arne Bjørn, Bjørn Ådlandsvik, Lars Asplin, Jofrid Skardhamar, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Morten D. Skogen
Aquaculture Environment Interactions 8 p. 527-542
2015

The stress hormone corticosterone in a marine top predator reflects short-term changes in food availability

Robert Barrett, Kjell E Erikstad, Hanno Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Susi Jenni-Eiermann, Ditte Lyngbo Kristensen, Truls Moum, Tone Reiertsen, Frode Bendiksen Vikebø
Ecology and Evolution 5 p. 1306-1317
2014

Commercial Arctic shipping through the Northeast Passage: routes, resources, governance, technology, and infrastructure

Albert Buixadé Farré, Scott R. Stephenson, Linling Chen, Michael Czub, Ying Dai, Denis Demchev, Yaroslav Efimov, Piotr Graczyk, Henrik Grythe, Kathrin Keil, Niku Kivekäs, Naresh Kumar, Nengye Liu, Igor Matelenok, Mari Skuggedal Myksvoll, Derek O'Leary, Julia Olsen, Sachin Pavithran.A.P., Edward Petersen, Andreas Raspotnik, Ivan Ryzhov, Jan Jakub Solski, Lingling Suo, Caroline Troein, Vilena Valeeva, Jaap van Rijckevorsel, Jonathan Wighting
Polar Geography 37 p. 298-324
2014

The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming

Hanno Sandvik, Tone Reiertsen, Kjell E Erikstad, Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Helge Systad, Mari Skuggedal Myksvoll
Climate Research (CR) 60 p. 91-102
2014

Effects of river regulations on fjord dynamics and retention of coastal cod eggs

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby
ICES Journal of Marine Science 71 p. 943-956
2014

Modelling dispersal of eggs and quantifying connectivity among Norwegian coastal cod subpopulations

Mari Skuggedal Myksvoll, Kyung Mi Jung, Jon Albretsen, Svein Sundby
ICES Journal of Marine Science 71 p. 957-969
2013

Climate-Driven Ichthyoplankton Drift Model Predicts Growth of Top Predator Young

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
PLoS ONE 8 p. 1-9
2012

Importance of high resolution wind forcing on eddy activity and particle dispersion in a Norwegian fjord

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar, Svein Sundby
Estuarine, Coastal and Shelf Science 113 p. 293-304
2011

Retention of Coastal Cod Eggs in a Fjord Caused by Interactions between Egg Buoyancy and Circulation Pattern

Mari Skuggedal Myksvoll, Svein Sundby, Bjørn Ådlandsvik, Frode Bendiksen Vikebø
Marine and Coastal Fisheries 3 p. 279-294

Poster

2018

Lack of synchrony between seabird breeding phenology at two colonies in the Norwegian and Barents Seas

Zofia Burr, Tycho Anker-Nilssen, Kjell E Erikstad, Sébastien Descamps, Robert Barrett, Tone Reiertsen, Thierry Boulinier, Aurore Ponchon, Mari Skuggedal Myksvoll, Michel d. S. Mesquita, Frode Bendiksen Vikebø, Øystein Varpe
2017

Timing of reproduction in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels

Zofia Burr, Øystein Varpe, Sebastien Descamps, Tycho Anker-Nilssen, Tone Kristin Reiertsen, Kjell E Erikstad, Thierry Boulinier, Aurore Ponchon, Robert T Barrett, Mari Skuggedal Myksvoll, Børge Moe, Frode Bendiksen Vikebø, Michel d. S. Mesquita
2016

Timing of reproduction in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship.

Zofia Burr, Øystein Varpe, Sébastien Descamps, Tycho Anker-Nilssen, Tone Reiertsen, Kjell E Erikstad, Thierry Boulinier, Aurore Ponchon, Robert T Barrett, Børge Moe, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Michel d. S. Mesquita
2014

Impacts of climate variability on recruitment in an arctic seabird population

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2014

Modeling advection of herring larvae and assessing selective grazing by seabirds

Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Tycho Anker-Nilssen
2012

The influence area of salmon lice copepodids from fish farms in a north Norwegian fjord

Ingrid Askeland Johnsen, hanna adina svedberg, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll
2012

Modeling a Norwegian fjord with high resolution wind forcing

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby

Kapitler og bøker

2013

Atlantisk torsk - en art, flere ulike bestander

Mari Skuggedal Myksvoll, Kyung-Mi Jung, Svein Sundby
(Nei) p. 90-92

Faglige foredrag

2018

Interactions of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds (ICOD prosjektet).

Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister
2018

Fjord, kyst og bærekraft

Mari Skuggedal Myksvoll, Lars Asplin
2018

Forecasting the impact of salmon lice on wild salmonids, setting the stage for sustainable growth in salmon aquaculture

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Ørjan Karlsen, Nils Melsom Kristensen, Arne Melsom, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik
2018

Forecasting the impact of salmon lice on wild salmonids, setting the stage for sustainable growth in salmon aquaculture

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik
2018

Lakselusovervåking – en kombinasjon av tradisjonelle fangstmetoder og hydrodynamiske modeller

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen
2018

Flere verter – færre parasitter? Er det mulig med dagens sjøbaserte merdoppdrett?

Mari Skuggedal Myksvoll, Terje Svåsand, Ørjan Karlsen, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Francisca Samsing, Tim Dempster
2018

Hva hindrer vekst i røde områder?

Mari Skuggedal Myksvoll, Terje Svåsand, Ørjan Karlsen, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Francisca Samsing, Tim Dempster
2018

The importance of current and environmental variability for dispersion of water borne pathogens along the Norwegian coast

Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar
2018

Interactions of salmon farming on Atlantic cod spawning grounds.

Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Esben Moland Olsen, Ørjan Karlsen, Raymond Bannister
2018

Modelled salmon lice dispersion and infestation between farms in a sub-arctic fjord system

Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Anne Dagrun Sandvik, Vidar Surén Lien, Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Elina Halttunen, Pål Arne Bjørn
2017

Havforskningsinsituttet sin beregning av smittepress fra lakselus - modellert tetthet kalibrert mot data fra smoltbur

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik
2017

Operasjonell lusevarsling og kartlegging av områder med forhøyet smittepress

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Morten D. Skogen, Bjørn Ådlandsvik
2017

Trafikklysmodellen og kunnskapsgrunnlaget

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Pål Arne Bjørn, Morten D. Skogen, Jofrid Skardhamar, Ørjan Karlsen
2017

Differences between early stages of Northeast Arctic cod and Norwegian coastal cod

Myksvoll, Mari Skuggedal
2017

Jobbmuligheter ved Havforskningsinstituttet

Myksvoll, Mari Skuggedal
2017

Oseanografi og klima fram mot 2050

Myksvoll, Mari Skuggedal
2017

Fjord, kyst og bærekraft

Mari Skuggedal Myksvoll, Lars Asplin
2017

Trafikklyssystemet - og veien videre

Ørjan Karlsen, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Bjørn Ådlandsvik
2017

Virtual Salmon Smolt Model

Ingrid Askeland Johnsen, Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen
2017

Modelling salmon lice dispersion

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

Modelling lice pressure in Norway

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

An operational lice assessment for Norwegian coastal waters

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll
2016

HI modellen: Presentasjon av modell og prediksjoner. Påslag på smolt i bur, alle områder.

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Jofrid Skardhamar, Morten D. Skogen
2016

Timing of reproducton in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship

Zofia Burr, Øystein Varpe, Sébastien Descamps, Tycho Anker-Nilssen, Tone Reiertsen, Kjell E Erikstad, Robert T Barrett, Børge Moe, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Michel d. S. Mesquita
2016

Hydrodynamical dispersion model for salmon lice

Lars Asplin, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar
2016

Drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution

Hanno Sandvik, Robert T Barrett, Kjell E Erikstad, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Nigel Gilles Yoccoz, Tycho Anker-Nilssen, Svein-Håkon Lorentsen, Tone Reiertsen, Jofrid Skardhamar, Mette Skern-Mauritzen, Geir Helge Systad
2016

ICOD, Interactions of aquaculture with cod spawning grounds

Terje van der Meeren, Raymond Bannister, Jon Egil Skjæraasen, Mari Skuggedal Myksvoll
2016

Breeding success in Atlantic puffins at Hjelmsøya, northern Norway: effects of food availability and climate variation.

Åshild Idsøe, John-Arvid Grytnes, Mari Skuggedal Myksvoll, Michel d. S. Mesquita, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Helge Rødli Systad
(Nei)
2016

Gyter torsk nær oppdrettsanlegg?

Mari Skuggedal Myksvoll, Raymond Bannister, Terje van der Meeren, Jon Egil Skjæraasen
2016

My Way

Myksvoll, Mari Skuggedal
(Nei)
2016

Bruk av smittekart for vurdering av status 2015-2016 for sjøørret/sjørøye innen produksjonsområdene.

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Rune Nilsen, Ørjan Karlsen
2016

Modeller i kystsonen. Hva trenger vi av nye modeller og infrastruktur for å dekke forsknings- og overvåkningsbehovet på kysten?

Mari Skuggedal Myksvoll, Jan Erik Stiansen
2016

HI modellen: Presentasjon av modell og predikasjoner. Påslag på smolt i bur, alle områder.

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Bjørn Ådlandsvik, Pål Arne Bjørn, Morten D. Skogen
2016

Modell for risiko for uakseptable lusepåslag på villfisk

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Jofrid Skardhamar, Ingrid Askeland Johnsen
2015

Modellert larvedrift avdekker årsakssammenheng mellom klimavariasjoner og sjøfugl

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert T Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2015

Spredning av patogener i fjord- og kystområder

Lars Asplin, Bjørn Ådlandsvik, Jon Albretsen, Ingrid Askeland Johnsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar
2014

Towards an assessment of regional salmon lice infection pressure

Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Anne Dagrun Sandvik, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Bjørn Ådlandsvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Rosa Maria Serra-Llinares, Ulf Lindstrøm
2014

Fjordmiljøet styrer skjebnen til torskeeggene – om miljøendringer forårsaket av kraftverksutbygging

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby
2014

Impacts of climate on recruitment in an arctic seabird population

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2014

Sammenhengen mellom klimavariasjoner, torsk og sjøfugl

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2014

Connectivity among subpopulations of Norwegian Coastal cod – impacts of physical-biological factors during egg stages

Myksvoll, Mari Skuggedal
2014

Drift av fiskelarver og interaksjoner mellom fiskebestander og sjøfugldynamikk

Hanno Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad
2014

Fra larvedrift til bestandsendringer - interaksjoner mellom fiskelarver og sjøfugl

Hanno Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad
(Nei)
2014

Melting of ice shelves on Greenland

Lars Asplin, William Paul Budgell, Mari Skuggedal Myksvoll
(Nei)
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

The role of ocean warming in the decline of kittiwakes in Norway

Hanno Sandvik, Tone Kristin Reiertsen, Kjell E Erikstad, Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Helge Systad, Mari Skuggedal Myksvoll
(Nei)
2013

Development of oceanographic models. How to find the regional sea lice infestation pressure?

Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Anne Dagrun Sandvik, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Jon Albretsen, Bjørn Ådlandsvik, Mari Skuggedal Myksvoll, Rune Nilsen, Rosa Maria Serra-Llinares, Ulf Lindstrøm
(Nei)
2013

The density gradient column - Measuring the specific gravity of fish eggs

Mari Skuggedal Myksvoll, Svein Sundby
(Nei)
2013

Lomvi og torskelarver (Common Guillemots and cod larvae)

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2013

Klimaendringer i kyst- og fjordstrøk - effekter på kystnært fiske og havbruk

Mari Skuggedal Myksvoll, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Fjorder i endring - klimaeffekter på miljø og økologi

Mari Skuggedal Myksvoll, Ingrid Askeland Johnsen, Tone Falkenhaug, Lars Asplin, Einar Dahl, Svein Sundby, Kjell Harald Nedreaas, Otte Bjelland, Bjørn Olav Kvamme
2013

Strømmende data - en forskningsressurs for skolen

Myksvoll, Mari Skuggedal
(Nei)
2013

Modellering av klimavariasjoner og larvedrift nær en sjøfuglkoloni

Mari Skuggedal Myksvoll, Kjell E Erikstad, Robert Barrett, Hanno Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø
2013

Ecosystem, fishing and oil exploration – competition for the same ocean areas

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
(Nei)
2013

Ny kunnskap om Lofoten – VesterålenResultater fra Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting - KILO

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
(Nei)
2013

Kunnskapsinnhenting Lofoten-Vesterålen-TromsKILO-rapporten

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
(Nei)
2013

Ny kunnskap om Lofoten – Vesterålen.Resultater fra Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting - KILO

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
(Nei)
2013

Klimaets betydning for bestandsendringer hos krykkje

Hanno Sandvik, Tone Kristin Reiertsen, Kjell E Erikstad, Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Helge Systad, Mari Skuggedal Myksvoll
(Nei)
2012

Physical-biological interactions and fish recruitment mechanisms in Eastern Boundary Upwelling Ecosystems

Myksvoll, Mari Skuggedal
2012

Climate effects on fjord populations of cod - caused by variations in river runoff

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Svein Sundby
2012

Effects of river regulations on fjord dynamics and retention of coastal cod eggs

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Svein Sundby
2012

Modeling dispersal of eggs and quantifying connectivity among Norwegian Coastal cod subpopulations

Mari Skuggedal Myksvoll, Kyung Mi Jung, Jon Albretsen, Svein Sundby
2010

Influence of high resolution wind forcing on circulation in a fjord system - Porsangerfjorden

Mari Skuggedal Myksvoll, Anne Dagrun Sandvik
(Nei)
2010

Climate effects on the recruitment of coastal cod

Myksvoll, Mari Skuggedal
(Nei)

Annet tidsskriftbidrag

2014

Må forske for nye skipsrute

Julia Olsen, Mari Skuggedal Myksvoll, Jan Jakub Solski
Avisa Nordland (Nei)
2013

Verdens mest sårbare fødestue og barnehage?

Anne Dagrun Sandvik, Mari Skuggedal Myksvoll
Ytring : NRK

Rapporter og avhandlinger

2017

Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning

Frank Nilsen, Ingrid H. Ellingsen, Bengt Finstad, Peder A Jansen, Ørjan Karlsen, Anja Bråthen Kristoffersen, Anne Dagrun Sandvik, Harald Sægrov, Ola Ugedal, Knut Wiik Vollset, Mari Skuggedal Myksvoll
2017

Smittepress fra lakselus på vill laksefisk – estimert fra luselarvefelt med stor variabilitet

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik, Morten D. Skogen
2017

Hydrodynamisk spredningsmodell for lakselus og konsentrasjon av smittsomme kopepoditter

Anne Dagrun Sandvik, Lars Asplin, Jon Albretsen, Pål Arne Bjørn, Ingrid Askeland Johnsen, Jofrid Skardhamar, Mari Skuggedal Myksvoll, Bjørn Ådlandsvik
2014

Sjøfugl i Norge 2013. Resultater fra SEAPOP-programmet

Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett, Signe Christensen-Dalsgaard, Sebastien Descamps, Kjell Einar Erikstad, Sveinn Are Hanssen, Svein-Håkon Lorentsen, Erlend Lorentzen, Børge Moe, Mari Skuggedal Myksvoll, Hallvard Strøm, Geir Helge Systad
2013

KunnskapsInnhenting Barentshavet-Lofoten-Vesterålen (KILO). Status og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for mengde, fordeling og transport av kommersielle fiskearter fra gytende fisk til egg, larver, yngel og ungfisk i nordnorske sokkelområder med vekt på Lofoten og Vesterålen

Svein Sundby, Petter Fossum, Anne Dagrun Sandvik, Frode Bendiksen Vikebø, Asgeir Aglen, Lene Buhl-Mortensen, Arild Folkvord, Kjell Gunnar Bakkeplass, Pål Buhl-Mortensen, Magnus Einar Johannessen, Martin S. Jørgensen, Trond Kristiansen, Camilla S. Landa, Mari Skuggedal Myksvoll, Richard David Marriott Nash
2012

Connectivity among subpopulations of Norwegian Coastal cod – Impacts of physical-biological factors during egg stages

Myksvoll, Mari Skuggedal
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)