Lisbeth Sælemyr

Overingeniør
Telefon: 90872354
Avdeling: Smittespredning og sykdom 2340

Arbeider med

Skjellsykdommer, spesialisering i skjellbiologi, anatomi, histologi og sykdomslære

Bakteriesykdommer hos skjell og fisk

Studier av sykdom forårsaket av Vibrio-bakterier hos leppefisk. Dette arbeidet inngår i mastergrad.

Curriculum Vitae

STILLING

Overingeniør, 1087

UTDANNING

Bioingeniør, Bergen

Forsøksdyrlære, Norges Veterinærhøyskole 1999

Videreutdanning for bioingeniører, Høyskolen i Bergen, 2003

Master i havbruksbiologi, Universitetet i Bergen, 2012

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Mortensen, S.H., van der Meeren, T., Fosshagen, A., Hernar, I., Harkestad, L. og Bergh, Ø. (2000). Mortality of scallop spat in cultivation, infested with tube dwelling bristle worms, Polydora sp. Short communication, Aquaculture international 8: 267-271.

Mortensen, S., Harkestad, L.S., Stene, R.-O. og Renault, T. (2005). Picoeucaryot alga infecting blue mussel Mytilus edulis in southern Norway. Diseases of Aquatic Organisms, 63:25-32.

Paillard, C., Korsnes, K., Le Chevalier, P., Le Boulay, C., Harkestad, L., Eriksen, A.G., Willassen, E., Bergh, Ø., Bovo, C., Skår, C. og Mortensen, S. (2008). A Vibrio tapetis-like strain isolated from introduced Manila clams Ruditapes philippinarum showing symptoms of Brown Ring Disease in Norway. Diseases of Aquatic Organisms 81:231-240.

Rodríguez, F., Feist, S.W., Guillou, L., Harkestad, L.S., Bateman, K., Renault, T. og Mortensen, S. (2008). Phylogenetic and morphological characterisation of the green algae infesting blue mussel Mytilus edulis in the North and South Atlantic oceans. Diseases of Aquatic Organisms 81: 231-240.

Wrange, A.L.,Valero, J., Harkestad, L.S., Strand, Ø., Lindegarth, S., Christensen, H.T., Dolmer, P., Kristensen, P.S. og Mortensen, S. (2009). Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia. Biological Invasions, published online, DOI : 10.1007/s10530-009-9535-z.


ANNEN PUBLISERING

Mortensen, S., Strand, Ø., Harkestad, L. og Stene, R.O. (2007). Stillehavsøsters på avveie, s. 190-191. I: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. og Karlsen, Ø. (red.) (2007). Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnr. 2 – 2007.

Mortensen, S. og Harkestad, L.S. (2009). Ny kunnskap om østersparasitten Marteilia refringens /M. maurini – mulige implikasjoner for Norges fristatus for sykdommen marteiliose, Forvaltningsråd sendt Mattilsynet mai 2009, 4 s.

Mortensen, S., Harkestad, L., Stene, R.-O. Og Renault, T. (2005). Parasittiske alger i blåskjell. Norsk Fiskeoppdrett nr. 6, s. 53-55.


FOREDRAG

Mortensen, S., Rodrigues, F., Harkestad, L.S., Feist, S.A., Stene, R.O., Bateman, K., Guillou, L. og Renault, T. (2008). Infeksjoner med algen Coccomyxa sp. i blåskjell. En ny art med vid utbredelse? Programkonferansen Havbruk 2008, Tromsø, 7.-9. April 2008.

Mortensen, S. (2008). Aquatic organisms and disease – an underlying threat when cold seas heat? Fisheries Management and Climate Change in the Northeast Atlantic Ocean and the Baltic Sea. Implications for Resource Management Policy. Bergen, 17. – 18. April 2008

Mortensen, S., Duinker, A. Harkestad, L.S., Strand, Ø og Strohmeier, T. (2009). Somatic growth and histology of the digestive gland and female gonad of Pecten maximus under natural low and diluted seston quantities. Book of Abstracts: 17th International Pectinid Workshop, Santiago de Compostela, Spain, April 2009.

Mortensen S, Harkestad L. S, Korsnes K, Paillard, C, Le Chevalier P, Skår C, Eriksen A G, Bergh Ø. (2007). ”Vibrio tapetis i Norge”. Foredrag. Frisk Fisk, 23-25 januar, Tromsø, Norge

Mortensen S, Harkestad L. S. og Strand, Ø. (2008). Spredning av stillehavsøsters i Skandinavia – ny ressurs eller økologisk katastrofe? Skalldyrkonferansen, Kristiansand 04. – 05. Februar 2008.


PLAKATPRESENTASJONER

Mortensen, S., Torkildsen, L., Hernar, I., Harkestad, L. and Bergh, Ø. (1999). One million scallop, Pecten maximus, spat lost due to tube dwelling bristle worms, Polydora sp. 12th International Pectinid Workshop, Bergen, Norway, 5-11.05, 1999.

Mortensen, S., Valero, J., Wrange, A.-L., Harkestad, L.S., Stene, R.-O., Christensen, H.T., Dolmer, P. og Strand, Ø. (2007). A northwards expansion of the Pacific oyster, Crasostrea gigas. Poster: 10th International Conference on Shellfish Restoration (ICSR), November 12-16, 2007, Vlissingen, The Netherlands.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)