Lisbet Solbakken

Avdelingsingeniør
Telefon: 93696752
Avdeling: Bunnfisk 2110

Arbeider med

- Aldersbestemmelse av sei (artsansvarlig) sei, havsil, øyepål, hvitting

-Toktvirksomhet

-Fadder i referanseflåten

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)