Lisbet Solbakken

Telefon: 936 96 752

Arbeider med

- Aldersbestemmelse av sei (artsansvarlig) sei, havsil, øyepål, hvitting

-Toktvirksomhet

-Fadder i referanseflåten

Faggrupper