Lisa Kolden Midtbø

Forsker
Telefon: 97620732
Avdeling: Matsikkerhet og ernæring

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Fatty fish, hair mercury and cognitive function in Norwegian preschool children: Results from the randomized controlled trial FINS-KIDS

Ingrid Kvestad, Silje Vabø, Marian Kjellevold, Ole Jakob Nøstbakken, Lisa Kolden Midtbø, Mari Hysing, Maria Wik, Lise Madsen, Katina Dingtorp Handeland, Ingvild Eide Graff, Øyvind Lie, Livar Frøyland, Kjell Morten Stormark, Lisbeth Dahl, Jannike Øyen
Environment International 121 p. 1098-1105
2018

Fatty fish intake and the effect on mental health and sleep in preschool children in FINS-KIDS, a randomized controlled trial

Mari Hysing, Ingrid Kvestad, Marian Kjellevold, Lisa Kolden Midtbø, Ingvild Eide Graff, Øyvind Lie, Hallvard Moen Hurum, Kjell Morten Stormark, Jannike Øyen
Nutrients 10:1478 p. 1-10
2018

Fatty fish intake and cognitive function: FINS-KIDS, a randomized controlled trial in preschool children

Jannike Øyen, Ingrid Kvestad, Lisa Kolden Midtbø, Ingvild Eide Graff, Mari Hysing, Kjell Morten Stormark, Maria Wik, Valborg Baste, Livar Frøyland, Berthold Koletzko, Hans Demmelmair, Lisbeth Dahl, Øyvind Lie, Marian Kjellevold
BMC Medicine 16:41 p. 1-15
2018

Iodine status in Norwegian preschool children and associations with dietary iodine sources: the FINS-KIDS study

Ive Nerhus, Mathilde Odland, Marian Kjellevold, Lisa Kolden Midtbø, Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Øyvind Lie, Ingrid Kvestad, Livar Frøyland, Lisbeth Dahl, Jannike Øyen
European Journal of Nutrition p. 1-9
2017

High-fat feeding rather than obesity drives taxonomical and functional changes in the gut microbiota in mice

Liang Xiao, Si Brask Sonne, Qiang Feng, Ning Chen, Zhongkui Xia, Xiaoping Li, Zhiwei Fang, Dongya Zhang, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Muriel Derrien, Floor Hugenholtz, Longqing Tang, Junhua Li, Jianfeng Zhang, Chuan Liu, Qin Hao, Ulla Birgitte Vogel, Alicja Mortensen, Michiel Kleerebezem, Tine Rask Licht, Huanming Yang, Jian Wang, Yingrui Li, Manimozhiyan Arumugam, Jun Wang, Lise Madsen, Karsten Kristiansen
Microbiome 5
2016

Methylmercury Increases and Eicosapentaenoic Acid Decreases the Relative Amounts of Arachidonic Acid-Containing Phospholipids in Mouse Brain

Yingxu Zeng, Zhen-yu Du, Svein Are Mjøs, Bjørn Grung, Lisa Kolden Midtbø
Lipids 51 p. 61-73
2016

An LC–MS-based lipidomics approach for studying the impact of dietary eicosapentaenoic acid on modulating methylmercury toxicity in mice

Yingxu Zeng, Svein Are Mjøs, Pedro Araujo, Bjørn Grung, Lisa Kolden Midtbø, Zhen-yu Du
Metabolomics 12:174
2016

Macronutrient composition determines accumulation of persistent organic pollutants from dietary exposure in adipose tissue of mice

Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Annette Bernhard, Rasmus Koefoed Petersen, Si Brask Sonne, Alicja Mortensen, Qin Hao, Trond Brattelid, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Journal of Nutritional Biochemistry 27 p. 307-316
2015

Intake of farmed Atlantic salmon fed soybean oil increases hepatic levels of arachidonic acid-derived oxylipins and ceramides in mice

Lisa Kolden Midtbø, Alison G. Borkowska, Annette Bernhard, Alexander Rønnevik, Erik-Jan Lock, Michael L. Fitzgerald, Bente Elisabeth Torstensen, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Theresa L. Pedersen, John W. Newman, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Journal of Nutritional Biochemistry 26 p. 585-595
2014

Weight cycling promotes fat gain and altered clock gene expression in adipose tissue in C57BL/6J mice

Simon E Nitter Dankel, Eirik Magnus Meek Degerud, Kamil Borkowski, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Christine Haugen, Margit Solsvik, Ann Marie Lavigne, Bjørn Liaset, Jørn V. Sagen, Karsten Kristiansen, Gunnar Mellgren, Lise Madsen
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 306 p. E210-E224
2013

Intake of farmed atlantic salmon fed soybean oil increases insulin resistance and hepatic lipid accumulation in mice

Lisa Kolden Midtbø, Mohammad Madani Ibrahim, Lene Secher Myrmel, Ulrike Liisberg Aune, Anita Røyneberg Alvheim, Nina Sylvia Liland, Bente Elisabeth Torstensen, Grete Rosenlund, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
PLoS ONE 8
2012

High-glycemic index carbohydrates abrogate the antiobesity effect of fish oil in mice

Qin Hao, Haldis Haukås Lillefosse, Even Fjære, Lene Myrmel, Lisa Midtbø, Ragnhild Helene Jarlsby, Tao Ma, Bingbing Jia, Rasmus K. Petersen, Si Brask Sonne, Andre Chwalibog, Livar Frøyland, Bjørn Liaset, Karstein Kristiansen, Lise Madsen
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 302 p. E1097-E1112

Jeg fullførte min doktorgrad i 2014, der mitt hovedfokus var effekten av endringer i fiskefôr på fedmeutvikling og insulinsensitivitet i mus som spiste fisken. Jeg arbeider nå som forsker ved humane studier, og er involvert i intervensjonsstudier med sjømat.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Mitt fokus har vært bærekraftig fiskefôr, der en vesentlig del av fiskeoljen erstattes av vegetabilske oljer. Jeg har arbeidet med musemodeller for å undersøke mulige effekter av endringer på fiskefôret på mus som spiser fisken. Ulike typer vegetabilske oljer, som rapsolje, olivenolje og soyaolje, har blitt brukt i fiskefôret, og jeg har sett på hvordan mus påvirkes av endringer både i marine miljøgifter og i fettsyresammensetning i fisken.

Mitt hovedfokus er nå på intervensjonsstudier ved humane studier, der vi ser på effekten av både fet og mager fisk.


 • 2016


  Yingxu Zeng, Zhen-yu Du, Svein Are Mjøs, Bjørn Grung, Lisa Kolden Midtbø

  Methylmercury Increases and Eicosapentaenoic Acid Decreases the Relative Amounts of Arachidonic Acid-Containing Phospholipids in Mouse Brain

  Lipids; Volum 51. S. 61-73
  • År: 2016
 • 2015


  Lisa Kolden Midtbø, Alison G. Borkowska, Annette Bernhard, Alexander Rønnevik, Erik-Jan Lock, Michael L. Fitzgerald, Bente Elisabeth Torstensen, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Theresa L. Pedersen, John W. Newman, Karsten Kristiansen, Lise Madsen

  Intake of farmed Atlantic salmon fed soybean oil increases hepatic levels of arachidonic acid-derived oxylipins and ceramides in mice

  Journal of Nutritional Biochemistry; Volum 26.(6) S. 585-595
  • År: 2015
 • 2014


  Simon E Nitter Dankel, Eirik Magnus Meek Degerud, Kamil Borkowski, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Christine Haugen, Margit Solsvik, Ann Marie Lavigne, Bjørn Liaset, Jørn V. Sagen, Karsten Kristiansen, Gunnar Mellgren, Lise Madsen

  Weight cycling promotes fat gain and altered clock gene expression in adipose tissue in C57BL/6J mice

  American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism; Volum 306.(2) S. E210-E224
  • År: 2014
 • 2013


  Lisa Kolden Midtbø, Mohammad Madani Ibrahim, Lene Secher Myrmel, Ulrike Liisberg Aune, Anita Røyneberg Alvheim, Nina Sylvia Liland, Bente Elisabeth Torstensen, Grete Rosenlund, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Karsten Kristiansen, Lise Madsen

  Intake of farmed atlantic salmon fed soybean oil increases insulin resistance and hepatic lipid accumulation in mice

  PLoS ONE; Volum 8.(1)
  • År: 2013
 • 2012


  Qin Hao, Haldis Haukås Lillefosse, Even Fjære, Lene Myrmel, Lisa Midtbø, Ragnhild Helene Jarlsby, Tao Ma, Bingbing Jia, Rasmus K. Petersen, Si Brask Sonne, Andre Chwalibog, Livar Frøyland, Bjørn Liaset, Karstein Kristiansen, Lise Madsen

  High-glycemic index carbohydrates abrogate the antiobesity effect of fish oil in mice

  American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism; Volum 302.(9) S. E1097-E1112
  • År: 2012
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)