Lene Secher Myrmel

Forsker
Telefon: 99244177
Avdeling: Sjømat i modellsystem

Jeg er stipendiat ansatt via Københavns Universitet og jobber med ernæring og fedme i musemodeller, med fokus på sammensetningen av makronæringsstoffer og interaksjoner med miljøgifter fra sjømat.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Mitt hovedfokus innen forskning er på hvordan sammensetningen av ulike komponenter i kosten kan påvirke fedme og fedmerelaterte sykdommer. Jeg fokuserer på effekten av ulik makronæringsstoffsammensetning og interaksjoner med miljøgifter på fedme. Endringer i kostens sammensetning av både mengde og type makronæringsstoffer (karbohydrater, protein og fett) undersøkes i forhold til metabolske mekanismer relatert til fedme i dyremodeller. Inntak av miljøgifter funnet i sjømat, som persistente organiske miljøgifter (POPs) og metylkvikksølv, evalueres i forhold til interaksjoner med næringsstoffer i kosten og utvikling av fedme.


 • 2015


  Even Fjære, Charlotte Andersen, Lene Secher Myrmel, Rasmus Koefoed Petersen, Jakob Bondo Hansen, Hanne Sørup Tastesen, Thomas Mandrup-Poulsen, Nils Brünner, Karsten Kristiansen, Lise Madsen, Maria Unni Rømer

  Tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 is required for high-fat diet-induced glucose intolerance and hepatic steatosis in mice

  PLoS ONE; Volum 10:e0132910.(7)
  • År: 2015
 • 2013


  Lisa Kolden Midtbø, Mohammad Madani Ibrahim, Lene Secher Myrmel, Ulrike Liisberg Aune, Anita Røyneberg Alvheim, Nina Sylvia Liland, Bente Elisabeth Torstensen, Grete Rosenlund, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Karsten Kristiansen, Lise Madsen

  Intake of farmed atlantic salmon fed soybean oil increases insulin resistance and hepatic lipid accumulation in mice

  PLoS ONE; Volum 8.(1)
  • År: 2013
 • 2012


  Qin Hao, Haldis Haukås Lillefosse, Even Fjære, Lene Myrmel, Lisa Midtbø, Ragnhild Helene Jarlsby, Tao Ma, Bingbing Jia, Rasmus K. Petersen, Si Brask Sonne, Andre Chwalibog, Livar Frøyland, Bjørn Liaset, Karstein Kristiansen, Lise Madsen

  High-glycemic index carbohydrates abrogate the antiobesity effect of fish oil in mice

  American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism; Volum 302.(9) S. E1097-E1112
  • År: 2012
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)