Lene Secher Myrmel

Forsker
Telefon: 99244177
Avdeling: Sjømat i modellsystem

Publikasjoner

Poster

2014

The cardioprotective effect of the modern Atlantic salmon - dietary spillover from fish

Annette Bernhard, Josef Daniel Rasinger, LK Mitdbø, Lene Secher Myrmel, Bente Elisabeth Torstensen, K Kristiansen, Lise Madsen, Trond Brattelid
2013

alpha HBCD: Effect or no effect - A matter of diet?

Annette Bernhard, Lene Secher Myrmel, Lisa Kolden Mitbø, Mohammad Madani Ibrahim, Josef Daniel Rasinger, Bente Elisabeth Torstensen, Lise Madsen, Trond Brattelid

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Effects of frozen storage on phospholipid content in atlantic cod fillets and the influence on diet-induced obesity in mice

Kristin Røen Fauske, Annette Bernhard, Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Livar Frøyland, Karsten Kristiansen, Bjørn Liaset, Lise Madsen
Nutrients 10:695 p. 1-17
2018

Subchronic dietary exposure to ethoxyquin dimer induces microvesicular steatosis in male BALB/c mice

Annette Bernhard, Josef Daniel Rasinger, Helene Wisløff, Øyvor Kolbjørnsen, Lene Secher Myrmel, Marc Berntssen, Anne-Katrine Lundebye, Robin Ørnsrud, Lise Madsen
Food and Chemical Toxicology 118 p. 608-625
2017

Circulating FGF21 in humans is potently induced by short term overfeeding of carbohydrates

Anne-Marie Lundsgaard, Andreas M. Fritzen, Kim A. Sjøberg, Lene Secher Myrmel, Lise Madsen, Jørgen F.P. Wojtaszewski, Erik A. Richter, Bente Kiens
Molecular Metabolism 6 p. 22-29
2017

Links between dietary protein sources, the gut microbiota, and obesity

Lise Madsen, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen
Frontiers in Physiology 8
2017

Opposite regulation of insulin sensitivity by dietary lipid versus carbohydrate excess

Anne-Marie Lundsgaard, Kim A. Sjøberg, Louise D Høeg, Jacob Jeppesen, Andreas B Jordy, Annette K. Serup, Andreas M. Fritzen, Henriette Pilegaard, Lene Secher Myrmel, Lise Madsen, Jørgen F.P. Wojtaszewski, Erik A. Richter, Bente Kiens
Diabetes 66 p. 2583-2595
2017

Obesity is associated with depot-specific alterations in adipocyte DNA methylation and gene expression

Si Brask Sonne, Rachita Yadav, Guangliang Yin, Marlene D. Dalgaard, Lene Secher Myrmel, Ramneek Gupta, Jun Wang, Lise Madsen, Shingo Kajimura, Karsten Kristiansen
Adipocyte 6 p. 124-133
2016

Marine fatty acids aggravate hepatotoxicity of α-HBCD in juvenile female BALB/c mice

Annette Bernhard, Marc Berntssen, Anne-Katrine L. Haldorsen, Anita Røyneberg Alvheim, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Bente Elisabeth Torstensen, Karsten Kristiansen, Lise Madsen, Trond Brattelid, Josef Daniel Rasinger
Food and Chemical Toxicology 97 p. 411-423
2016

Macronutrient composition determines accumulation of persistent organic pollutants from dietary exposure in adipose tissue of mice

Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Lisa Kolden Midtbø, Annette Bernhard, Rasmus Koefoed Petersen, Si Brask Sonne, Alicja Mortensen, Qin Hao, Trond Brattelid, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Journal of Nutritional Biochemistry 27 p. 307-316
2016

Effect of a long-term high-protein diet on survival, obesity development, and gut microbiota in mice

Pia Kiilerich, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Qin Hao, Floor Hugenholtz, Si Brask Sonne, Muriel Derrien, Lone Møller Pedersen, Rasmus Koefoed Petersen, Alicja Mortensen, Tine Rask Licht, Maria Unni Rømer, Ulla Birgitte Vogel, Linn Jeanette Waagbø, Natasa Giallourou, Qiang Feng, Liang Xiao, Chuan Liu, Bjørn Liaset, Michiel Kleerebezem, Jun Wang, Lise Madsen, Karsten Kristiansen
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 310 p. E886-E899
2016

Intake of a Western diet containing cod instead of pork alters fatty acid composition in tissue phospholipids and attenuates obesity and hepatic lipid accumulation in mice

Ulrike Liisberg, Kristin Røen Fauske, Ondrej Kuda, Even Fjære, Lene Secher Myrmel, Nina Cecilie Norberg, Livar Frøyland, Ingvild Eide Graff, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Jan Kopecký, Lise Madsen
Journal of Nutritional Biochemistry 33 p. 119-127
2016

The protein source determines the potential of high protein diets to attenuate obesity development in C57BL/6J mice

Ulrike Liisberg, Lene Secher Myrmel, Even Fjære, Alexander Rønnevik, Susanne Bjelland, Kristin Røen Fauske, J Holm, Astrid L. Basse, JB Hansen, Bjørn Liaset, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
Adipocyte 5 p. 196-211
2015

Tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 is required for high-fat diet-induced glucose intolerance and hepatic steatosis in mice

Even Fjære, Charlotte Andersen, Lene Secher Myrmel, Rasmus Koefoed Petersen, Jakob Bondo Hansen, Hanne Sørup Tastesen, Thomas Mandrup-Poulsen, Nils Brünner, Karsten Kristiansen, Lise Madsen, Maria Unni Rømer
PLoS ONE 10:e0132910
2013

Intake of farmed atlantic salmon fed soybean oil increases insulin resistance and hepatic lipid accumulation in mice

Lisa Kolden Midtbø, Mohammad Madani Ibrahim, Lene Secher Myrmel, Ulrike Liisberg Aune, Anita Røyneberg Alvheim, Nina Sylvia Liland, Bente Elisabeth Torstensen, Grete Rosenlund, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Karsten Kristiansen, Lise Madsen
PLoS ONE 8

Jeg er stipendiat ansatt via Københavns Universitet og jobber med ernæring og fedme i musemodeller, med fokus på sammensetningen av makronæringsstoffer og interaksjoner med miljøgifter fra sjømat.Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Mitt hovedfokus innen forskning er på hvordan sammensetningen av ulike komponenter i kosten kan påvirke fedme og fedmerelaterte sykdommer. Jeg fokuserer på effekten av ulik makronæringsstoffsammensetning og interaksjoner med miljøgifter på fedme. Endringer i kostens sammensetning av både mengde og type makronæringsstoffer (karbohydrater, protein og fett) undersøkes i forhold til metabolske mekanismer relatert til fedme i dyremodeller. Inntak av miljøgifter funnet i sjømat, som persistente organiske miljøgifter (POPs) og metylkvikksølv, evalueres i forhold til interaksjoner med næringsstoffer i kosten og utvikling av fedme.


 • 2015


  Even Fjære, Charlotte Andersen, Lene Secher Myrmel, Rasmus Koefoed Petersen, Jakob Bondo Hansen, Hanne Sørup Tastesen, Thomas Mandrup-Poulsen, Nils Brünner, Karsten Kristiansen, Lise Madsen, Maria Unni Rømer

  Tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 is required for high-fat diet-induced glucose intolerance and hepatic steatosis in mice

  PLoS ONE; Volum 10:e0132910.(7)
  • År: 2015
 • 2013


  Lisa Kolden Midtbø, Mohammad Madani Ibrahim, Lene Secher Myrmel, Ulrike Liisberg Aune, Anita Røyneberg Alvheim, Nina Sylvia Liland, Bente Elisabeth Torstensen, Grete Rosenlund, Bjørn Liaset, Trond Brattelid, Karsten Kristiansen, Lise Madsen

  Intake of farmed atlantic salmon fed soybean oil increases insulin resistance and hepatic lipid accumulation in mice

  PLoS ONE; Volum 8.(1)
  • År: 2013
 • 2012


  Qin Hao, Haldis Haukås Lillefosse, Even Fjære, Lene Myrmel, Lisa Midtbø, Ragnhild Helene Jarlsby, Tao Ma, Bingbing Jia, Rasmus K. Petersen, Si Brask Sonne, Andre Chwalibog, Livar Frøyland, Bjørn Liaset, Karstein Kristiansen, Lise Madsen

  High-glycemic index carbohydrates abrogate the antiobesity effect of fish oil in mice

  American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism; Volum 302.(9) S. E1097-E1112
  • År: 2012
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)