Lena Omli

Overingeniør
Telefon: 41411357
Avdeling: Plankton 2160

Arbeider med

Overvåking av miljøkavlitet

Kystovervåkingsprogrammet (Miljødirektoratet)

Miljøparametere (klorofyll, partikulært CN)

Zooplankton taxonomi

Feltarbeid / forskningstokt

Curriculum Vitae

Cand. Scient fra UiB

FELASA C kurs i dyreforsøkslære

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)