Laila Unneland

No image
Overingeniør
Telefon: 55238545
Avdeling: Populasjonsgenetikk

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2016

Genetic screening of farmed Atlantic salmon escapees demonstrates that triploid fish display reduced migration to freshwater

Kevin Glover, Jim B. Bos, Kurt Urdal, Abdullah Sami Madhun, Anne Grete Eide Sørvik, Laila Unneland, Bjørghild Breistein Seliussen, Øystein Skaala, Ove Tommy Skilbrei, Yanli Tang, Vidar Wennevik
Biological Invasions 18 p. 1287-1294
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)