Kristin Fauske

Stipendiat

Telefon: +4748140917
Avdeling: Trygg og sunn sjømat,Sjømat i modellsystem