Knut Sunnanå

Forsker
Telefon: 90084699
Avdeling: Økosystemprosesser

Arbeidsområde

A)  Helhetlig forvaltning

Forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet er viktige verktøy i en helhetlig forvaltning av havet og kysten og de økosystemene som gir grunnlag for høsting av havets ressurser. Den rådgivende gruppe for overvåking av disse havområdene ledes av Havforskningsinstituttet, og for tiden tar arbeidet som leder av denne gruppen halvparten av min arbeidstid.

Annet arbeid innen helhetlig forvaltning er arbeid med norsk-russisk miljøforvaltning og den årlige miljøkonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

B) Kyst- og fjordøkologi

Undersøkelser av økologi i Porsangerfjorden (Prosjekt EPIGRAPH) er en viktig basis for å forstå variasjoner i ressurser og miljø langs kysten, og ute i havet. Jeg arbeider med modeller for fiskebestander, spesielt kysttorsk, og samarbeider med samfunsvitenskapelige miljøer ved universitetet i Tromsø for å øke forståelsen for bruk og vern av kysten. Bruk av lokal kunnskap og deltagelse fra fiskere i kartleggingsarbeid øker vår forståelse av økosystemet.

C) Taksering av fisk- og skalldyrbestander

Arbeidet i det internasjonale råd for havforskning (ICES) er viktig for å kunne forvalte våre marine ressuresr etter vitenskapelige råd. Jeg arbeder med taksering av torsk (kysttorsk), taskekrabbe og rognkjeks. Grunnlaget for vår taksering er data vi samler inn med forskningsfartøy (kysttokt hver høst) og data vi samler inn ved hjelp av fiskere.

Curriculum Vitae

Education: Cand. real. in Fisheries Biology, Norwegian College of Fisheries at University of Bergen, 1981.

Thesis: Growth and variations in growth within and between stocks of mackerel. Statistical methods for quantitative and structural investigations of growth parameters, applied on mackerel, Scomber scombrus L.

Field of work: System ecology; survey design; stock monitoring; demography, biomass and multispecies modelling; stock assessment and management; problems of by-catch; development of methods; research and development in fisheries industry; eco-system based management..

Employment: Scientist at Institute of Fisheries Biology, University of Bergen, Norway, 1981-1984
Scientist Dept. of Demersal Fishes, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, 1984-1991
Director of Reserch at Centre of Marine Resources, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 1991-1993
Senior Scientist at Dept. of Demersal Fishes, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, 1993-1995
Principal Scientist at Centre of Marine Resources, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 1995 - 1997
Director of Research at Centre of Industrial Processing, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 1998-2001
Director of Research at Department of Marine Resources, Norwegian Institute of Fisheries and Aquaclture Ltd, Tromsø, Norway, 2001 – 2002
Senior Scientist at Tromsø branch of Institute of Marine Research, Norway, 2003 -

Committees: Member of the Arctic Fisheries Working Group in the International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 1984 - (Chairman 1992 – 1997)
Member of the Multispecies Assessment Working Group in ICES, 1986 - 1997.
Member of the Steering Board of the Programme on Marine resources and Environment in the Norwegian Research Council, 1996 – 2000
Member of Working Group on Development of Methods for Marine Resource and Environment Monitoring in the Norwegian research Council, 1997 – 1999
Member of the Pandalus Working Group (WGPAND) in the International Council for the exploration of the sea (ICES), 2004 –
Member of the Working Group on the biology and Life History of Crabs (WGCRAB) in the International Council for the exploration of the sea (ICES), 2006 –
Leader of the secretariat for the advisory group under the “Plan for integrated management of the marine environment of the BarentsSea”, 2007 –
Member of the steering board for Arctic Frontiers, 2008 -

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2017

From single species surveys towards monitoring of the Barents Sea ecosystem

Elena Eriksen, Harald Gjøsæter, Dmitry V. Prozorkevich, Evgeny Shamray, Andrey V. Dolgov, Mette Skern-Mauritzen, Jan Erik Stiansen, Yurij Kovalev, Knut Sunnanå
Progress in Oceanography
2017

Future harvest of living resources in the Arctic Ocean north of the Nordic and Barents Seas: A review of possibilities and constraints

Tore Haug, Bjarte Bogstad, Melissa Chierici, Harald Gjøsæter, Elvar H. Hallfredsson, Åge Sigurd Høines, Alf Håkon Hoel, Randi Brunvær Ingvaldsen, Lis Lindal Jørgensen, Tor Knutsen, Harald Loeng, Lars Johan Naustvoll, Ingolf Røttingen, Knut Sunnanå
Fisheries Research 188 p. 38-57
1998

Har Norge en tilstrekkelig bærekraftig ressursforvaltning?

Sunnanå, Knut
Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 8 p. 7-9
1991

Changes in growth of Northeast Arctic cod in relation to food consumption in 1984 - 1988

Sigbjørn Mehl, Knut Sunnanå
ICES Marine Science Symposia 193 p. 109-112

Poster

2013

Fishery investigations in Arctic waters with the new Norwegian ice-going research vessel

Asgeir Aglen, Bjarte Bogstad, Harald Gjøsæter, Knut Sunnanå, Jan Henry Sundet, Ingolf Røttingen, Jon Helge Vølstad, Ole Arve Misund
1989

Growth of Northeast Arctic cod in the southern part of the Barents Sea during 1984 1988, related to stomach contents

Adnan Ajiad, Sigbjørn Mehl, Knut Sunnanå

Kapitler og bøker

2011

The impact of fisheries on population dynamics

Natalya Yaragina, Victor Tretyak, Knut Sunnanå
p. 750-759
2011

Development of management strategies

Evgeny Shamray, Knut Sunnanå
p. 534-540
2011

History of fisheries and hunting

M.S. Shevelev, Knut Sunnanå, E Gusev
p. 495-514

Faglige foredrag

2017

Exploring the future of the Barents Sea social-ecological system

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, S Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Knut Sunnanå, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik
2013

Elements of prospective future harvest of marine biological resources in the Arctic

Randi Ingvaldsen, Bjarte Bogstad, Melissa Chierici, Harald Gjøsæter, tore Haug, Alf Håkon Hoel, Lis Lindal Jørgensen, Tor Knutsen, Ingolf Røttingen, Hein Rune Skjoldal, Knut Sunnanå

Annet tidsskriftbidrag

2013

Climate Effects on the Barents Sea Marine Living Resources

Tore Haug, A.V. Dolgov, Ingolf Røttingen, Knut Sunnanå, Oleg Titov, T Fenchel, Franz Uiblein
Marine Biology Research 9 p. 819-821
2012

Tøyer grenser i Barentshavet

Lis Lindal Jørgensen, Knut Sunnanå, Gunnar Sætra
Dagavisen Nordlys p. 3-3
2011

Felles norsk-russisk kartlegging

Lis Lindal Jørgensen, Knut Sunnanå
Dagavisen Nordlys

Rapporter og avhandlinger

2017

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2016.

Dmitry Prozorkevich, Knut Sunnanå
2016

Survey report from the joint Norwegian/Russian ecosystem survey in the Barents Sea and adjacent waters, August-October 2015.

Dmitry Prozorkevich, Knut Sunnanå
2014

Assessments for management of living marine resources in the Barents Sea and adjacent waters – a focus on methodology The 16th Russian-Norwegian Symposium Sochi, Russia, 10-12 September 2013

Knut Sunnanå, Yuri A. Kovalev, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Evgeny Shamray
2013

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Ulf Winther, Merete Gisvold Sandberg, Kristian Henriksen, Trude Olafsen, Roger Richardsen, Erik Skontorp Hognes, Heidi Bull-Berg, geir bye, arild buanes, Sindre Myhr, p emaus, eirik mikkelsen, Knut Sunnanå, Lars Harald Vik
2013

Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Ulf Winther, Merete Gisvold Sandberg, Kristian Henriksen, Trude Olafsen, Roger Norvald Richardsen, Erik Skontorp Hognes, Heidi Bull-Berg, Lars Harald Vik, NORUT Samfunn Arild Buanes, Geir Bye, Per-Arne Emaus, Eirik Inge Mikkelsen, Sindre Myhr, Knut Sunnanå
2012

Forvaltningsplan Norskehavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2012

Knut Sunnanå, Tone Vollen, Geir Ottersen, Anne Kirstine Højholt Frie, Ingunn Selvik
2011

Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources: 15th Russian-Norwegian Symposium, Longyearbyen, 7-8 September 2011.

Tore Haug, Andrey V. Dolgov, Konstantin V. Drevetnyak, Ingolf Røttingen, Knut Sunnanå, Oleg Titov
2011

Climate change and effects on the Barents Sea marine living resources

tore Haug, Andrey Dolgov, Konstantin Drevetnyak, Ingolf Røttingen, Knut Sunnanå, Oleg Titov
2009

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og hyse Finnmark – Møre hausten 2008. Acoustic abundance of saithe, coastal cod and haddock Finnmark – Møre Autumn 2008

Asgeir Aglen, Erik Berg, Sigbjørn Mehl, Knut Sunnanå
2008

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og ungsild Finnmark – Møre hausten 2007. Acoustic abundance of saithe, coastal cod and juvenile herring Finnmark – Møre Autumn 2007

Asgeir Aglen, Erik Berg, Sigbjørn Mehl, Knut Sunnanå
2007

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og ungsild Finnmark – Møre hausten 2006. Acoustic abundance of saithe, coastal cod and juvenile herring Finnmark – Møre Autumn 2006

Asgeir Aglen, Erik Berg, Sigbjørn Mehl, Knut Sunnanå
2005

Akustisk mengdemåling av sei, kysttorsk og ungsild Finnmark – Møre hausten 2005. Acoustic abundance of saithe, coastal cod and juvenile herring Finnmark – Møre Autumn 2005

Asgeir Aglen, Erik Berg, Sigbjørn Mehl, Knut Sunnanå
2002

Taksering av bestand av rognkjeks nord for 62ºN og rådgiving for fisket i 2003

Knut Sunnanå, Ole Thomas Albert
2000

Forskningsvirksomheten 1999 : årsrapport til Fiskeridepartementet og Norges forskningsråd

Hilde Hamnes, Roger Norvald Richardsen, Knut Sunnanå, Egil Olsen, Atle Mortensen, Jens-Eric Eliassen
2000

Nye FoU-tilbud til sjømatindustri. Forslag til strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø

Ragnar Ludvig Olsen, Terje Strøm, Knut Sunnanå, Leif Akse, Torgeir Edvardsen
1995

Bunnfiskundersøkelser i Barentshavet vinteren 1995

Knut Korsbrekke, Sigbjørn Mehl, Odd Nakken, Knut Sunnanå
1995

Methods of index calculation and presentation of fish abundance using standard computer programs

Åge Fotland, Sigbjørn Mehl, Knut Sunnanå
1989

Estimates of stock size of Northeast Arctic cod and haddock, Sebastes mentella and Sebastes marinus from survey data, winter 1989

Tore Jakobsen, Sigbjørn Mehl, Odd Nakken, Kjell Harald Nedreaas, Knut Sunnanå
1988

Estimates of stock size of Northeast Arctic cod and haddock, Sebastes mentella and Sebastes marinus from survey data, winter 1988

Arvid Hylen, Jan Arge Jacobsen, Tore Jakobsen, Sigbjørn Mehl, Kjell Harald Nedreaas, Knut Sunnanå
1987

Estimates of stock size of Northeast Arctic cod and haddock from survey data 1986/1987

Olav Rune Godø, Arvid Hylen, Jan Arge Jacobsen, Tore Jakobsen, Sigbjørn Mehl, Kjell Harald Nedreaas, Knut Sunnanå
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)