Kirsti Børve Eriksen

No image
Avdelingsingeniør
Telefon: 95104844
Avdeling: Økosystemprosesser 2180

Arbeider med

Fiskeprøvetaking på pelagiske arter.

Alderslesing kolmule.

FISHTAG -merkedatabase på torsk.

Population structure of Atlantic halibut - merkedatabase på kveite.

Diettanalyser av bunnfisk.

Coralfish - sett på diett av brosme og lange rundt korallrev.

Overvåkning av bentos- og fiskesamfunn i Barentshavet - editert utbredelsekart i Manifold.

Fishexchange- laga metadata, innlegging av toktdata ved bruk av R

Mareano og MPA- DN- sortering av prøver.

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)