Ketil Malde

No image
Forsker
Telefon: 98691834
Avdeling: Populasjonsgenetikk 2380

Arbeider med

Metodeutvikling innen bioinformatikk, særlig rettet mot annen generasjons sekvensdata og de novo assembly, bl.a. i lakselusprosjektet .  Analyse og håndtering av molekylærbiologiske data.  Funksjonell programmering.

Se også blog.malde.org og biohaskell.org .

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)