Ketil Malde

No image

Telefon: 986 91 834

Arbeider med

Metodeutvikling innen bioinformatikk, særlig rettet mot annen generasjons sekvensdata og de novo assembly, bl.a. i lakselusprosjektet .  Analyse og håndtering av molekylærbiologiske data.  Funksjonell programmering.

Se også blog.malde.org og biohaskell.org .