Katina Handeland

Stipendiat
Telefon: +4791836495
Avdeling: Trygg og sunn sjømat,Humane studier

Jeg jobber med å prøve å finne ut mer om i hvilken grad kosthold påvirker menneskers konsentrasjon, læringsevne, søvnmønster og mentale helse.Arbeidsområde
Prosjekter


Jeg er ansatt som stipendiat på en av arbeidspakkene som inngår i FINS (Fish Intervention studies). Denne arbeidspakken er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom oss på NIFES og psykologer ved RKBU, Uni Helse Bergen. I en randomisert, kontrollert intervensjonsstudie ønsker vi å finne ut om et sunt skolemåltid eller kosttilskudd tre ganger i uken påvirker konsentrasjon, læringsevne eller mental helse hos elever på 9. trinn ved 8 ungdomsskoler i Bergen. Elevene vil ved start og slutt gjennomgå tester som måler konsentrasjon og oppmerksomhet, samt svare på spørreskjema om kosthold, mental helse og søvn. I tillegg vil blod-, hår- og urinprøver bli tatt ved start og slutt for å måle ernæringsstatus.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)