Jonatan Nilsson

Forsker
Telefon: 92882857
Avdeling: Dyrevelferd

Curriculum Vitae

Jeg tok doktorgrad på læring hos fisk og har jobbet videre med dette i flere år etter doktordisputasen. Jeg har også jobbet flere år med atferd og velferd hos laks i både kar og merd.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2017

Habituation and conditioning in gilthead sea bream (Sparus aurata): Effects of aversive stimuli, reward and social hierarchies

Ole Folkedal, Anders Fernø, Marit A. J. Nederlof, Jan Erik Fosseidengen, Marco Cerqueira, Rolf Erik Olsen, Jonatan Nilsson
Aquaculture Research 49 p. 335-340
2017

Consistent melanophore spot patterns allow long-term individual recognition of Atlantic salmon Salmo salar

Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Samantha Bui, Jan Erik Fosseidengen, Tore S Kristiansen, Øyvind Øverli, Ole Folkedal
Journal of Fish Biology 91 p. 1699-1712
2017

Consistent melanophore spot patterns allow long-term individual recognition of Atlantic

L. H. Stien, J. Nilsson, S. Bui, J. E. Fosseidengen, T. S. Kristiansen, Ø. Øverli, O. Folkedal
Journal of Fish Biology
2017

Habituation and conditioning in gilthead sea bream (Sparus aurata): effects of aversive stimuli, reward and social hierarchies.

Folkedal, O., Fernö, A., Nederlof, M. A. J., Fosseidengen, J. E., Cerqueira, M., Olsen, R. E. & Nilsson, J.
Aquaculture Research (Ja)
2016

On-farm evaluation of the Salmon Welfare Index Model (SWIM 1.0) - Theoretical and practical considerations

Ole Folkedal, Jostein Mulder Pettersen, Marc Bernardus Maria Bracke, Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Catarina I.M. Martins, Olav Breck, Paul Midtlyng, Tore S Kristiansen
Animal Welfare 25 p. 135-149
2016

Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar

Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Kjell Ø. Midling, Jonatan Nilsson, Odd Børre Humborstad
Natural Resources p. 377-383
2016

Effect of predictability on the stress response to chasing in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr

Angelico Madaro, Anders Fernø, Tore S Kristiansen, Rolf Erik Olsen, Marnix Gorissen, Gert Flik, Jonatan Nilsson
Physiology and Behavior 153 p. 1-6
2014

Innovative behaviour in fish: Atlantic cod can learn to use an external tag to manipulate a self-feeder

Sandie Millot, Jonatan Nilsson, Jan Erik Fosseidengen, Marie-Laure Bégout, Anders Fernø, Victoria Anne Braithwaite, Tore S Kristiansen
Animal Cognition 17 p. 779-785
2013

PIT tagged individual Atlantic salmon registrered at static depth positions in a sea cage: Vertical size stratification and implications for fish sampling

Jonatan Nilsson, Ole Folkedal, Jan Erik Fosseidengen, Lars Helge Stien, Frode Oppedal
Aquacultural Engineering 55 p. 32-36
2013

Aluminum exposure impacts brain plasticity and behavior in Atlantic salmon (Salmo salar)

Cairsty Grassie, Victoria Anne Braithwaite, Jonatan Nilsson, Tom Ole Nilsen, Hans-Christian Teien, Sigurd Olav Handeland, Sigurd Olav Stefansson, Valentina Tronci, Marnix Gorissen, Gert Flik, Lars O.E. Ebbesson
Journal of Experimental Biology 216 p. 3148-3155
2013

Salmon Welfare Index Model (SWIM 1.0): a semantic model for overall welfare assessment of caged Atlantic salmon: review of the selected welfare indicators and model presentation

Lars Helge Stien, Marc Bracke, Ole Folkedal, Jonatan Nilsson, Frode Oppedal, Thomas Torgersen, Silje Kittilsen, Paul Johan Midtlyng, Marco Antonio Vindas Alvarado, Øyvind Øverli, Tore S Kristiansen
Reviews in Aquaculture 5 p. 33-57
2012

Sea caged Atlantic salmon display size-dependent swimming depth

Ole Folkedal, Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Thomas Torgersen, Jan Erik Fosseidengen, Frode Oppedal
Aquatic Living Resources 25 p. 143-149
2012

Evaluation of self-feeders as a tool to study diet preferences in groups of Atlantic cod (Gadus morhua)

Sandie Millot, Jonatan Nilsson, Jan Erik Fosseidengen, Marie-Laure Bégout, Tore S Kristiansen
Aquatic Living Resources 25 p. 251-258
2012

From fright to anticipation: Reward conditioning versus habituation to a moving dip net in farmed Atlantic cod (Gadus morhua)

Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Jan Erik Fosseidengen, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen
Applied Animal Behaviour Science 138 p. 118-124
2012

Duration of effects of acute environmental changes on food anticipatory behaviour, feed intake, oxygen consumption, and cortisol release in Atlantic salmon parr

Ole Folkedal, Thomas Torgersen, Rolf Erik Olsen, Anders Fernø, Jonatan Nilsson, Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Tore S Kristiansen
Physiology and Behavior 105 p. 283-291
2012

Skirt around a salmon sea cage to reduce infestation of salmon lice resulted in low oxygen levels

Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Ernst Morten Hevrøy, Frode Oppedal, Tore S Kristiansen, Andreas Myskja Lien, Ole Folkedal
Aquacultural Engineering 51 p. 21-25
2010

Habituation rate and capacity of Atlantic salmon (Salmo salar) parr to sudden transitions from darkness to light

Ole Folkedal, Thomas Torgersen, Jonatan Nilsson, Frode Oppedal
Aquaculture 307 p. 170-172
2010

From fright to anticipation: using aversive light stimuli to investigate reward conditioning in large groups of Atlantic salmon (Salmo salar)

Silje Bratland, Lars Helge Stien, Victoria Anne Braithwaite, Jon-Erik Juell, Ole Folkedal, Jonatan Nilsson, Frode Oppedal, Jan Erik Fosseidengen, Tore S Kristiansen
Aquaculture International 18 p. 991-1001
2010

Exploration and learning of demand-feeding in Atlantic cod (Gadus morhua)

Jonatan Nilsson, Thomas Torgersen
Aquaculture 306 p. 384-387
2010

Learning and anticipatory behaviour in a "sit-and-wait" predator: The Atlantic halibut

Jonatan Nilsson, Tore S. Kristiansen, Jan Erik Fosseidengen, Lars Helge Stien, Anders Fernø, Ruud van den Bos
Behavioural Processes 83 p. 257-266
2008

Learning in cod (Gadus morhua): long trace interval retention

Jonatan Nilsson, Tore S. Kristiansen, Jan Erik Fosseidengen, Anders Fernø, Ruud van den Bos
Animal Cognition 11 p. 215-222
2008

Sign- and goal-tracking in Atlantic cod (Gadus morhua)

Jonatan Nilsson, Tore S. Kristiansen, Jan Erik Fosseidengen, Anders Fernø, Ruud van den Bos
Animal Cognition 11 p. 651-659

Poster

2017

ARE SWIMMING DEPTH PREFERENCES IN FARMED ATLANTIC SALMON GENETICALLY DEPENDENT?

Ole Folkedal, Lars Helge Stien, Ingunn Thorland, Rudi Ripman Seim, Roy Hjelmeland, Thomas Torgersen, Jonatan Nilsson, Rolf Edvardsen, Morten Rye, Håvard Bakke, Øyvind Øverli, Tore S Kristiansen

Kapitler og bøker

2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem

Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, David Izquierdo Gomez, Bjørn-Steinar Sæther, Jonatan Nilsson, Frode Oppedal, Daniel William Wright, Kristoffer Vale Nielsen, Kristine Gismervik, Martin Haugmo Iversen, Chris Noble
p. 136-213
2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn

Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen, Frode Oppedal, Ole Folkedal, Malthe Hvas, Kristine Gismervik, Kristian Ellingsen, Kristoffer Vale Nielsen, Cecilie Marie Mejdell, Jelena Kolarevic, David Izquierdo Gomez, Bjørn-Steinar Sæther, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Kjell Øyvind Midling, Bjørn Roth, James F. Turnbull, Chris Noble
p. 10-135
2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer

Kristine Gismervik, James F. Turnbull, Kristoffer Vale Nielsen, Martin Haugmo Iversen, Jonatan Nilsson, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Cecilie Marie Mejdell, Bjørn-Steinar Sæther, Lars Helge Stien, David Izquierdo Gomez, Jelena Kolarevic, Kjell Øyvind Midling, Kristian Ellingsen, Chris Noble
p. 214-305
2006

Fish Behaviour,Learning, Aquaculture and Fisheries

Anders Fernø, Geir Huse, Per Johan Jakobsen, Tore S Kristiansen, Jonatan Nilsson
p. 359-404

Populærvitenskapelige artikler

2013

Gode driftsrutiner reduserer tapet

Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Øyvind Aas-Hansen, Jelena Kolarevic, Chris Noble, Jonatan Nilsson
Norsk Fiskeoppdrett p. 42-44
2011

Oppdrettsfisk tilpasser seg.

Thomas Torgersen, Mette Remen, Frode Oppedal, Ole Folkedal, Anne Aasjord, Jonatan Nilsson, Tore S Kristiansen
Havforskningsrapporten

Faglige foredrag

2018

Operative velferdsindikatorer ved lusebehandling (FISHWELL)

Kristine Gismervik, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Kristoffer Vale Nielsen, Christopher Noble
2018

Bruk av undervanns luftkuppel for oppdrett av laks i nedsenkte merder

Frode Oppedal, Ole Folkedal, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Timothy David Dempster, Tone Vågseth
2017

Hvilke velferdsindikatorer skal brukes i ulike anleggskonsepter for lakseoppdrett?

Kristoffer Vale Nielsen, Chris Noble, Kristine Gismervik, Cecilie Marie Mejdell, Jonatan Nilsson, Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, James F. Turnbull, Bjørn-Steinar Sæther, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Kjell Øyvind Midling, David Izquierdo-Gomez, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen, Frode Oppedal, Ole Folkedal, Malthe Hvas, Daniel William Wright, Kristian Ellingsen
2017

FISHWELL; en verktøykasse for velferdsdokumentasjon

Kristine Gismervik, Jelena Kolarevic, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Chris Noble
2017

Ny håndbok: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks:Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Chris Noble, Jelena Kolarevic, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Kristine Gismervik
2017

La laksen fôre "seg selv"!

Ole Folkedal, Gunvar Mikkelsen, Jan Erik Fosseidengen, Velimir Nola, Jonatan Nilsson, Anders Fernö, Timothy David Dempster, Lars Helge Stien, Frode Oppedal
2017

Vekst hos laksesøsken

Ole Folkedal, Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Thomas Torgersen, Tore S Kristiansen
2017

SAMPLING OF ALTANTIC SALMON (Salmo salar) FROM TANKS AND SEA CAGES IS SIZE-BIASED

Jonatan Nilsson, Ole Folkedal
2017

Velferdsindikatorer for laks og regnbueørret (FISHWELL)

Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Tore S Kristiansen, Ole Folkedal, Frode Oppedal, Thomas Torgersen, Malthe Hvas, Daniel W Wrigth, Chris Noble, Jelena Kolarevic, Kristine Gismervik, James F. Turnbull
2017

AN INTRODUCTION TO THE FISHWELL HANDBOOK – AN INDICATOR-BASED GUIDE FOR ASSESSING THE WELFARE OF ATLANTIC SALMON Salmo salar L. OUT ON THE FARM

Chris Noble, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Kristine Gismervik, James F. Turnbull, David Izquierdo-Gómez, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Tore S Kristiansen, Cecilie Marie Mejdell, Kristian Ellingsen, Kristoffer Vale Nielsen, Kjell Øivind Midling, Bjørn-Steinar Sæther
2016

Er atferd hos oppdrettslaks familieavhengig?

Ole Folkedal, Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Thomas Torgersen, Jan Erik Fosseidengen, Rolf Edvardsen, Tore S Kristiansen
2016

Kunnskapssammenstilling og fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett (FISHWELL)

Chris Noble, Jelena Kolarevic, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Kristine Gismervik
2016

Passe store grupper: Balanse mellom Reduction og Refinement i forsøk med laks

Jonatan Nilsson, Jan Erik Fosseidengen, Ole Folkedal
2015

Skade og velferd

Nilsson, Jonatan
2014

Responses of caged salmon to farm environment.

Frode Oppedal, David Johansson, Frida Maria Laursen, Mette Remen, Ole Folkedal, Jonatan Nilsson, Lars Gansel, Øyvind Johan Korsøen, Timothy David Dempster, Lars Helge Stien
2014

Performance in sea of Atlantic salmon exposed to crowding and pumping during pre-smolt phase

Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Jelena Kolarevic, Øyvind Aas-Hansen, Jonatan Nilsson, Lars Speilberg
2013

Repeated crowding and pumping impair Atlantic salmon smolt quality

Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Øyvind Aas-Hansen, Jelena Kolarevic, Kjell Øyvind Midling, Jonatan Nilsson
2011

SWIM - Salmon welfare index model

Tore S Kristiansen, Lars Helge Stien, Marc Bracke, Ole Folkedal, Anders Kiessling, Silje Kittilsen, Paul Johan Midtlyng, Jonatan Nilsson, Frode Oppedal, Øyvind Øverli
2011

Overall Welfare Assessment of Atlantic Salmon in Sea Cages - SWIM 1.0

Lars Helge Stien, Marc Bracke, Ole Folkedal, Silje Kittilsen, Paul Johan Midtlyng, Jonatan Nilsson, Frode Oppedal, Thomas Torgersen, Øyvind Øverli, Tore S Kristiansen

Rapporter og avhandlinger

2018

Lusepåslag og velferd hos dypfôret og overflatefôret laks på lokalitet Skrubbholmen midtvinters. – Delrapport fra FHF-prosjekt 901154 «Dypelysogfôring»

Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Frode Oppedal
2018

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 2. utgave

Chris Noble, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Kristine Gismervik
2017

Environment, lice levels, welfare and salmon swim depth at Kobbavika site with surface or deep feeding combined with artificial light. – part of CAC2015G production at Marine Harvest “The use of deep feeding and deep lights in lice mitigation” and FHF project 901154 “Dypelysogforing”

Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Frode Oppedal
2017

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

Chris Noble, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Kristine Gismervik
2015

Pumping og håndtering av smolt

Åsa Maria Olofsdotter Espmark, Jelena Kolarevic, Øyvind Aas-Hansen, Jonatan Nilsson
2008

Learning and anticipatory behaviour in cod and halibut

Anders Fernø, Jonatan Nilsson
2004

Acoustic behaviour of spawning cod (Gadus morhua L.)

Nilsson, Jonatan
2003

Marine Biological Excursion to Malaysia and Viet Nam

Linda Gunneklev, Jonatan Nilsson, Helle Angelfoss, Lise Strømme Johansen, Øyvind Fjukmoen, Hermanni Backer, Torunn Skau, Torbjørn Lønøy, Katharina Storemark, Lars Erik Pindard, Marit Klette, Frøydis Rist

Arbeider med

Researcher in research group Animal welfare.

My major research interest is fish behaviour and welfare, with main focus on learning and cognitive abilities of fish.

Curriculum Vitae

Education


PhD, September 2008: University of Bergen/Institute of Marine Research. Title of thesis: "Learning and anticipatory behaviour in cod and halibut"

Cand. Scient. (M.Sc.) in marine biology, June 2004. University of Bergen/Institute of Marine Research. Research project: “Acoustic behaviour of spawning cod ( Gadus morhua L.)”.

Cand. mag. with main field of the study in biology – aquatic ecology, December 2001, University of Tromsø

Publications in scientific journals and books

Millot, S., Nilsson, J. , Fosseidengen, J. E., Bégout, M.-L. Fernö, A , Braithwaite, V. A. & Kristiansen, T. S. 2014. Innovative behaviour in fish: Atlantic cod can learn to use an external tag to manipulate a self-feeder. Animal Cognition 17: 779–785

Grassie, C., Braithwaite, V. A., Nilsson, J. , Nilsen, T. O., Teien, H.-C., Handeland, S. O., Stefansson, S. O., Tronci, V., Gorissen, M., Flik, G. & Ebbesson, L. O. E. 2013. Aluminum exposure impacts brain plasticity and behavior in Atlantic salmon ( Salmo salar ). Journal of Experimental Biology 216: 3148-3155

Nilsson, J. , Folkedal, O., Fosseidengen, J. E, Stien, L. H. & Oppedal, F. 2013. PIT tagged individual Atlantic salmon registered at static depth positions in a sea cage: Vertical size stratification and implications for fish sampling. Aquacultural Engineering 55: 32– 36

Stien, L. H., Bracke, M. B. M., Folkedal, O., Nilsson, J. , Oppedal, F., Torgersen, T., Kittilsen, S., Midtlyng, P. J., Vindas, M. A., Øverli, Ø. & Kristiansen, T. S. 2013. Salmon Welfare Index Model (SWIM 1.0): a semantic model for overall welfare assessment of caged Atlantic salmon: review of the selected welfare indicators and model presentation. Reviews in Aquaculture 5:33-57

Nilsson, J. , Stien, L. H., Fosseidengen, J. E., Olsen, R. E. & Kristiansen, T. S. 2012. From fright to anticipation: Reward conditioning versus habituation to a moving dip net in farmed Atlantic cod ( Gadus morhua ). Applied Animal Behaviour Science 138: 118–124

Folkedal, O., Stien, L. H., Nilsson, J. , Torgersen, T., Fosseidengen, J. E & Oppedal, F. 2012. Sea caged Atlantic salmon display size-dependent swimming depth. Aquatic Living Resources 25: 143–149

Millot, S., Nilsson, J. , Fosseidengen, J. E., Bégout, M.-L. & Kristiansen, T. S. 2012. Evaluation of self-feeders as a tool to study diet preferences in groups of Atlantic cod ( Gadus morhua ). Aquatic Living Resources 25: 251-258

Stien, L. H., Nilsson, J. , Hevrøy, E. M., Oppedal, F., Kristiansen, T. S., Lien, A. M. & Folkedal, O. 2012. Skirt around a salmon sea cage to reduce infestation of salmon lice resulted in low oxygen levels. Aquacultural Engineering 51: 21– 25

Folkedal, O., Torgersen, T., Olsen, R. E., Fernö, A., Nilsson, J. , Oppedal, F., Stien, L. H. & Kristiansen, T. S. 2012. Duration of effects of acute environmental changes on food anticipatory behaviour, feed intake, oxygen consumption, and cortisol release in Atlantic salmon parr. Physiology & Behavior 105: 283–291

Fernö, A., Huse, G., Jakobsen, P.J., Kristiansen, T.S., Nilsson, J. , 2011. Fish Behaviour, Learning, Aquaculture and Fisheries. In: Brown, C., Laland, K., Krause, J. (Eds.) Fish cognition and behavior 2nd ed., Blackwell, Oxford.

Bratland, S., Stien, L. H., Braithwaite, V. A., Juell, J.-E., Folkedal, O., Nilsson, J. , Oppedal, F., Fosseidengen, J. E. & Kristiansen, T. S. 2010. From fright to anticipation: using aversive light stimuli to investigate reward conditioning in large groups of Atlantic salmon ( Salmo salar ). Aquaculture International 18: 991–1001

Folkedal, O., Torgersen, T., Nilsson, J. & Oppedal, F. 2010. Habituation rate and capacity of Atlantic salmon ( Salmo salar ) parr to sudden transitions from darkness to light. Aquaculture 307: 170–172

Nilsson, J. & Torgersen, T. 2010.  Exploration and learning of demand-feeding in Atlantic cod ( Gadus morhua ). Aquaculture 306: 384-387

Nilsson, J. , Kristiansen, T. S., Fosseidengen, J. E., Stien, L. H., Fernö, A. & van den Bos, R. 2010. Learning and anticipatory behaviour in a “sit-and-wait” predator: The Atlantic halibut. Behavioural Processes 83: 257–266

Nilsson, J. , Kristiansen, T. S., Fosseidengen, J. E., Fernö, A. & van den Bos, R. 2008. Sign- and goal-tracking in Atlantic cod ( Gadus morhua ). Animal Cognition 11: 651–659

Nilsson, J. , Kristiansen, T. S., Fosseidengen, J. E., Fernö, A. & van den Bos, R. 2008. Learning in cod ( Gadus morhua ): long trace interval retention. Animal Cognition 11: 215–222

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)