Jon Rønning

Overingeniør
Telefon: 95287225
Avdeling: Plankton 2160

Arbeider med

  • Marinbiologi
  • Zooplanktontaxonomi
  • Fiskelarver
  • Tokt
  • Billedanalyse

Curriculum Vitae

Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kandidat i akvakultur (Zoooplankton og vertikalvandring)

Universitetet i Bergen, Cand. scient. marinbiologi (Predasjonsrisiko hos copepoder)

Havforskningsinstituttet, Benthos (2003-2008), Plankton (2008-d.d.)

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)