Jens Revold

Rådgiver
Telefon: 41434933
Avdeling: Havforskning i utviklingsland

Arbeidsområde

Er ansatt i en delstilling ved Havforskningsinstituttets Centre for Development Cooperation in Fisheries. Har holdt på med tematikken i 30 år;  globale fiskerier, fiskeriutdanning, småskalafiske. I det siste har jeg deltatt aktivt i det å styrke NORADs innsats innen global akvakultur.

Siden 2010/2011 har jeg også vært prosjektkoordinator for et samarbeidsprogram mellom UiT/Norges fiskerihøgskole og Murmansk State Technical University. Dette omfatter høstskole, stipend til UiT for russiske kandidater og kursoppbygging (Masternivå)  i Murmansk. Prosjektet har klar  link til det langvarige samarbeidet mellom HI og PINRO.

Min hovedstilling er ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (gamle Norges fiskerihøgskole) ved Universitetet i Tromsø. Der arbeider jeg som prosjektkoordinator med mange forskjellige oppgaver; utredninger, utdanningssamarabeide, webpublisering, forskningsdager og annet forefallende arbeid ved fakultetet.

Curriculum Vitae

2009 til d.d.: Bistilling ved CDCF . Havforskningsinstituttet i Bergen

2009 til d.d.: Hovedstilling som prosjektkoordinator ved BFE-fakultetet ved Universitetet i Tromsø

2007 (okt) til 2009 (mars): Statssekretær Kunnskapsdepartementet

2003 til 2007: Leder i Plan og Næringsutvalget/Byutviklingskomitéen i Tromsø kommune

1998 til 2003: Ansvarlig for internasjonal satsing og internasjonalt kontor ved Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø

1992 til 1998: Adm. leder ved Senter for miljø- og utviklingsstudier ved Universitetet i Tromsø

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)