Jannicke Alling Bakkejord

Senioringeniør
Telefon: 90845291
Avdeling: Kjemi og fremmedstoff lab

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2013

Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis ABC Highlights: Authored by Rising Stars and Top Experts

Veronika Sele et al
Analytical and Bioanalytical Chemistry

Rapporter og avhandlinger

2016

Program for overvåkning av dioksiner, dioksinlignende PCB og andre PCB i fõrmidler av fisk – Rapport for innsamlede prøver 2003-2015

Anne-Katrine Lundebye, Ole Jakob Nøstbakken, Jannicke A. Bakkejord, Robin Ørnsrud
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)