Irene Biancarosa

Stipendiat

Telefon: +4790850950
Avdeling: Fiskeernæring,Behov og velferd