Ingrid Uglenes Fiksdal

Overingeniør
Telefon: 55238567
Avdeling: Smittespredning og sykdom 2340

Arbeider med

Arbeidsoppgaver
Jeg har vært ansatt som ingeniør ved Havforskningsinstituttet, der jeg har driftsansvaret for histologilaboratoriet. Jeg gir jevnlig undervisning i histologiske arbeidsmetoder for studenter såvel som for interne og eksterne hospitanter.

Arbeidserfaring
Histologi, immunohistokjemi, Ultrasnitting, Kvalitetssikring av metoder
Vev fra fisk, krepsdyr og skjell, både frisk og med sykdom.
Prøvetaking av fisk
Preparering av vevsprøver, snitting i parafin og resin, vurdering av snitt og diagnostisering (fotodokumentasjon).  En stor del av sykdomslaboratoriet virksomhet er konsentrert om infeksjonssykdommer på oppdrettsfisk og skjell (laks, kveite, piggvar, torsk, steinbit, leppefisk, kamskjell, hummer og lakeslus).

Curriculum Vitae

Formell kompetanse:

• Laboratorieskolen (Bioingeniørskolen),  1982-1983
• Medisinsk fakultet:
Nyere metoder diagnostisk patologi  1989
• Videreutdanning ved Universitetet:
Parasitter hos fisk    1990
Fiskehistopatologi    1990
Fiskeernæring     1992
• Veterinærinstituttet, Oslo
Immunohistochemistry in fish patology 1994
• Norges veterinærhøgskole:
Forsøksdyrlære    1999

Jobbkompetanse

Haukeland sykehus, biopsilaboratoriet      1984-1987

Publikasjoner
Aina-Cathrine Øvergård, Audun Helge Nerland, Ingrid U. Fiksdal, Sonal Patel (submitted). Expression of viral RNAs and T-cell marker genes in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) experimentally infected with nodavirus.

Patel, S., Øvergård, A-C, Olsen R.H., Holm J. A., Uglenes, I.F., Sørhus, E., Rudra H., and Nerland, A.H. (submitted). Long term laboratory and field trial to study nodavirus transmission following a natural outbreak of VER outbreak in Atlantic cod (Gadus Morhua).

Patel, S., Sørhus, E., Uglenes, I.F., Espedal P.G., Bergh, Ø., Rødseth, O-M., Morton HC., and Nerland, A.H. (2009). Ontogeny of lymphoid organs and development of immunocompetance for Ig bearing cells in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Fish and Shellfish immunology, 26 (3), 385-395.

Sandlund N, Rødseth OM, Knappskog D, Fiksdal IU, Bergh Ø (2010) Comparative susceptibility of turbot, halibut, and cod yolk-sac larvae to challenge with Vibrio spp. Diseases of Aquatic Organisms 89: 29-37

Sandlund N, Rødseth OM, Knappskog D, Fiksdal IU, Bergh Ø (2010) Comparative susceptibility of turbot, halibut, and cod yolk-sac larvae to challenge with Vibrio spp. Diseases of Aquatic Organisms 89: 29-37

Engelsen AR, Sandlund N, Fiksdal IU, Bergh Ø. 2008. Immunohistochemistry of Atlantic cod larvae Gadus morhua experimentally infected with Vibrio anguillarum. Diseases of Aquatic Organisms, 80:13-20


Probiotic effect in vivo of Roseobacter strain 27-4 against Vibrio (Listonella) anguillarum infections in turbot (Scophthalmus maximus L.) larvae
Original Research Article, Pages 323-333 Miquel Planas, María Pérez-Lorenzo, Mette Hjelm, Lone Gram, Ingrid Uglenes Fiksdal, Øivind Bergh, José Pintado

Protection against Atlantic halibut nodavirus in turbot is induced by recombinant capsid protein vaccination but not following DNA vaccination. Ingunn Sommerset, Rasmus Skern, Eirik Biering, Hogne Bleie, Ingrid Uglenes Fiksdal, Søren Grove, Audun Helge Nerland  Fish & shellfish immunology. 18(1):13-29.

Wiik, R., Andersen, K., Uglenes, I., Egidius, E., 1989. Cortisolinduced
increase in susceptibility of Atlantic salmon, Salmo
salar, to Vibrio salmonicida, together with effects on the blood
cell pattern. Aquaculture 83, 201–215

K Pittman, P Sourd, B Ravnøy, Ø Espeland, I U Fiksdal, T Oen, A Pittman, K Redmond, J Sweetman , Journal of Fish Disease Volume 34, Issue 12, pages 931–936, December 2011

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)