Inger Marie Beck

Overingeniør
Telefon: 55906503
Avdeling: Økosystemprosesser 2180

Arbeider med

Arbeider med økosystembassert forvaltning.

Prosjektleder for 10228: Diettanalyser av bunnfisk.

Feltbassert prøvetaking/fiskesystematikk.

Bunnhabitater: Benthosøkologi/taxonomi.

Diett - konsum.

Formidling/undervisning .

Biologisk kursing av teknisk og forskerpersonell.

Curriculum Vitae

Korrespondent og sekretærutdannelse ved Nerheim handels-  og korrespondentsskole.

2 grunnfag i biologi med vekt på systematikk/taxonomi og akvakultur.

Delfag ved NHH i ledelse og organisasjonsutvikling med vekt på prosjektledelse og Goal oriented training ved BI.

Publikasjoner: 10 publikasjoner på aldersbestemmelse av fisk og blekksprut .  5 publikasjoner på diett - konsum hos torsk, kolmule, brosme. Se underliggende liste.

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)