Inger Marie Beck

Overingeniør
Telefon: 99376743
Avdeling: Økosystemprosesser

Arbeidsområde

Arbeider med økosystembassert forvaltning.

Prosjektleder for 10228: Diettanalyser av bunnfisk.

Feltbassert prøvetaking/fiskesystematikk.

Bunnhabitater: Benthosøkologi/taxonomi.

Diett - konsum.

Formidling/undervisning .

Biologisk kursing av teknisk og forskerpersonell.

Curriculum Vitae

Korrespondent og sekretærutdannelse ved Nerheim handels-  og korrespondentsskole.

2 grunnfag i biologi med vekt på systematikk/taxonomi og akvakultur.

Delfag ved NHH i ledelse og organisasjonsutvikling med vekt på prosjektledelse og Goal oriented training ved BI.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2014

The northernmost record of Sepietta oweniana (Cephalopoda: Sepiolidae) and omments on boreo-subtropical cephalopod species occurrence in the arctic

Alexey V. Golikov, Rushan M. Sabirov, Pavel A. Lubin, Lis Lindal Jørgensen, Inger Marie Beck
Marine Biodiversity Records 7:e58
2012

Ecological effects on food utilization, trypsin isozymes, and performance qualities of growth and maturation in Northeast Arctic cod (Gadus morhua L.)

Krisna Rungruangsak-Torrissen, Karun Thongprajukaew, Kanokwan Sansuwan, Passara Thapthimdaeng, Uthaiwan Kovitvadhi, Supaporn Seetaha, Kiattawee Choowongkomon, Inger Marie Beck, Ole Oskar Arnøy
The Open Fish Science Journal 5 p. 44-56

Rapporter og avhandlinger

2006

Report on the diet of the blue whiting in the Barents Sea in the summer 2005 and in the winters of 2002 and 2006

Inger Marie Beck, Kirsti Børve Eriksen, Mikko Petteri Heino, Edda Johannesen, Erik Joel Steinar Olsen

Forskningsgrupper

Prosjekter

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)