Hilde Elise Heldal

No image
Forsker
Telefon: 95935857
Avdeling: Miljøkjemi 2560

Curriculum Vitae

Jeg har 20 års erfaring med studier knyttet til radioaktiv forurensning i norske kyst- og havområder, og har ansvar for dette fagfeltet ved Havforskningsinstituttet. Jeg leder Havforskningsinstituttets overvåkingsprogram for radioaktiv forurensning i det marine miljø. Overvåkingen gjennomføres i tett samarbeid med Statens strålevern. I 2012 og 2014 var jeg toktleder for felles norsk-russiske tokt til henholdsvis Stepovogofjorden på Novaja Semlja, der det er dumpet store mengder radioaktivt avfall, og vraket av atomubåten K-159, som ligger ved utløpet av Murmanskfjorden i Barentshavet.
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)